Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2018-05-21 20:22:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 24651
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 401
Avslut 7 senaste dagarna: 116

Pris kvm Avslut
April 23889 312
Mars 24895 280
Februari 27029 202
Januari 26855 121
December 20674 71
November 24095 138
Oktober 23601 123
September 23815 170
Augusti 23430 101
Juli 19981 85
Juni 22948 197
Maj 22179 132

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 23850 22000 312
Mars 24926 24133 280
Februari 27165 25423 202
Januari 26958 25422 121
December 21573 18055 71
November 23502 22500 138
Oktober 23760 19387 123
September 23785 18857 170
Augusti 24107 19473 101
Juli 19382 16772 85
Juni 23070 19780 197
Maj 21989 20283 132

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3112k 2550k 312
Mars 2777k 2850k 280
Februari 3844k 3150k 202
Januari 4055k 3325k 121
December 2646k 2325k 71
November 3177k 3050k 138
Oktober 3210k 2480k 123
September 2963k 2360k 170
Augusti 3122k 2350k 101
Juli 2348k 1850k 85
Juni 2896k 2230k 197
Maj 2827k 2425k 132