Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:29:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 11565
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 14506 51
November 11863 88
Oktober 14384 59
September 16536 52
Augusti 12087 34
Juli 13353 25
Juni 11774 42
Maj 12539 29
April 8738 20
Mars 12231 31
Februari 14125 20
Januari 11007 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 14547 12417 51
November 11729 9574 88
Oktober 14113 13548 59
September 16923 13888 52
Augusti 11992 10119 34
Juli 13791 11600 25
Juni 11287 11000 42
Maj 11894 10869 29
April 10696 8000 20
Mars 12507 10647 31
Februari 14125 12222 20
Januari 12640 10672 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1729k 1500k 51
November 1446k 1220k 88
Oktober 1972k 1850k 59
September 2210k 2000k 52
Augusti 1478k 1280k 34
Juli 1321k 1175k 25
Juni 1479k 1500k 42
Maj 1369k 1150k 29
April 1359k 750k 20
Mars 1231k 925k 31
Februari 1994k 1775k 20
Januari 1494k 1270k 14