Västmanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:33:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 18719
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 157
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
April 18566 169
Mars 18064 150
Februari 18898 132
Januari 19523 112
December 17451 96
November 17390 162
Oktober 20198 169
September 19687 194
Augusti 20096 173
Juli 17426 87
Juni 17403 155
Maj 19235 189

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 18744 18644 169
Mars 18182 17232 150
Februari 18740 17647 132
Januari 19876 17808 112
December 16779 17213 96
November 17701 17460 162
Oktober 20284 18181 169
September 19456 18761 194
Augusti 20404 19230 173
Juli 17346 17333 87
Juni 17400 17994 155
Maj 19310 18308 189

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1267k 1100k 169
Mars 1188k 1075k 150
Februari 1399k 1010k 132
Januari 1441k 1150k 112
December 1037k 970k 96
November 1228k 1050k 162
Oktober 1423k 1170k 169
September 1237k 1130k 194
Augusti 1343k 1150k 173
Juli 1181k 900k 87
Juni 1140k 1020k 155
Maj 1281k 1075k 189