Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:06:08

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-3-20): 38767
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.21%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-3-20): 38711
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 5566
Avslut 7 senaste dagarna: 1094

Pris kvm Avslut
Februari 41345 6077
Januari 39368 4763
December 37319 3301
November 38385 5471
Oktober 40387 5965
September 42636 6873
Augusti 42465 5765
Juli 35410 3011
Juni 41212 5071
Maj 43305 6010
April 41643 5289
Mars 42089 6324

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 41404 39010 6077
Januari 39673 37500 4763
December 36814 33356 3301
November 38464 34952 5471
Oktober 40008 36796 5965
September 42614 38842 6873
Augusti 42659 39090 5765
Juli 35251 32441 3011
Juni 41088 36458 5071
Maj 43491 39189 6010
April 41709 37722 5289
Mars 42034 37640 6324

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2929k 2340k 6077
Januari 2653k 2220k 4763
December 2150k 2060k 3301
November 2524k 2200k 5471
Oktober 2657k 2300k 5965
September 2649k 2395k 6873
Augusti 2714k 2300k 5765
Juli 2189k 1925k 3011
Juni 2590k 2350k 5071
Maj 2968k 2425k 6010
April 2708k 2350k 5289
Mars 2542k 2385k 6324