Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:29:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 14346
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.82%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juni 15852 93
Maj 14675 105
April 16016 91
Mars 16680 107
Februari 15924 93
Januari 15107 94
December 16025 71
November 16836 90
Oktober 15043 86
September 16303 125
Augusti 17559 91
Juli 18853 58

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16060 14360 93
Maj 14323 13048 105
April 16141 17105 91
Mars 16999 16540 107
Februari 15587 16176 93
Januari 15371 15384 94
December 16329 16040 71
November 16351 19512 90
Oktober 15380 13043 86
September 16276 16333 125
Augusti 17543 16557 91
Juli 18692 20454 58

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 998k 1000k 93
Maj 991k 855k 105
April 1017k 1000k 91
Mars 1133k 1150k 107
Februari 1143k 925k 93
Januari 1010k 950k 94
December 999k 995k 71
November 1165k 1225k 90
Oktober 1048k 805k 86
September 1012k 950k 125
Augusti 1085k 1000k 91
Juli 1225k 1050k 58