Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-03-20 20:08:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 24423
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 306
Avslut 7 senaste dagarna: 51

Pris kvm Avslut
Februari 24956 294
Januari 25877 204
December 23076 112
November 26020 183
Oktober 25048 143
September 24478 176
Augusti 23238 104
Juli 19981 85
Juni 22948 197
Maj 22107 132
April 24221 98
Mars 27551 89

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 25240 23428 294
Januari 25892 23831 204
December 23510 20705 112
November 25532 25240 183
Oktober 25198 21236 143
September 24473 19672 176
Augusti 23906 19473 104
Juli 19382 16772 85
Juni 23070 19780 197
Maj 21916 20283 132
April 23966 19919 98
Mars 27723 26973 89

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 3535k 2900k 294
Januari 3792k 3050k 204
December 2885k 2450k 112
November 3388k 3300k 183
Oktober 3453k 2770k 143
September 3069k 2500k 176
Augusti 3068k 2350k 104
Juli 2348k 1850k 85
Juni 2896k 2230k 197
Maj 2827k 2425k 132
April 3122k 2760k 98
Mars 3267k 3250k 89