Täby kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:52:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 44197
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 83
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Augusti 46470 62
Juli 45831 17
Juni 44717 51
Maj 43859 69
April 44132 55
Mars 44502 76
Februari 44215 79
Januari 46349 68
December 44786 25
November 42899 57
Oktober 42159 82
September 44005 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 46173 47916 62
Juli 46281 44117 17
Juni 44878 44578 51
Maj 44075 42372 69
April 43906 43448 55
Mars 44037 46000 76
Februari 44524 43706 79
Januari 46165 46218 68
December 44688 46938 25
November 42897 42941 57
Oktober 42224 42129 82
September 43833 44633 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3213k 2750k 62
Juli 3012k 2995k 17
Juni 2933k 2930k 51
Maj 3253k 3000k 69
April 3208k 2800k 55
Mars 2680k 2900k 76
Februari 3620k 2900k 79
Januari 3220k 2800k 68
December 2712k 2915k 25
November 3056k 2900k 57
Oktober 3209k 2700k 82
September 2900k 2695k 68