Sverige – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:10:30

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-5-20): 25982
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.51%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-5-20): 25070
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 2342
Avslut 7 senaste dagarna: 667

Pris kvm Avslut
April 23761 1923
Mars 25355 1593
Februari 27229 1277
Januari 26395 682
December 23827 426
November 25277 677
Oktober 27703 673
September 27253 844
Augusti 24094 564
Juli 20235 515
Juni 24779 1031
Maj 28652 769

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 23656 20370 1923
Mars 25334 22319 1593
Februari 27261 24708 1277
Januari 26912 24000 682
December 24025 20887 426
November 25167 22000 677
Oktober 27561 24324 673
September 27042 23417 844
Augusti 24888 20631 564
Juli 20401 16935 515
Juni 24529 20000 1031
Maj 28544 23518 769

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3147k 2550k 1923
Mars 3080k 2800k 1593
Februari 3976k 3195k 1277
Januari 4073k 3160k 682
December 3124k 2700k 426
November 3553k 3000k 677
Oktober 3963k 3300k 673
September 3503k 3000k 844
Augusti 3536k 2500k 564
Juli 2493k 2060k 515
Juni 3256k 2430k 1031
Maj 3998k 2925k 769