Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:16:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 12944
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.01%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
December 13395 56
November 11779 86
Oktober 13577 106
September 14091 123
Augusti 13740 97
Juli 12178 63
Juni 13529 112
Maj 13763 106
April 14194 106
Mars 13631 102
Februari 13523 93
Januari 11451 57

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 13322 13596 56
November 12085 11500 86
Oktober 13492 11956 106
September 14036 14960 123
Augusti 13612 14444 97
Juli 12132 11616 63
Juni 13377 13125 112
Maj 13966 13524 106
April 14249 14457 106
Mars 13847 12437 102
Februari 13372 12804 93
Januari 11531 7374 57

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 770k 765k 56
November 769k 700k 86
Oktober 930k 810k 106
September 869k 840k 123
Augusti 854k 770k 97
Juli 858k 820k 63
Juni 870k 830k 112
Maj 946k 775k 106
April 968k 800k 106
Mars 846k 880k 102
Februari 982k 806k 93
Januari 765k 515k 57