Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:57:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 26687
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 26
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Augusti 26383 20
Juli 28296 14
Juni 29425 21
Maj 29127 18
April 29296 23
Mars 28538 20
Februari 27141 19
Januari 27874 17
December 29421 7
November 28385 23
Oktober 28285 21
September 29250 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 26542 26484 20
Juli 28296 28985 14
Juni 28300 30000 21
Maj 30000 26515 18
April 29296 31200 23
Mars 28478 28283 20
Februari 27227 27976 19
Januari 27874 28074 17
December 28301 28283 7
November 28385 28767 23
Oktober 28285 26240 21
September 29250 27049 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1944k 1750k 20
Juli 2011k 1950k 14
Juni 1493k 1870k 21
Maj 2523k 1850k 18
April 1938k 1800k 23
Mars 1863k 1975k 20
Februari 2542k 1950k 19
Januari 1940k 1995k 17
December 1487k 1895k 7
November 2023k 1960k 23
Oktober 2207k 2025k 21
September 2072k 2000k 26