Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:47:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 32763
Utveckling 30 senaste dagarna: -15.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 228
Avslut 7 senaste dagarna: 48

Pris kvm Avslut
Augusti 35701 237
Juli 34594 128
Juni 31980 181
Maj 33903 238
April 35007 207
Mars 34136 241
Februari 34467 189
Januari 35696 169
December 35344 100
November 32361 219
Oktober 34376 221
September 31926 227

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 34969 38767 237
Juli 34773 40612 128
Juni 31687 32941 181
Maj 34026 36497 238
April 34948 36981 207
Mars 33907 36209 241
Februari 34345 36423 189
Januari 35573 38795 169
December 34045 38117 100
November 32657 33920 219
Oktober 34251 35714 221
September 31788 33658 227

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2074k 2070k 237
Juli 2113k 2000k 128
Juni 2011k 2100k 181
Maj 2281k 2100k 238
April 2350k 2175k 207
Mars 2005k 2115k 241
Februari 2529k 2180k 189
Januari 2366k 2070k 169
December 1532k 1950k 100
November 2194k 2000k 219
Oktober 2175k 2050k 221
September 2074k 2000k 227