Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:03:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 20929
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 61
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Oktober 18419 65
September 22256 85
Augusti 22688 32
Juli 17865 26
Juni 18062 28
Maj 18653 16
April 19361 13
Mars 24717 16
Februari 22752 10
Januari 24787 12
December 21341 8
November 19688 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18501 16785 65
September 21570 22500 85
Augusti 24267 22844 32
Juli 18279 19867 26
Juni 17895 18235 28
Maj 18273 20074 16
April 19361 16363 13
Mars 23902 25000 16
Februari 22997 17857 10
Januari 24775 26373 12
December 22191 20000 8
November 19688 21772 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2563k 2200k 65
September 2813k 2650k 85
Augusti 3546k 2900k 32
Juli 2274k 2710k 26
Juni 2677k 1950k 28
Maj 2818k 3220k 16
April 2426k 2410k 13
Mars 2871k 3000k 16
Februari 2877k 2400k 10
Januari 3813k 3900k 12
December 2449k 2800k 8
November 3599k 3000k 15