Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:19:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 12502
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
Augusti 13756 67
Juli 16490 50
Juni 14218 38
Maj 11996 18
April 14018 6
Mars 13052 8
Februari 20533 6
Januari 11916 5
December 9965 3
November 12688 14
Oktober 18776 8
September 17287 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13233 14090 67
Juli 16932 15551 50
Juni 14584 16071 38
Maj 11781 12886 18
April 14018 19021 6
Mars 13052 14125 8
Februari 20533 20655 6
Januari 11916 14500 5
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1506k 1600k 67
Juli 2140k 2050k 50
Juni 2122k 1980k 38
Maj 2230k 1700k 18
April 2046k 2060k 6
Mars 2031k 2275k 8
Februari 2919k 3450k 6
Januari 1194k 1160k 5
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12