Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:12:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 20268
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Oktober 18917 37
September 20294 56
Augusti 23443 65
Juli 24877 19
Juni 18371 32
Maj 21299 36
April 21148 26
Mars 22087 24
Februari 23599 18
Januari 21553 14
December 17160 8
November 21804 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 20025 18248 37
September 20272 22156 56
Augusti 23286 26291 65
Juli 24845 26161 19
Juni 18305 16034 32
Maj 21011 21059 36
April 21509 21111 26
Mars 22423 22800 24
Februari 21818 21538 18
Januari 22740 19883 14
December 18876 19354 8
November 19861 20470 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1295k 1300k 37
September 1388k 1465k 56
Augusti 1452k 1525k 65
Juli 1588k 1520k 19
Juni 1310k 1100k 32
Maj 1365k 1480k 36
April 1556k 1475k 26
Mars 1307k 1760k 24
Februari 1476k 1300k 18
Januari 1578k 1350k 14
December 1186k 1610k 8
November 1069k 1700k 24