Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:19:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 25569
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Februari 25179 77
Januari 26230 41
December 30518 18
November 29386 31
Oktober 23692 26
September 25323 26
Augusti 24671 23
Juli 22264 23
Juni 25335 35
Maj 23107 22
April 23470 9
Mars 29073 27

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 25728 25723 77
Januari 26123 25598 41
December 31502 30072 18
November 29687 25990 31
Oktober 23207 30714 26
September 25323 26325 26
Augusti 24671 26923 23
Juli 22264 22881 23
Juni 25457 27447 35
Maj 23436 25925 22
April 23470 23846 9
Mars 30069 29185 27

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 3557k 3460k 77
Januari 3574k 2995k 41
December 4048k 4150k 18
November 3961k 3675k 31
Oktober 3736k 3550k 26
September 3555k 3650k 26
Augusti 3803k 3850k 23
Juli 2689k 2300k 23
Juni 3618k 3595k 35
Maj 2898k 2755k 22
April 3077k 3600k 9
Mars 3760k 3850k 27