Värmlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:38:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 13624
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 97
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Augusti 12453 99
Juli 13475 72
Juni 12595 73
Maj 13204 47
April 9648 24
Mars 11997 33
Februari 14125 20
Januari 11007 14
December 10092 22
November 12136 30
Oktober 13759 33
September 12914 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 12462 11016 99
Juli 13577 12600 72
Juni 12188 12096 73
Maj 13007 11607 47
April 11181 9438 24
Mars 12239 10511 33
Februari 14125 12222 20
Januari 12640 10672 14
December 9156 8958 22
November 11844 12307 30
Oktober 13799 13235 33
September 13257 10972 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1475k 1325k 99
Juli 1569k 1500k 72
Juni 1529k 1500k 73
Maj 1702k 1300k 47
April 1463k 1000k 24
Mars 1196k 920k 33
Februari 1994k 1775k 20
Januari 1494k 1270k 14
December 939k 1000k 22
November 1610k 1375k 30
Oktober 1692k 1300k 33
September 1578k 1325k 38