Vallentuna kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:55:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 31512
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Augusti 32273 23
Juli 34214 6
Juni 32567 23
Maj 32073 32
April 34232 20
Mars 33236 27
Februari 34573 20
Januari 34755 22
December 24616 8
November 33305 16
Oktober 35033 18
September 31034 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 32685 35766 23
Juli 34214 36458 6
Juni 32567 35653 23
Maj 32073 33333 32
April 34232 33157 20
Mars 33424 36921 27
Februari 34164 35967 20
Januari 35390 34328 22
December 22998 26263 8
November 32697 32848 16
Oktober 34926 35692 18
September 29715 31683 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2374k 2095k 23
Juli 2360k 2260k 6
Juni 2250k 2200k 23
Maj 2446k 2500k 32
April 2074k 2080k 20
Mars 2060k 2075k 27
Februari 2290k 2200k 20
Januari 2596k 2310k 22
December 1318k 1825k 8
November 2390k 2100k 16
Oktober 1940k 1960k 18
September 1677k 2015k 21