Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:19:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 13875
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 92
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juni 13503 91
Maj 14407 57
April 15962 30
Mars 15840 14
Februari 19992 10
Januari 14772 7
December 9965 3
November 12688 14
Oktober 18776 8
September 17287 12
Augusti 11103 8
Juli 9961 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 13435 12862 91
Maj 14598 14074 57
April 15672 17608 30
Mars 15840 15579 14
Februari 19992 20655 10
Januari 14772 14500 7
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12
Augusti 11103 11274 8
Juli 8951 12173 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1688k 1650k 91
Maj 2184k 1860k 57
April 2319k 2100k 30
Mars 2343k 2275k 14
Februari 2839k 2750k 10
Januari 1435k 1160k 7
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12
Augusti 1339k 1150k 8
Juli 1055k 1500k 7