Sverige – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:10:13

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-3-20): 25080
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.84%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-3-20): 24341
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 1874
Avslut 7 senaste dagarna: 395

Pris kvm Avslut
Februari 25495 1835
Januari 25300 1143
December 23917 733
November 26359 1012
Oktober 28190 809
September 27569 886
Augusti 24012 574
Juli 20248 516
Juni 24768 1037
Maj 28592 772
April 27782 516
Mars 27561 588

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 25569 22619 1835
Januari 25616 22955 1143
December 23824 21078 733
November 26253 23458 1012
Oktober 28172 25094 809
September 27396 23655 886
Augusti 24789 20631 574
Juli 20414 16975 516
Juni 24519 20000 1037
Maj 28485 23551 772
April 27683 22460 516
Mars 27821 23668 588

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 3613k 2850k 1835
Januari 3689k 2900k 1143
December 3035k 2750k 733
November 3698k 3200k 1012
Oktober 4062k 3400k 809
September 3547k 3020k 886
Augusti 3519k 2500k 574
Juli 2494k 2095k 516
Juni 3256k 2435k 1037
Maj 3991k 2910k 772
April 3730k 2800k 516
Mars 3602k 3060k 588