Sverige – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:09:58

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-9-22): 26045
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.85%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-9-22): 24943
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 3069
Avslut 7 senaste dagarna: 648

Pris kvm Avslut
Augusti 23031 2191
Juli 20948 1450
Juni 25556 1759
Maj 28667 1160
April 26137 596
Mars 26028 458
Februari 28337 463
Januari 24503 322
December 23458 303
November 24709 589
Oktober 27695 644
September 27161 834

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 23263 20258 2191
Juli 20536 18333 1450
Juni 25563 22916 1759
Maj 28498 23961 1160
April 25976 22302 596
Mars 26258 23304 458
Februari 28222 24818 463
Januari 25296 21000 322
December 23623 20705 303
November 24633 21176 589
Oktober 27599 24324 644
September 26915 23427 834

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2849k 2395k 2191
Juli 2515k 2200k 1450
Juni 3222k 2850k 1759
Maj 4141k 3160k 1160
April 3742k 2975k 596
Mars 3499k 3100k 458
Februari 4363k 3260k 463
Januari 4009k 2825k 322
December 3051k 2695k 303
November 3482k 2950k 589
Oktober 4000k 3300k 644
September 3472k 2995k 834