Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2018-05-21 20:43:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 23662
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 16
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
April 24770 22
Mars 25624 14
Februari 24837 16
Januari 26687 9
December 25070 5
November 28425 20
Oktober 25206 23
September 28279 24
Augusti 26383 20
Juli 28296 14
Juni 29425 21
Maj 29127 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 24770 23880 22
Mars 26054 25257 14
Februari 24534 23188 16
Januari 26822 26268 9
December 25070 24675 5
November 28425 29220 20
Oktober 25318 25864 23
September 28191 27536 24
Augusti 26542 26484 20
Juli 28296 28985 14
Juni 28300 30000 21
Maj 30000 26515 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1780k 1790k 22
Mars 1853k 1885k 14
Februari 1829k 1835k 16
Januari 2293k 1800k 9
December 1607k 1500k 5
November 1701k 1820k 20
Oktober 2040k 1830k 23
September 1960k 1995k 24
Augusti 1944k 1750k 20
Juli 2011k 1950k 14
Juni 1493k 1870k 21
Maj 2523k 1850k 18