Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:02:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 16818
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 17124 28
September 21681 31
Augusti 26868 7
Juli 20380 5
Juni 15733 16
Maj 6108 3
April 20628 2
Mars 16862 2
Februari 5394 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17203 14753 28
September 21014 19464 31
Augusti 27028 28695 7
Juli 20656 22000 5
Juni 16501 15000 16
Maj 6108 10912 3
April 20628 45569 2
Mars 16862 20714 2
Februari 5394 7848 2

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2142k 2245k 28
September 2727k 3065k 31
Augusti 4262k 3425k 7
Juli 1950k 2600k 5
Juni 2324k 1800k 16
Maj 826k 605k 3
April 2052k 3600k 2
Mars 4300k 5700k 2
Februari 512k 620k 2