Sverige – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:53:03

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-11-19): 24936
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.49%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-11-19): 23987
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 2223
Avslut 7 senaste dagarna: 516

Pris kvm Avslut
Oktober 25348 2576
September 26971 2602
Augusti 26080 1353
Juli 20857 687
Juni 25501 1179
Maj 28959 843
April 27548 538
Mars 27583 597
Februari 27458 413
Januari 27192 340
December 23613 329
November 25398 585

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25326 22135 2576
September 26752 23923 2602
Augusti 26659 23290 1353
Juli 20913 18092 687
Juni 25277 20833 1179
Maj 28881 24347 843
April 27453 22281 538
Mars 27841 23655 597
Februari 27969 22288 413
Januari 27308 22818 340
December 23380 18392 329
November 25560 22125 585

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3308k 2700k 2576
September 3358k 3000k 2602
Augusti 3833k 2850k 1353
Juli 2595k 2260k 687
Juni 3391k 2575k 1179
Maj 4076k 3100k 843
April 3720k 2770k 538
Mars 3599k 3040k 597
Februari 4131k 3000k 413
Januari 3895k 3030k 340
December 2879k 2450k 329
November 3684k 2950k 585