Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:13:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 11638
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Oktober 13494 109
September 14091 123
Augusti 13740 97
Juli 12178 63
Juni 13529 112
Maj 13763 106
April 14194 106
Mars 13631 102
Februari 13333 92
Januari 11451 57
December 13209 70
November 13007 95

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13415 11926 109
September 14036 14960 123
Augusti 13612 14444 97
Juli 12132 11616 63
Juni 13377 13125 112
Maj 13966 13524 106
April 14249 14457 106
Mars 13847 12437 102
Februari 13188 12804 92
Januari 11531 7374 57
December 13065 14125 70
November 13349 11666 95

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 923k 800k 109
September 869k 840k 123
Augusti 854k 770k 97
Juli 858k 820k 63
Juni 870k 830k 112
Maj 946k 775k 106
April 968k 800k 106
Mars 846k 880k 102
Februari 969k 806k 92
Januari 765k 515k 57
December 725k 785k 70
November 876k 790k 95