Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2018-08-21 20:20:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 20087
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 220
Avslut 7 senaste dagarna: 77

Pris kvm Avslut
Juli 20983 317
Juni 24818 545
Maj 26340 356
April 24844 175
Mars 24973 106
Februari 26582 88
Januari 25591 64
December 19727 58
November 23203 126
Oktober 23573 120
September 23815 170
Augusti 23430 101

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 20080 19000 317
Juni 24820 23046 545
Maj 26495 24076 356
April 24940 23000 175
Mars 25591 23333 106
Februari 25915 25503 88
Januari 26333 23831 64
December 21008 17350 58
November 22466 21863 126
Oktober 23735 19387 120
September 23785 18857 170
Augusti 24107 19473 101

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2247k 2000k 317
Juni 2986k 2670k 545
Maj 3441k 2875k 356
April 3429k 2825k 175
Mars 3181k 2900k 106
Februari 3628k 3100k 88
Januari 4123k 3400k 64
December 2526k 2000k 58
November 3050k 3000k 126
Oktober 3219k 2500k 120
September 2963k 2360k 170
Augusti 3122k 2350k 101