Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:38:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 30978
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.63%

Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Juli 28746 16
Juni 29132 32
Maj 29909 32
April 31287 31
Mars 30554 37
Februari 28750 34
Januari 31860 18
December 31573 12
November 32184 35
Oktober 31262 32
September 32971 46
Augusti 34601 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 29208 29411 16
Juni 29341 29365 32
Maj 29222 30769 32
April 31287 31397 31
Mars 30125 29333 37
Februari 29354 30853 34
Januari 31860 33818 18
December 31573 32142 12
November 32001 34666 35
Oktober 31477 31927 32
September 33050 33928 46
Augusti 34316 33333 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1949k 1850k 16
Juni 1786k 1850k 32
Maj 2036k 1900k 32
April 2018k 1910k 31
Mars 1876k 2100k 37
Februari 2373k 1995k 34
Januari 2092k 1950k 18
December 2117k 1995k 12
November 2138k 2270k 35
Oktober 2336k 2250k 32
September 2249k 2295k 46
Augusti 2515k 2405k 22