Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:41:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 13467
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
December 16282 70
November 16881 91
Oktober 15117 87
September 16303 125
Augusti 17747 93
Juli 18874 59
Juni 16680 91
Maj 16262 100
April 17023 81
Mars 15136 105
Februari 15694 78
Januari 17186 57

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 16628 16149 70
November 16398 19512 91
Oktober 15450 13043 87
September 16276 16333 125
Augusti 17727 17948 93
Juli 18714 20394 59
Juni 16574 17500 91
Maj 16511 16275 100
April 16965 16847 81
Mars 14893 13326 105
Februari 16230 14622 78
Januari 17193 18633 57

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1001k 1000k 70
November 1167k 1225k 91
Oktober 1049k 805k 87
September 1012k 950k 125
Augusti 1086k 1000k 93
Juli 1226k 1050k 59
Juni 1050k 1050k 91
Maj 1149k 1150k 100
April 1097k 1195k 81
Mars 880k 930k 105
Februari 1128k 900k 78
Januari 1120k 1100k 57