Västmanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:49:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 20603
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 185
Avslut 7 senaste dagarna: 42

Pris kvm Avslut
Augusti 20132 170
Juli 17426 87
Juni 17403 155
Maj 18843 188
April 20817 152
Mars 19315 168
Februari 18514 173
Januari 18273 124
December 15949 88
November 17589 174
Oktober 17729 147
September 17308 167

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 20448 19354 170
Juli 17346 17333 87
Juni 17400 17994 155
Maj 18909 18245 188
April 20823 20794 152
Mars 18744 18064 168
Februari 18648 19852 173
Januari 18360 19289 124
December 16303 15630 88
November 17001 15673 174
Oktober 18000 17010 147
September 17559 16888 167

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1335k 1160k 170
Juli 1181k 900k 87
Juni 1140k 1020k 155
Maj 1257k 1075k 188
April 1390k 1230k 152
Mars 1227k 1125k 168
Februari 1300k 1100k 173
Januari 1313k 1100k 124
December 928k 900k 88
November 1187k 1000k 174
Oktober 1187k 970k 147
September 1229k 995k 167