Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:39:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 22071
Utveckling 30 senaste dagarna: 94.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 37
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 19937 26
Juli 18533 11
Juni 17882 25
Maj 12328 8
April 14426 3
Mars 16448 3
Februari 5394 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 20663 17523 26
Juli 18518 19469 11
Juni 18128 16116 25
Maj 13259 12100 8
April 14426 4208 3
Mars 16448 15405 3
Februari 5394 7848 2

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2557k 1925k 26
Juli 1954k 2420k 11
Juni 2430k 1960k 25
Maj 2061k 1375k 8
April 1510k 505k 3
Mars 3766k 2900k 3
Februari 512k 620k 2