Västra Götalands län

Uppdaterad 2017-11-19 12:50:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 24589
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 375
Avslut 7 senaste dagarna: 89

Pris kvm Avslut
Oktober 25265 407
September 26162 452
Augusti 25944 238
Juli 21349 112
Juni 23706 219
Maj 22163 143
April 24595 101
Mars 27008 88
Februari 21349 86
Januari 23618 59
December 22002 61
November 23662 99

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25300 22993 407
September 26183 23484 452
Augusti 26194 25000 238
Juli 20921 19791 112
Juni 23800 21126 219
Maj 22028 21489 143
April 24352 19919 101
Mars 27119 26973 88
Februari 22042 18750 86
Januari 22961 22968 59
December 21482 19642 61
November 23276 21441 99

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3260k 2725k 407
September 3216k 2800k 452
Augusti 3528k 2785k 238
Juli 2571k 2200k 112
Juni 3013k 2450k 219
Maj 2889k 2550k 143
April 3169k 2760k 101
Mars 3180k 3250k 88
Februari 3189k 2750k 86
Januari 3580k 3050k 59
December 2599k 2350k 61
November 3065k 2475k 99