Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:40:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 29813
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Juli 23675 9
Juni 29204 10
Maj 26437 14
April 24770 22
Mars 25624 14
Februari 25431 14
Januari 26687 9
December 25070 5
November 28652 19
Oktober 25206 23
September 28279 24
Augusti 26383 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 25088 21916 9
Juni 29204 29824 10
Maj 26925 25161 14
April 24770 23880 22
Mars 26054 25257 14
Februari 25024 23529 14
Januari 26822 26268 9
December 25070 24675 5
November 28664 29220 19
Oktober 25318 25864 23
September 28191 27536 24
Augusti 26542 26484 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2080k 1605k 9
Juni 1946k 1800k 10
Maj 1855k 1870k 14
April 1780k 1790k 22
Mars 1853k 1885k 14
Februari 1807k 1700k 14
Januari 2293k 1800k 9
December 1607k 1500k 5
November 1677k 1795k 19
Oktober 2040k 1830k 23
September 1960k 1995k 24
Augusti 1944k 1750k 20