Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:29:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 22550
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
December 23543 39
November 25574 78
Oktober 24119 60
September 27956 56
Augusti 25268 27
Juli 22264 23
Juni 25335 35
Maj 23107 22
April 23470 9
Mars 28602 28
Februari 25930 17
Januari 19223 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 24662 18087 39
November 25329 23855 78
Oktober 23765 27952 60
September 27956 27777 56
Augusti 25268 26923 27
Juli 22264 22881 23
Juni 25457 27447 35
Maj 23436 25925 22
April 23470 23846 9
Mars 29496 29185 28
Februari 25930 26666 17
Januari 19223 20000 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2926k 2500k 39
November 3197k 3205k 78
Oktober 3512k 3300k 60
September 3906k 3850k 56
Augusti 3749k 3800k 27
Juli 2689k 2300k 23
Juni 3618k 3595k 35
Maj 2898k 2755k 22
April 3077k 3600k 9
Mars 3686k 3850k 28
Februari 3178k 2950k 17
Januari 2690k 1840k 11