Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:30:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 9050
Utveckling 30 senaste dagarna: -29.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
December 10726 26
November 12341 41
Oktober 16749 30
September 15948 24
Augusti 12610 12
Juli 9961 7
Juni 13222 27
Maj 14857 11
April 17728 8
Mars 18136 6
Februari 11927 8
Januari 8977 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 9321 8474 26
November 12268 11388 41
Oktober 16975 17380 30
September 15175 15095 24
Augusti 12610 11274 12
Juli 8951 12173 7
Juni 13222 10855 27
Maj 14793 15524 11
April 17728 15625 8
Mars 19499 22887 6
Februari 11927 10915 8
Januari 8977 5319 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 948k 1000k 26
November 1720k 1500k 41
Oktober 2051k 1875k 30
September 1959k 1995k 24
Augusti 1563k 1380k 12
Juli 1055k 1500k 7
Juni 1762k 1620k 27
Maj 1724k 1925k 11
April 2302k 2250k 8
Mars 2206k 2600k 6
Februari 1523k 1550k 8
Januari 1260k 915k 7