Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-01-16 05:17:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 21064
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.97%

Avslut 30 senaste dagarna: 104
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
December 22007 203
November 24776 365
Oktober 26379 279
September 26147 280
Augusti 24043 130
Juli 20222 86
Juni 23020 199
Maj 21809 132
April 24221 98
Mars 27008 88
Februari 21349 86
Januari 23618 59

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 22346 19871 203
November 24447 23611 365
Oktober 26385 24000 279
September 26159 22923 280
Augusti 24540 21978 130
Juli 19637 17021 86
Juni 23118 19863 199
Maj 21654 20283 132
April 23966 19919 98
Mars 27119 26973 88
Februari 22042 18750 86
Januari 22961 22968 59

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2698k 2250k 203
November 3071k 2875k 365
Oktober 3513k 2850k 279
September 3309k 2725k 280
Augusti 3255k 2500k 130
Juli 2369k 1850k 86
Juni 2885k 2250k 199
Maj 2813k 2425k 132
April 3122k 2760k 98
Mars 3180k 3250k 88
Februari 3189k 2750k 86
Januari 3580k 3050k 59