Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-20 07:06:14

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-5-20): 38878
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.29%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-5-20): 38819
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 5298
Avslut 7 senaste dagarna: 1313

Pris kvm Avslut
April 38886 5269
Mars 36971 5287
Februari 41254 6011
Januari 39215 4747
December 37251 3301
November 38356 5450
Oktober 40330 5952
September 42599 6850
Augusti 42432 5752
Juli 35326 3003
Juni 41217 5066
Maj 43284 6002

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 38861 34375 5269
Mars 36765 33333 5287
Februari 41252 38823 6011
Januari 39539 37333 4747
December 36755 33516 3301
November 38428 34912 5450
Oktober 39956 36729 5952
September 42571 38805 6850
Augusti 42627 39090 5752
Juli 35165 32407 3003
Juni 41093 36458 5066
Maj 43472 39130 6002

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2576k 2180k 5269
Mars 2198k 2100k 5287
Februari 2916k 2325k 6011
Januari 2641k 2200k 4747
December 2141k 2050k 3301
November 2522k 2200k 5450
Oktober 2654k 2300k 5952
September 2647k 2395k 6850
Augusti 2711k 2300k 5752
Juli 2185k 1920k 3003
Juni 2590k 2350k 5066
Maj 2968k 2425k 6002