Vallentuna kommun

Uppdaterad 2018-05-21 20:41:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 26492
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
April 26998 15
Mars 28091 22
Februari 28169 24
Januari 29709 21
December 23455 6
November 28000 23
Oktober 32639 27
September 31889 27
Augusti 32033 23
Juli 34214 6
Juni 32698 22
Maj 32078 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 26998 25316 15
Mars 28379 30157 22
Februari 28734 31081 24
Januari 29709 30746 21
December 23455 24937 6
November 27749 28030 23
Oktober 32488 33636 27
September 31531 31645 27
Augusti 32454 35766 23
Juli 34214 36458 6
Juni 32698 35714 22
Maj 32078 31523 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1862k 1810k 15
Mars 1710k 1955k 22
Februari 2301k 2000k 24
Januari 2063k 2050k 21
December 1759k 1895k 6
November 1773k 1895k 23
Oktober 2310k 2015k 27
September 2290k 2300k 27
Augusti 2337k 2095k 23
Juli 2360k 2260k 6
Juni 2184k 2200k 22
Maj 2491k 2500k 31