Värmlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:01:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 11281
Utveckling 30 senaste dagarna: -22.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Oktober 13785 97
September 15020 83
Augusti 13621 64
Juli 13438 36
Juni 11897 46
Maj 11944 31
April 8738 20
Mars 12231 31
Februari 14125 20
Januari 11007 14
December 10092 22
November 12136 30

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13563 12950 97
September 15326 12980 83
Augusti 13558 11445 64
Juli 13654 11600 36
Juni 11456 11964 46
Maj 11335 10869 31
April 10696 8000 20
Mars 12507 10647 31
Februari 14125 12222 20
Januari 12640 10672 14
December 9156 8958 22
November 11844 12307 30

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1732k 1550k 97
September 1920k 1450k 83
Augusti 1693k 1690k 64
Juli 1484k 1350k 36
Juni 1506k 1550k 46
Maj 1321k 1100k 31
April 1359k 750k 20
Mars 1231k 925k 31
Februari 1994k 1775k 20
Januari 1494k 1270k 14
December 939k 1000k 22
November 1610k 1375k 30