Tyresö kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:56:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 36830
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Augusti 36529 33
Juli 37050 14
Juni 34838 31
Maj 35494 38
April 38005 25
Mars 34898 33
Februari 35310 28
Januari 43415 12
December 34951 12
November 37512 20
Oktober 34195 25
September 32534 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 36727 37048 33
Juli 37050 41860 14
Juni 34763 36250 31
Maj 35478 36666 38
April 37862 40310 25
Mars 35268 34266 33
Februari 35275 35519 28
Januari 40136 44351 12
December 35584 33093 12
November 35587 37606 20
Oktober 35673 32374 25
September 32534 31283 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2706k 2650k 33
Juli 2830k 2600k 14
Juni 2230k 2500k 31
Maj 2882k 2520k 38
April 2618k 2500k 25
Mars 2587k 2550k 33
Februari 2766k 2560k 28
Januari 3665k 2920k 12
December 2206k 2320k 12
November 2460k 2480k 20
Oktober 2918k 2360k 25
September 2330k 2295k 23