Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:19:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 26306
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
April 25219 68
Mars 24700 68
Februari 26714 60
Januari 28446 22
December 30248 11
November 29275 16
Oktober 23269 22
September 25323 26
Augusti 26147 21
Juli 22264 23
Juni 25335 35
Maj 22769 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 25380 24342 68
Mars 24062 25227 68
Februari 27198 28181 60
Januari 27980 30000 22
December 30248 28199 11
November 31059 25842 16
Oktober 22715 30714 22
September 25323 26325 26
Augusti 26147 27857 21
Juli 22264 22881 23
Juni 25457 27447 35
Maj 23103 23225 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3465k 2875k 68
Mars 2894k 3080k 68
Februari 3755k 3650k 60
Januari 4189k 3650k 22
December 4322k 3775k 11
November 3575k 3400k 16
Oktober 3606k 3500k 22
September 3555k 3650k 26
Augusti 3945k 3850k 21
Juli 2689k 2300k 23
Juni 3618k 3595k 35
Maj 2905k 2700k 21