Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:21:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 20142
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 61
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Februari 18964 47
Januari 17954 30
December 20607 26
November 20149 33
Oktober 20100 12
September 18179 19
Augusti 18925 12
Juli 16833 15
Juni 17889 25
Maj 18594 15
April 20868 11
Mars 24717 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 18892 18736 47
Januari 17969 18601 30
December 21121 19444 26
November 20091 19841 33
Oktober 20230 19361 12
September 16693 19140 19
Augusti 20568 20531 12
Juli 17400 18881 15
Juni 17715 17990 25
Maj 18196 20074 15
April 20868 22413 11
Mars 23902 25000 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2859k 2395k 47
Januari 2469k 2150k 30
December 2554k 2600k 26
November 2912k 2700k 33
Oktober 3150k 2970k 12
September 2290k 2100k 19
Augusti 3324k 3050k 12
Juli 1986k 2700k 15
Juni 2731k 1900k 25
Maj 2866k 3220k 15
April 2532k 2600k 11
Mars 2871k 3000k 16