Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:44:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 41176
Utveckling 30 senaste dagarna: 45.38%

Avslut 30 senaste dagarna: 2
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 28323 43
September 31637 41
Augusti 31377 27
Juli 29788 17
Juni 28741 30
Maj 29581 30
April 31484 30
Mars 30522 37
Februari 28750 34
Januari 31860 18
December 31573 12
November 32184 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 28585 28571 43
September 31637 32452 41
Augusti 31024 30158 27
Juli 30269 29411 17
Juni 28929 28106 30
Maj 28878 29583 30
April 31484 32697 30
Mars 30125 29333 37
Februari 29325 30853 34
Januari 31860 33818 18
December 31573 32142 12
November 32001 34666 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2059k 2095k 43
September 2098k 2000k 41
Augusti 2069k 2150k 27
Juli 2017k 1850k 17
Juni 1741k 1825k 30
Maj 2040k 1860k 30
April 2010k 1910k 30
Mars 1876k 2100k 37
Februari 2371k 1995k 34
Januari 2092k 1950k 18
December 2117k 1995k 12
November 2138k 2270k 35