Tyresö kommun

Uppdaterad 2018-03-20 20:42:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 33274
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Februari 33042 25
Januari 34911 18
December 34600 7
November 35543 25
Oktober 36140 34
September 39650 44
Augusti 36529 33
Juli 37050 14
Juni 34838 31
Maj 35486 39
April 38005 25
Mars 34898 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 33494 33928 25
Januari 35468 36030 18
December 33745 35677 7
November 36412 35544 25
Oktober 35651 35200 34
September 39641 39647 44
Augusti 36727 37048 33
Juli 37050 41860 14
Juni 34763 36250 31
Maj 35472 36363 39
April 37862 40310 25
Mars 35268 34266 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2841k 2250k 25
Januari 2798k 2295k 18
December 1345k 2250k 7
November 2683k 2270k 25
Oktober 2933k 2700k 34
September 3012k 2700k 44
Augusti 2706k 2650k 33
Juli 2830k 2600k 14
Juni 2230k 2500k 31
Maj 2868k 2495k 39
April 2618k 2500k 25
Mars 2587k 2550k 33