Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-20 07:31:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 15124
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 83
Avslut 7 senaste dagarna: 32

Pris kvm Avslut
April 16016 91
Mars 16702 108
Februari 15956 94
Januari 15107 94
December 16025 71
November 16836 90
Oktober 15043 86
September 16303 125
Augusti 17559 91
Juli 18853 58
Juni 16457 89
Maj 16462 99

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 16141 17105 91
Mars 17019 18134 108
Februari 15619 16363 94
Januari 15371 15384 94
December 16329 16040 71
November 16351 19512 90
Oktober 15380 13043 86
September 16276 16333 125
Augusti 17543 16557 91
Juli 18692 20454 58
Juni 16337 16952 89
Maj 16715 16275 99

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1017k 1000k 91
Mars 1135k 1155k 108
Februari 1142k 930k 94
Januari 1010k 950k 94
December 999k 995k 71
November 1165k 1225k 90
Oktober 1048k 805k 86
September 1012k 950k 125
Augusti 1085k 1000k 91
Juli 1225k 1050k 58
Juni 1038k 1050k 89
Maj 1152k 1150k 99