Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:20:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 16239
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.54%

Avslut 30 senaste dagarna: 46
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Februari 15849 36
Januari 15470 25
December 11412 7
November 12223 21
Oktober 18776 8
September 17287 12
Augusti 10453 9
Juli 9961 7
Juni 13222 27
Maj 14857 11
April 17728 8
Mars 18136 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 15312 16467 36
Januari 15470 16470 25
December 11880 8333 7
November 12019 11388 21
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12
Augusti 10453 10606 9
Juli 8951 12173 7
Juni 13222 10855 27
Maj 14793 15524 11
April 17728 15625 8
Mars 19499 22887 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2307k 2100k 36
Januari 1925k 1750k 25
December 1020k 825k 7
November 1674k 1350k 21
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12
Augusti 1268k 1050k 9
Juli 1055k 1500k 7
Juni 1762k 1620k 27
Maj 1724k 1925k 11
April 2302k 2250k 8
Mars 2206k 2600k 6