Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:39:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 21329
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 78
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Augusti 20322 61
Juli 17615 50
Juni 19002 61
Maj 21552 31
April 23390 19
Mars 24082 18
Februari 23320 11
Januari 24423 13
December 21341 8
November 19963 16
Oktober 19741 14
September 20931 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21336 18373 61
Juli 17817 18615 50
Juni 19097 18235 61
Maj 20898 21756 31
April 23390 24024 19
Mars 23289 23018 18
Februari 23495 17857 11
Januari 24436 25000 13
December 22191 20000 8
November 19963 23109 16
Oktober 19741 21578 14
September 20450 18820 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2854k 2250k 61
Juli 2105k 2120k 50
Juni 2615k 2350k 61
Maj 3435k 3350k 31
April 3066k 2895k 19
Mars 2768k 2850k 18
Februari 3024k 2400k 11
Januari 3720k 3200k 13
December 2449k 2800k 8
November 3595k 3350k 16
Oktober 2973k 3000k 14
September 2660k 3110k 29