Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:29:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 30170
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 141
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juni 31688 184
Maj 31717 215
April 31730 193
Mars 31534 188
Februari 30859 202
Januari 30944 172
December 30982 110
November 29243 183
Oktober 32326 207
September 34172 282
Augusti 36059 254
Juli 34649 133

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 32133 34423 184
Maj 31402 33181 215
April 31755 32833 193
Mars 31582 33257 188
Februari 31047 31861 202
Januari 31002 33274 172
December 31320 32203 110
November 29094 29661 183
Oktober 32273 33318 207
September 34368 35057 282
Augusti 35338 39153 254
Juli 34818 40612 133

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2059k 2025k 184
Maj 2224k 2040k 215
April 2155k 1990k 193
Mars 1930k 2065k 188
Februari 2282k 1905k 202
Januari 2052k 1900k 172
December 1815k 1895k 110
November 1983k 1900k 183
Oktober 2123k 2050k 207
September 2158k 2050k 282
Augusti 2065k 2070k 254
Juli 2125k 2000k 133