Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:12:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 15855
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.46%

Avslut 30 senaste dagarna: 86
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Oktober 15697 98
September 16303 125
Augusti 17618 92
Juli 18853 58
Juni 16588 90
Maj 16262 100
April 17023 81
Mars 14821 104
Februari 15570 77
Januari 17161 56
December 15148 64
November 16211 84

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15989 15000 98
September 16276 16333 125
Augusti 17601 17948 92
Juli 18692 20454 58
Juni 16477 17500 90
Maj 16511 16275 100
April 16965 16847 81
Mars 14893 13326 104
Februari 15727 14139 77
Januari 17074 18633 56
December 14862 14963 64
November 15909 17419 84

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1068k 900k 98
September 1012k 950k 125
Augusti 1083k 1000k 92
Juli 1225k 1050k 58
Juni 1050k 1050k 90
Maj 1149k 1150k 100
April 1097k 1195k 81
Mars 889k 930k 104
Februari 1096k 900k 77
Januari 1105k 1125k 56
December 908k 1025k 64
November 1094k 1200k 84