Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:52:21

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-11-19): 39279
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.02%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-11-19): 38788
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 5316
Avslut 7 senaste dagarna: 1241

Pris kvm Avslut
Oktober 40167 6231
September 42633 6885
Augusti 42375 5745
Juli 35440 3008
Juni 41192 5062
Maj 43202 6002
April 41571 5281
Mars 42093 6325
Februari 41874 5059
Januari 42006 4206
December 37226 2847
November 39690 5433

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 39792 36526 6231
September 42612 38805 6885
Augusti 42571 39019 5745
Juli 35276 32478 3008
Juni 41070 36419 5062
Maj 43392 39079 6002
April 41637 37722 5281
Mars 42032 37704 6325
Februari 41755 37634 5059
Januari 42173 38636 4206
December 37093 32558 2847
November 39731 35465 5433

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2643k 2300k 6231
September 2650k 2395k 6885
Augusti 2705k 2300k 5745
Juli 2190k 1925k 3008
Juni 2588k 2350k 5062
Maj 2961k 2425k 6002
April 2703k 2350k 5281
Mars 2540k 2390k 6325
Februari 2947k 2370k 5059
Januari 2918k 2380k 4206
December 2042k 2070k 2847
November 2631k 2300k 5433