Sverige – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:31:21

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-9-17): 27140
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.45%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-9-17): 26181
Utveckling 30 senaste dagarna: 33.97%

Avslut 30 senaste dagarna: 2911
Avslut 7 senaste dagarna: 632

Pris kvm Avslut
Augusti 23612 2160
Juli 20043 1433
Juni 26081 1990
Maj 29192 1346
April 28091 701
Mars 27587 659
Februari 27616 428
Januari 27504 343
December 22867 327
November 25326 591
Oktober 27055 740
September 26106 876

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 24289 19519 2160
Juli 19925 17150 1433
Juni 25954 22079 1990
Maj 29086 25166 1346
April 28008 23170 701
Mars 27844 23668 659
Februari 28217 22460 428
Januari 27605 22818 343
December 22517 18136 327
November 25486 22039 591
Oktober 26459 21818 740
September 26198 21843 876

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3250k 2350k 2160
Juli 2469k 2030k 1433
Juni 3414k 2775k 1990
Maj 4098k 3200k 1346
April 3855k 2950k 701
Mars 3602k 3100k 659
Februari 4187k 3125k 428
Januari 3941k 3030k 343
December 2763k 2415k 327
November 3668k 2950k 591
Oktober 3795k 2900k 740
September 3637k 2950k 876