Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:30:45

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-9-17): 41473
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.81%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-9-17): 42091
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 6274
Avslut 7 senaste dagarna: 1406

Pris kvm Avslut
Augusti 42237 5533
Juli 35195 2956
Juni 41087 5021
Maj 43161 5951
April 41481 5262
Mars 42068 6315
Februari 41856 5056
Januari 41953 4201
December 37140 2839
November 39690 5429
Oktober 41470 5514
September 40400 5574

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 42422 38618 5533
Juli 35039 32231 2956
Juni 40965 36296 5021
Maj 43363 39090 5951
April 41532 37676 5262
Mars 42028 37662 6315
Februari 41719 37634 5056
Januari 42119 38644 4201
December 36985 32558 2839
November 39731 35465 5429
Oktober 41368 36585 5514
September 40365 35784 5574

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2697k 2280k 5533
Juli 2181k 1900k 2956
Juni 2576k 2350k 5021
Maj 2955k 2420k 5951
April 2694k 2350k 5262
Mars 2541k 2390k 6315
Februari 2944k 2375k 5056
Januari 2911k 2375k 4201
December 2034k 2060k 2839
November 2631k 2300k 5429
Oktober 2794k 2330k 5514
September 2584k 2300k 5574