Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:39:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 14254
Utveckling 30 senaste dagarna: 20.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Augusti 12495 58
Juli 13139 55
Juni 14339 60
Maj 13812 29
April 17304 11
Mars 18136 6
Februari 12830 9
Januari 8977 7
December 14505 6
November 17272 9
Oktober 12696 17
September 13390 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 12583 11274 58
Juli 12956 14102 55
Juni 14339 14000 60
Maj 13752 13983 29
April 17304 15625 11
Mars 19499 22887 6
Februari 12830 10915 9
Januari 8977 5319 7
December 14505 14250 6
November 16291 18804 9
Oktober 13333 10196 17
September 13390 10400 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1556k 1335k 58
Juli 1659k 1550k 55
Juni 1863k 1930k 60
Maj 1662k 1705k 29
April 2133k 1670k 11
Mars 2206k 2600k 6
Februari 1843k 1550k 9
Januari 1260k 915k 7
December 1612k 1425k 6
November 1471k 1850k 9
Oktober 1905k 1200k 17
September 1584k 1400k 13