Västra Götalands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:31:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 34557
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 974
Avslut 7 senaste dagarna: 202

Pris kvm Avslut
Augusti 35995 845
Juli 30898 540
Juni 32412 728
Maj 34545 923
April 34044 852
Mars 32369 825
Februari 36294 918
Januari 34328 729
December 31555 560
November 35721 838
Oktober 36488 892
September 38074 929

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 35986 37605 845
Juli 30513 30550 540
Juni 32424 32486 728
Maj 34584 36250 923
April 33939 33910 852
Mars 32261 34188 825
Februari 36002 40493 918
Januari 34675 36585 729
December 31072 33035 560
November 35622 37692 838
Oktober 35923 37878 892
September 38039 39444 929

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2136k 2150k 845
Juli 1850k 1950k 540
Juni 2026k 2030k 728
Maj 2338k 2150k 923
April 2255k 2075k 852
Mars 1935k 2075k 825
Februari 2566k 2265k 918
Januari 2429k 2150k 729
December 1820k 2010k 560
November 2343k 2280k 838
Oktober 2379k 2270k 892
September 2366k 2310k 929