Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:31:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 19592
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 41
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Februari 22301 33
Januari 19833 18
December 19186 13
November 20549 35
Oktober 19270 37
September 20294 56
Augusti 23443 65
Juli 24877 19
Juni 18371 32
Maj 21299 36
April 21148 26
Mars 22087 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 22261 20863 33
Januari 21592 18181 18
December 19186 19148 13
November 19680 22405 35
Oktober 20417 18000 37
September 20272 22156 56
Augusti 23286 26291 65
Juli 24845 26161 19
Juni 18305 16034 32
Maj 21011 21059 36
April 21509 21111 26
Mars 22423 22800 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1684k 1700k 33
Januari 1591k 1310k 18
December 1342k 1320k 13
November 1323k 1495k 35
Oktober 1304k 1270k 37
September 1388k 1465k 56
Augusti 1452k 1525k 65
Juli 1588k 1520k 19
Juni 1310k 1100k 32
Maj 1365k 1480k 36
April 1556k 1475k 26
Mars 1307k 1760k 24