Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:43:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 30636
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 47
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Januari 30046 41
December 32321 16
November 28871 32
Oktober 28931 49
September 31689 42
Augusti 31174 28
Juli 29788 17
Juni 29173 36
Maj 29250 31
April 31484 30
Mars 30282 36
Februari 28750 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 29696 31578 41
December 32321 33333 16
November 28368 29207 32
Oktober 29079 29365 49
September 31767 32456 42
Augusti 30835 30158 28
Juli 30269 29411 17
Juni 29356 29508 36
Maj 28597 29523 31
April 31484 32697 30
Mars 30125 29333 36
Februari 29080 30853 34

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1968k 1810k 41
December 1919k 1800k 16
November 1906k 2000k 32
Oktober 2033k 2095k 49
September 2157k 2100k 42
Augusti 2070k 2150k 28
Juli 2017k 1850k 17
Juni 1847k 1845k 36
Maj 2047k 1860k 31
April 2010k 1910k 30
Mars 1928k 2100k 36
Februari 2303k 1995k 34