Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:29:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 18442
Utveckling 30 senaste dagarna: -23.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Juni 23324 25
Maj 19702 28
April 20502 33
Mars 19425 38
Februari 23012 32
Januari 19833 18
December 19186 13
November 20801 34
Oktober 19553 36
September 20294 56
Augusti 23443 65
Juli 24877 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23159 23774 25
Maj 20908 19166 28
April 19858 19155 33
Mars 19830 18805 38
Februari 22949 24219 32
Januari 21592 18181 18
December 19186 19148 13
November 19920 22444 34
Oktober 20746 18248 36
September 20272 22156 56
Augusti 23286 26291 65
Juli 24845 26161 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1526k 1590k 25
Maj 1241k 1395k 28
April 1511k 1400k 33
Mars 1079k 1150k 38
Februari 1703k 1705k 32
Januari 1591k 1310k 18
December 1342k 1320k 13
November 1346k 1500k 34
Oktober 1332k 1300k 36
September 1388k 1465k 56
Augusti 1452k 1525k 65
Juli 1588k 1520k 19