Uppsala län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:01:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 24735
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Oktober 23597 91
September 28545 113
Augusti 26451 49
Juli 22637 28
Juni 27009 40
Maj 23107 22
April 23470 9
Mars 28921 29
Februari 25930 17
Januari 19223 11
December 30485 8
November 25304 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 23462 26190 91
September 28490 27426 113
Augusti 26679 27857 49
Juli 21984 22758 28
Juni 27396 28082 40
Maj 23436 25925 22
April 23470 23846 9
Mars 29840 29185 29
Februari 25930 26666 17
Januari 19223 20000 11
December 30347 35606 8
November 25566 26213 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3147k 2975k 91
September 3799k 3850k 113
Augusti 3933k 3720k 49
Juli 2526k 2300k 28
Juni 4083k 3925k 40
Maj 2898k 2755k 22
April 3077k 3600k 9
Mars 3679k 3850k 29
Februari 3178k 2950k 17
Januari 2690k 1840k 11
December 3820k 4760k 8
November 3453k 2945k 21