Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:48:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 14167
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 111
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Augusti 13661 96
Juli 12283 64
Juni 13529 112
Maj 13763 106
April 14194 106
Mars 13631 102
Februari 13333 92
Januari 11451 57
December 13209 70
November 13007 95
Oktober 13511 97
September 13372 99

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13532 14356 96
Juli 12237 11714 64
Juni 13377 13125 112
Maj 13966 13524 106
April 14249 14457 106
Mars 13847 12437 102
Februari 13188 12804 92
Januari 11531 7374 57
December 13065 14125 70
November 13349 11666 95
Oktober 13482 13142 97
September 13170 13589 99

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 845k 770k 96
Juli 868k 890k 64
Juni 870k 830k 112
Maj 946k 775k 106
April 968k 800k 106
Mars 846k 880k 102
Februari 969k 806k 92
Januari 765k 515k 57
December 725k 785k 70
November 876k 790k 95
Oktober 917k 805k 97
September 886k 925k 99