Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:18:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 13111
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 135
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
Augusti 12311 106
Juli 13965 83
Juni 17842 67
Maj 15405 43
April 15467 21
Mars 14070 18
Februari 14058 11
Januari 13952 14
December 15383 9
November 10180 28
Oktober 11727 27
September 16415 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 12742 10714 106
Juli 13544 11470 83
Juni 17953 16788 67
Maj 15521 14102 43
April 15348 17088 21
Mars 14583 14227 18
Februari 12935 11890 11
Januari 13952 12572 14
December 15383 12794 9
November 10180 10256 28
Oktober 11172 9375 27
September 17034 12750 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1413k 1115k 106
Juli 1594k 1400k 83
Juni 2132k 1800k 67
Maj 2093k 1650k 43
April 2136k 2300k 21
Mars 1573k 1400k 18
Februari 2383k 2350k 11
Januari 1964k 1600k 14
December 2097k 1450k 9
November 1480k 1100k 28
Oktober 1586k 1380k 27
September 2207k 1340k 33