Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:47:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 18040
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 109
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Augusti 17841 92
Juli 18874 59
Juni 16680 91
Maj 16262 100
April 17023 81
Mars 14821 104
Februari 15654 78
Januari 17186 57
December 15148 64
November 16211 84
Oktober 14326 85
September 13859 79

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 17819 18380 92
Juli 18714 20394 59
Juni 16574 17500 91
Maj 16511 16275 100
April 16965 16847 81
Mars 14893 13326 104
Februari 15802 14204 78
Januari 17193 18633 57
December 14862 14963 64
November 15909 17419 84
Oktober 14443 12416 85
September 14065 14347 79

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1091k 1010k 92
Juli 1226k 1050k 59
Juni 1050k 1050k 91
Maj 1149k 1150k 100
April 1097k 1195k 81
Mars 889k 930k 104
Februari 1095k 900k 78
Januari 1120k 1100k 57
December 908k 1025k 64
November 1094k 1200k 84
Oktober 1007k 810k 85
September 834k 800k 79