Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:05:58

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-7-20): 39162
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.21%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-7-20): 33889
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 3935
Avslut 7 senaste dagarna: 606

Pris kvm Avslut
Juni 37830 4874
Maj 38053 5862
April 38878 5237
Mars 36941 5279
Februari 41261 6011
Januari 39210 4744
December 37250 3301
November 38370 5444
Oktober 40334 5949
September 42607 6850
Augusti 42442 5752
Juli 35334 3004

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 37638 33571 4874
Maj 38329 34545 5862
April 38848 34333 5237
Mars 36744 33333 5279
Februari 41259 38823 6011
Januari 39535 37333 4744
December 36754 33516 3301
November 38442 34915 5444
Oktober 39960 36724 5949
September 42579 38821 6850
Augusti 42637 39090 5752
Juli 35174 32408 3004

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2376k 2100k 4874
Maj 2556k 2195k 5862
April 2573k 2175k 5237
Mars 2197k 2100k 5279
Februari 2917k 2325k 6011
Januari 2642k 2200k 4744
December 2139k 2050k 3301
November 2523k 2200k 5444
Oktober 2655k 2300k 5949
September 2647k 2395k 6850
Augusti 2712k 2300k 5752
Juli 2185k 1920k 3004