Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:48:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 20721
Utveckling 30 senaste dagarna: -21.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Augusti 23163 63
Juli 24877 19
Juni 18371 32
Maj 21299 36
April 21148 26
Mars 22087 24
Februari 23599 18
Januari 21553 14
December 17333 9
November 21804 24
Oktober 22735 43
September 24416 66

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 23000 26291 63
Juli 24845 26161 19
Juni 18305 16034 32
Maj 21011 21059 36
April 21509 21111 26
Mars 22423 22800 24
Februari 21818 21538 18
Januari 22740 19883 14
December 18869 18823 9
November 19861 20470 24
Oktober 23502 24415 43
September 24538 28223 66

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1428k 1525k 63
Juli 1588k 1520k 19
Juni 1310k 1100k 32
Maj 1365k 1480k 36
April 1556k 1475k 26
Mars 1307k 1760k 24
Februari 1476k 1300k 18
Januari 1578k 1350k 14
December 1232k 1600k 9
November 1069k 1700k 24
Oktober 1587k 1433k 43
September 1428k 1486k 66