Västmanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:13:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 18351
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 151
Avslut 7 senaste dagarna: 38

Pris kvm Avslut
Oktober 19997 178
September 19662 195
Augusti 20144 174
Juli 17426 87
Juni 17403 155
Maj 18856 189
April 20817 152
Mars 19315 168
Februari 18514 173
Januari 18273 124
December 15949 88
November 17589 174

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 20083 18181 178
September 19431 18750 195
Augusti 20449 19345 174
Juli 17346 17333 87
Juni 17400 17994 155
Maj 18922 18245 189
April 20823 20794 152
Mars 18744 18064 168
Februari 18648 19852 173
Januari 18360 19289 124
December 16303 15630 88
November 17001 15673 174

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1399k 1130k 178
September 1236k 1130k 195
Augusti 1345k 1160k 174
Juli 1181k 900k 87
Juni 1140k 1020k 155
Maj 1256k 1075k 189
April 1390k 1230k 152
Mars 1227k 1125k 168
Februari 1300k 1100k 173
Januari 1313k 1100k 124
December 928k 900k 88
November 1187k 1000k 174