Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:21:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 12704
Utveckling 30 senaste dagarna: -20.16%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
April 15239 47
Mars 15666 31
Februari 16744 25
Januari 15933 15
December 8734 4
November 12110 17
Oktober 18776 8
September 17287 12
Augusti 10453 9
Juli 9961 7
Juni 13222 27
Maj 14857 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 15059 15217 47
Mars 15679 14140 31
Februari 15904 17080 25
Januari 15933 14500 15
December 8978 7666 4
November 11865 9696 17
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12
Augusti 10453 10606 9
Juli 8951 12173 7
Juni 13222 10855 27
Maj 14793 15524 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2125k 2025k 47
Mars 2005k 1825k 31
Februari 2318k 2100k 25
Januari 1792k 1750k 15
December 736k 650k 4
November 1717k 1450k 17
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12
Augusti 1268k 1050k 9
Juli 1055k 1500k 7
Juni 1762k 1620k 27
Maj 1724k 1925k 11