Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:02:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 11862
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 55
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Oktober 12398 74
September 14967 57
Augusti 13481 28
Juli 12615 10
Juni 13631 31
Maj 14787 12
April 17728 8
Mars 18136 6
Februari 11927 8
Januari 8977 7
December 14505 6
November 17272 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 12437 11250 74
September 14322 14141 57
Augusti 13732 12941 28
Juli 12418 13733 10
Juni 13631 12580 31
Maj 14722 15524 12
April 17728 15625 8
Mars 19499 22887 6
Februari 11927 10915 8
Januari 8977 5319 7
December 14505 14250 6
November 16291 18804 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1515k 1320k 74
September 1787k 1800k 57
Augusti 1743k 1500k 28
Juli 1558k 1900k 10
Juni 1795k 1650k 31
Maj 1723k 1925k 12
April 2302k 2250k 8
Mars 2206k 2600k 6
Februari 1523k 1550k 8
Januari 1260k 915k 7
December 1612k 1425k 6
November 1471k 1850k 9