Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:54:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 32335
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Augusti 34601 22
Juli 35312 14
Juni 33014 22
Maj 33559 24
April 36907 18
Mars 34157 43
Februari 36888 25
Januari 32654 20
December 32154 26
November 32229 38
Oktober 31623 39
September 29957 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 34316 33333 22
Juli 35312 34000 14
Juni 31913 30802 22
Maj 34199 33333 24
April 36907 36885 18
Mars 34197 32800 43
Februari 35145 36419 25
Januari 33312 31200 20
December 31607 32222 26
November 31768 32500 38
Oktober 32173 32480 39
September 29957 30158 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2515k 2405k 22
Juli 2302k 2200k 14
Juni 1910k 2450k 22
Maj 2880k 2270k 24
April 2316k 2200k 18
Mars 2136k 2350k 43
Februari 2467k 1920k 25
Januari 2300k 2175k 20
December 1599k 2050k 26
November 2308k 2100k 38
Oktober 2246k 2150k 39
September 2324k 2200k 33