Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:18:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 22407
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juni 23760 105
Maj 26675 101
April 25153 52
Mars 23879 35
Februari 27511 28
Januari 27887 11
December 31516 9
November 23254 13
Oktober 22983 20
September 25323 26
Augusti 26147 21
Juli 22264 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23754 24549 105
Maj 26492 26605 101
April 25177 23913 52
Mars 23607 22794 35
Februari 28046 28541 28
Januari 27887 28205 11
December 31516 30072 9
November 24506 23855 13
Oktober 22407 31000 20
September 25323 26325 26
Augusti 26147 27857 21
Juli 22264 22881 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2750k 2800k 105
Maj 3533k 3100k 101
April 3624k 3455k 52
Mars 3058k 3080k 35
Februari 3692k 3650k 28
Januari 3428k 2900k 11
December 4272k 3775k 9
November 2910k 3300k 13
Oktober 3643k 3550k 20
September 3555k 3650k 26
Augusti 3945k 3850k 21
Juli 2689k 2300k 23