Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:21:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 20920
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
April 21167 57
Mars 21510 50
Februari 19338 32
Januari 17492 15
December 21708 12
November 19239 22
Oktober 20684 11
September 18022 17
Augusti 18925 12
Juli 16833 15
Juni 17889 25
Maj 18594 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 21011 19858 57
Mars 21895 20528 50
Februari 19199 18848 32
Januari 17469 16994 15
December 21708 22108 12
November 19430 18613 22
Oktober 20827 19361 11
September 16442 19140 17
Augusti 20568 20531 12
Juli 17400 18881 15
Juni 17715 17990 25
Maj 18196 20074 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2947k 2400k 57
Mars 2716k 2620k 50
Februari 3132k 2510k 32
Januari 2610k 1850k 15
December 3001k 2600k 12
November 2676k 2425k 22
Oktober 3330k 2970k 11
September 2362k 2100k 17
Augusti 3324k 3050k 12
Juli 1986k 2700k 15
Juni 2731k 1900k 25
Maj 2866k 3220k 15