Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:20:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 14030
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 96
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
April 13638 78
Mars 15571 56
Februari 13953 31
Januari 14807 28
December 16555 15
November 11282 34
Oktober 11727 27
September 16415 33
Augusti 11794 28
Juli 13370 24
Juni 11774 42
Maj 12539 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 13615 12777 78
Mars 15239 15079 56
Februari 13848 12834 31
Januari 14807 13545 28
December 16555 13000 15
November 11282 10433 34
Oktober 11172 9375 27
September 17034 12750 33
Augusti 11677 9600 28
Juli 13823 11600 24
Juni 11287 11000 42
Maj 11894 10869 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1708k 1600k 78
Mars 1705k 1525k 56
Februari 2118k 1710k 31
Januari 2005k 1600k 28
December 2167k 1850k 15
November 1650k 1235k 34
Oktober 1586k 1380k 27
September 2207k 1340k 33
Augusti 1421k 1280k 28
Juli 1334k 1250k 24
Juni 1479k 1500k 42
Maj 1369k 1150k 29