Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:31:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 21454
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 20
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
December 18491 49
November 20592 68
Oktober 20264 38
September 21583 49
Augusti 18562 14
Juli 17000 17
Juni 18087 26
Maj 18594 15
April 20868 11
Mars 24717 16
Februari 22752 10
Januari 24787 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 18833 17006 49
November 20466 19289 68
Oktober 20326 18360 38
September 20574 22512 49
Augusti 21197 19885 14
Juli 17507 18881 17
Juni 17909 18235 26
Maj 18196 20074 15
April 20868 22413 11
Mars 23902 25000 16
Februari 22997 17857 10
Januari 24775 26373 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2152k 1910k 49
November 2686k 2700k 68
Oktober 3082k 2600k 38
September 2841k 2675k 49
Augusti 3848k 3050k 14
Juli 2090k 2700k 17
Juni 2726k 1950k 26
Maj 2866k 3220k 15
April 2532k 2600k 11
Mars 2871k 3000k 16
Februari 2877k 2400k 10
Januari 3813k 3900k 12