Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:14:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 31173
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 36

Pris kvm Avslut
December 30821 112
November 29050 186
Oktober 32394 209
September 33930 283
Augusti 36150 256
Juli 34891 135
Juni 32183 188
Maj 33946 240
April 35100 210
Mars 34199 242
Februari 34373 191
Januari 35657 171

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 31239 32203 112
November 28868 29548 186
Oktober 32341 33333 209
September 34117 35047 283
Augusti 35433 39192 256
Juli 35048 40625 135
Juni 31907 33093 188
Maj 34063 36497 240
April 35042 36981 210
Mars 33978 36309 242
Februari 34259 36304 191
Januari 35538 38750 171

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1817k 1895k 112
November 1985k 1900k 186
Oktober 2126k 2050k 209
September 2141k 2050k 283
Augusti 2067k 2070k 256
Juli 2122k 2000k 135
Juni 2005k 2100k 188
Maj 2294k 2100k 240
April 2360k 2190k 210
Mars 2010k 2120k 242
Februari 2521k 2175k 191
Januari 2360k 2050k 171