Vallentuna kommun

Uppdaterad 2018-07-18 20:38:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 27786
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.52%

Avslut 30 senaste dagarna: 12
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Juni 29452 21
Maj 28023 21
April 26998 15
Mars 28091 22
Februari 28169 24
Januari 29709 21
December 23455 6
November 28000 23
Oktober 32639 27
September 31889 27
Augusti 32033 23
Juli 34214 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 29452 30166 21
Maj 28023 31603 21
April 26998 25316 15
Mars 28379 30157 22
Februari 28734 31081 24
Januari 29709 30746 21
December 23455 24937 6
November 27749 28030 23
Oktober 32488 33636 27
September 31531 31645 27
Augusti 32454 35766 23
Juli 34214 36458 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1930k 1880k 21
Maj 2029k 1950k 21
April 1862k 1810k 15
Mars 1710k 1955k 22
Februari 2301k 2000k 24
Januari 2063k 2050k 21
December 1759k 1895k 6
November 1773k 1895k 23
Oktober 2310k 2015k 27
September 2290k 2300k 27
Augusti 2337k 2095k 23
Juli 2360k 2260k 6