Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:18:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 14485
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 131
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juni 16000 116
Maj 15684 90
April 15797 51
Mars 17478 29
Februari 14271 14
Januari 13930 15
December 15978 10
November 10404 29
Oktober 11727 27
September 16415 33
Augusti 11794 28
Juli 13370 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16234 14489 116
Maj 15626 13035 90
April 15741 15625 51
Mars 17520 15671 29
Februari 14020 12761 14
Januari 13930 12572 15
December 15978 13000 10
November 10404 10256 29
Oktober 11172 9375 27
September 17034 12750 33
Augusti 11677 9600 28
Juli 13823 11600 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1841k 1650k 116
Maj 2037k 1795k 90
April 2007k 1800k 51
Mars 2012k 1650k 29
Februari 2575k 2350k 14
Januari 1932k 1490k 15
December 2187k 2495k 10
November 1516k 1100k 29
Oktober 1586k 1380k 27
September 2207k 1340k 33
Augusti 1421k 1280k 28
Juli 1334k 1250k 24