Västmanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:31:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 16679
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 131
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juni 16581 139
Maj 19073 168
April 18683 167
Mars 18064 150
Februari 18845 131
Januari 19523 112
December 17451 96
November 17390 162
Oktober 20198 169
September 19815 195
Augusti 20096 173
Juli 17426 87

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16537 14913 139
Maj 18781 18282 168
April 18861 18644 167
Mars 18182 17232 150
Februari 18691 17177 131
Januari 19824 17808 112
December 16779 17213 96
November 17701 17460 162
Oktober 20284 18181 169
September 19595 18761 195
Augusti 20404 19230 173
Juli 17346 17333 87

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1127k 1025k 139
Maj 1332k 1150k 168
April 1278k 1110k 167
Mars 1188k 1075k 150
Februari 1400k 1000k 131
Januari 1428k 1150k 112
December 1037k 970k 96
November 1228k 1050k 162
Oktober 1423k 1170k 169
September 1248k 1130k 195
Augusti 1343k 1150k 173
Juli 1181k 900k 87