Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:30:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 14947
Utveckling 30 senaste dagarna: -26.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 10
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
December 16843 12
November 25315 17
Oktober 20320 14
September 23208 20
Augusti 19321 3
Juli 20380 5
Juni 14468 15
Maj 6108 3
April 45569 1
Mars 16862 2
Februari 5394 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 17513 17350 12
November 24583 24594 17
Oktober 20762 20391 14
September 22174 22029 20
Augusti 21680 15217 3
Juli 20656 22000 5
Juni 15413 13888 15
Maj 6108 10912 3
April 45569 45569 1
Mars 16862 20714 2
Februari 5394 7848 2

Pris medel pris median Avslut
December 2145k 1900k 12
November 3544k 2990k 17
Oktober 2693k 2550k 14
September 2746k 3375k 20
Augusti 3548k 1925k 3
Juli 1950k 2600k 5
Juni 2151k 1625k 15
Maj 826k 605k 3
April 3600k 3600k 1
Mars 4300k 5700k 2
Februari 512k 620k 2