Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:19:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 15268
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Februari 13388 55
Januari 14057 45
December 17798 25
November 11838 41
Oktober 12736 30
September 16938 35
Augusti 12387 29
Juli 13370 24
Juni 11774 42
Maj 12539 29
April 8738 20
Mars 12231 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 13419 11818 55
Januari 14057 11956 45
December 17798 19320 25
November 11838 10416 41
Oktober 12312 10769 30
September 17509 13333 35
Augusti 12276 9600 29
Juli 13823 11600 24
Juni 11287 11000 42
Maj 11894 10869 29
April 10696 8000 20
Mars 12507 10647 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1842k 1350k 55
Januari 1863k 1475k 45
December 2338k 2000k 25
November 1745k 1235k 41
Oktober 1738k 1650k 30
September 2259k 1500k 35
Augusti 1499k 1280k 29
Juli 1334k 1250k 24
Juni 1479k 1500k 42
Maj 1369k 1150k 29
April 1359k 750k 20
Mars 1231k 925k 31