Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:31:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 17389
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Februari 16063 95
Januari 15107 94
December 16025 71
November 16836 90
Oktober 15117 87
September 16303 125
Augusti 17618 92
Juli 18853 58
Juni 16457 89
Maj 16462 99
April 17023 81
Mars 14821 104

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 15720 16363 95
Januari 15371 15384 94
December 16329 16040 71
November 16351 19512 90
Oktober 15450 13043 87
September 16276 16333 125
Augusti 17601 17948 92
Juli 18692 20454 58
Juni 16337 16952 89
Maj 16715 16275 99
April 16965 16847 81
Mars 14893 13326 104

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1144k 930k 95
Januari 1010k 950k 94
December 999k 995k 71
November 1165k 1225k 90
Oktober 1049k 805k 87
September 1012k 950k 125
Augusti 1083k 1000k 92
Juli 1225k 1050k 58
Juni 1038k 1050k 89
Maj 1152k 1150k 99
April 1097k 1195k 81
Mars 889k 930k 104