Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:20:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 16903
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 21
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Februari 18507 14
Januari 17985 8
December 14372 7
November 32796 6
Oktober 24424 6
September 17639 10
Augusti 19321 3
Juli 20380 5
Juni 14468 15
Maj 6108 3
April 45569 1
Mars 16862 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 18507 20560 14
Januari 17985 13513 8
December 14838 17350 7
November 30146 30671 6
Oktober 24424 30846 6
September 18050 18048 10
Augusti 14376 15217 3
Juli 20656 22000 5
Juni 15413 13888 15
Maj 6108 10912 3
April 45569 45569 1
Mars 16862 20714 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2440k 2415k 14
Januari 2259k 2000k 8
December 2035k 1900k 7
November 5145k 3200k 6
Oktober 3960k 4360k 6
September 2139k 3080k 10
Augusti 1691k 1925k 3
Juli 1950k 2600k 5
Juni 2151k 1625k 15
Maj 826k 605k 3
April 3600k 3600k 1
Mars 4300k 5700k 2