Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:11:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 30840
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 173
Avslut 7 senaste dagarna: 39

Pris kvm Avslut
Oktober 31989 210
September 34086 285
Augusti 36185 255
Juli 34891 135
Juni 32168 187
Maj 33946 240
April 35100 210
Mars 34199 242
Februari 34421 192
Januari 35874 172
December 34792 102
November 32238 221

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 31937 33257 210
September 34278 35047 285
Augusti 35464 39192 255
Juli 35048 40625 135
Juni 31889 32986 187
Maj 34063 36497 240
April 35042 36981 210
Mars 33978 36309 242
Februari 34304 36423 192
Januari 35738 38795 172
December 33464 38048 102
November 32508 33920 221

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2112k 2025k 210
September 2151k 2050k 285
Augusti 2065k 2070k 255
Juli 2122k 2000k 135
Juni 2001k 2095k 187
Maj 2294k 2100k 240
April 2360k 2190k 210
Mars 2010k 2120k 242
Februari 2518k 2175k 192
Januari 2366k 2070k 172
December 1515k 1940k 102
November 2199k 2000k 221