Sverige – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:09:51

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-7-20): 26585
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.22%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-7-20): 21116
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 2469
Avslut 7 senaste dagarna: 350

Pris kvm Avslut
Juni 23720 3012
Maj 25809 2589
April 25534 1342
Mars 26921 837
Februari 28964 643
Januari 25399 387
December 23328 314
November 24786 599
Oktober 27617 652
September 27293 841
Augusti 24137 561
Juli 20209 514

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23693 20454 3012
Maj 25733 22285 2589
April 25407 22282 1342
Mars 27243 24068 837
Februari 28893 26382 643
Januari 26243 22647 387
December 23546 20705 314
November 24676 21290 599
Oktober 27494 24305 652
September 27057 23427 841
Augusti 24932 20631 561
Juli 20373 16935 514

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2830k 2400k 3012
Maj 3469k 2700k 2589
April 3509k 2850k 1342
Mars 3560k 3200k 837
Februari 4419k 3450k 643
Januari 4137k 3090k 387
December 3059k 2700k 314
November 3491k 2950k 599
Oktober 3970k 3295k 652
September 3498k 2995k 841
Augusti 3545k 2500k 561
Juli 2491k 2060k 514