Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:19:40

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-1-16): 39094
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.78%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-1-16): 37536
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 2170
Avslut 7 senaste dagarna: 873

Pris kvm Avslut
December 37897 3359
November 38458 5489
Oktober 40453 5986
September 42657 6884
Augusti 42457 5767
Juli 35416 3011
Juni 41193 5072
Maj 43285 6013
April 41643 5292
Mars 42092 6327
Februari 41937 5093
Januari 42019 4214

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 37459 33707 3359
November 38557 35000 5489
Oktober 40063 36885 5986
September 42636 38842 6884
Augusti 42651 39090 5767
Juli 35256 32441 3011
Juni 41068 36428 5072
Maj 43472 39130 6013
April 41709 37723 5292
Mars 42032 37640 6327
Februari 41814 37878 5093
Januari 42184 38679 4214

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2198k 2100k 3359
November 2532k 2200k 5489
Oktober 2661k 2300k 5986
September 2651k 2395k 6884
Augusti 2714k 2300k 5767
Juli 2189k 1925k 3011
Juni 2588k 2350k 5072
Maj 2967k 2425k 6013
April 2708k 2350k 5292
Mars 2541k 2390k 6327
Februari 2950k 2395k 5093
Januari 2918k 2385k 4214