Täby kommun

Uppdaterad 2018-01-19 01:20:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 42328
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.85%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 38887 37
November 38609 61
Oktober 41872 81
September 42798 89
Augusti 46047 66
Juli 45831 17
Juni 44629 52
Maj 43947 69
April 44124 56
Mars 44502 76
Februari 44215 79
Januari 46241 67

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 39436 38392 37
November 38598 37142 61
Oktober 41228 41818 81
September 42753 41666 89
Augusti 45940 47580 66
Juli 45583 44117 17
Juni 44779 44578 52
Maj 44164 42872 69
April 43902 43502 56
Mars 44037 46000 76
Februari 44428 43706 79
Januari 46058 46171 67

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2111k 2450k 37
November 2913k 2550k 61
Oktober 2913k 2750k 81
September 3104k 2750k 89
Augusti 3189k 2750k 66
Juli 3184k 2995k 17
Juni 2939k 2950k 52
Maj 3232k 2995k 69
April 3198k 2800k 56
Mars 2680k 2900k 76
Februari 3575k 2900k 79
Januari 3215k 2800k 67