Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:53:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 28646
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 6
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
December 32120 11
November 32683 33
Oktober 31262 32
September 32954 45
Augusti 34601 22
Juli 35312 14
Juni 33014 22
Maj 33559 24
April 36907 18
Mars 34157 43
Februari 36888 25
Januari 32654 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 32120 32142 11
November 32504 35000 33
Oktober 31477 31927 32
September 33034 33571 45
Augusti 34316 33333 22
Juli 35312 34000 14
Juni 31913 30802 22
Maj 34199 33333 24
April 36907 36885 18
Mars 34197 32800 43
Februari 35145 36419 25
Januari 33312 31200 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2087k 1995k 11
November 2113k 2220k 33
Oktober 2336k 2250k 32
September 2257k 2295k 45
Augusti 2515k 2405k 22
Juli 2302k 2200k 14
Juni 1910k 2450k 22
Maj 2880k 2270k 24
April 2316k 2200k 18
Mars 2136k 2350k 43
Februari 2467k 1920k 25
Januari 2300k 2175k 20