Uppsala län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:38:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 26819
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 129
Avslut 7 senaste dagarna: 34

Pris kvm Avslut
Augusti 25413 80
Juli 22990 60
Juni 27053 78
Maj 25748 41
April 25128 12
Mars 29392 28
Februari 25930 17
Januari 19223 11
December 26865 7
November 25304 21
Oktober 21820 21
September 26858 43

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 25700 24946 80
Juli 22962 21863 60
Juni 27213 26608 78
Maj 25942 25462 41
April 24706 26818 12
Mars 30412 29414 28
Februari 25930 26666 17
Januari 19223 20000 11
December 25955 31223 7
November 25566 26213 21
Oktober 22178 24512 21
September 26557 25948 43

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3485k 3250k 80
Juli 2679k 2400k 60
Juni 3854k 3700k 78
Maj 3336k 3200k 41
April 3370k 3600k 12
Mars 3750k 3850k 28
Februari 3178k 2950k 17
Januari 2690k 1840k 11
December 3337k 4700k 7
November 3453k 2945k 21
Oktober 3241k 3015k 21
September 3399k 3300k 43