Västra Götalands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:49:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 37170
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 859
Avslut 7 senaste dagarna: 171

Pris kvm Avslut
Augusti 37634 758
Juli 32229 390
Juni 35186 729
Maj 35636 826
April 35971 758
Mars 34853 874
Februari 35414 684
Januari 36217 585
December 31218 398
November 33450 770
Oktober 30563 718
September 31940 733

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 37675 39247 758
Juli 32361 31331 390
Juni 34840 34938 729
Maj 35927 37058 826
April 36195 37692 758
Mars 34779 34782 874
Februari 35170 35647 684
Januari 36131 37581 585
December 30292 30847 398
November 33771 32906 770
Oktober 30594 28772 718
September 31953 31000 733

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2358k 2300k 758
Juli 2080k 2050k 390
Juni 2191k 2300k 729
Maj 2517k 2300k 826
April 2385k 2300k 758
Mars 2079k 2215k 874
Februari 2444k 2220k 684
Januari 2543k 2300k 585
December 1716k 1980k 398
November 2315k 2175k 770
Oktober 2098k 1995k 718
September 2020k 1910k 733