Sverige – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:20:25

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-1-16): 24913
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.1%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-1-16): 20028
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 663
Avslut 7 senaste dagarna: 173

Pris kvm Avslut
December 22025 1266
November 24215 2012
Oktober 27840 1722
September 28068 1510
Augusti 25113 725
Juli 20458 534
Juni 24743 1050
Maj 28495 779
April 27634 520
Mars 27553 591
Februari 27382 412
Januari 27192 340

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 22002 18604 1266
November 24115 21572 2012
Oktober 27765 24825 1722
September 27931 24666 1510
Augusti 25769 21428 725
Juli 20636 17021 534
Juni 24494 20066 1050
Maj 28389 23551 779
April 27536 22316 520
Mars 27811 23655 591
Februari 27897 22288 412
Januari 27308 22818 340

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2588k 2250k 1266
November 3194k 2725k 2012
Oktober 3806k 3160k 1722
September 3625k 3200k 1510
Augusti 3734k 2700k 725
Juli 2522k 2100k 534
Juni 3253k 2450k 1050
Maj 3974k 2900k 779
April 3713k 2787k 520
Mars 3599k 3040k 591
Februari 4123k 3000k 412
Januari 3895k 3030k 340