Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:19:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 18699
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Juni 19586 85
Maj 20576 67
April 22196 44
Mars 21563 24
Februari 18500 13
Januari 17780 10
December 22486 8
November 17606 19
Oktober 20684 11
September 18022 17
Augusti 18925 12
Juli 16833 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 18988 18248 85
Maj 20896 19776 67
April 21967 23157 44
Mars 21500 21129 24
Februari 18885 18848 13
Januari 17780 16994 10
December 22486 22377 8
November 17741 15714 19
Oktober 20827 19361 11
September 16442 19140 17
Augusti 20568 20531 12
Juli 17400 18881 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2101k 2125k 85
Maj 2973k 2650k 67
April 3237k 2800k 44
Mars 3020k 3300k 24
Februari 3479k 3175k 13
Januari 2727k 3025k 10
December 3170k 3200k 8
November 2498k 2220k 19
Oktober 3330k 2970k 11
September 2362k 2100k 17
Augusti 3324k 3050k 12
Juli 1986k 2700k 15