Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:22:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 24697
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 561
Avslut 7 senaste dagarna: 107

Pris kvm Avslut
September 24820 536
Augusti 24291 369
Juli 21819 233
Juni 25832 336
Maj 25866 189
April 22764 98
Mars 22130 75
Februari 24017 71
Januari 25386 60
December 20040 57
November 23203 126
Oktober 23574 119

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 24885 22928 536
Augusti 24401 23076 369
Juli 20962 20370 233
Juni 25860 24285 336
Maj 26119 23966 189
April 22688 21134 98
Mars 22458 20000 75
Februari 23628 23807 71
Januari 25363 23831 60
December 21008 17350 57
November 22629 21863 126
Oktober 23738 18859 119

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3140k 2700k 536
Augusti 2885k 2650k 369
Juli 2489k 2300k 233
Juni 3196k 3000k 336
Maj 3546k 2900k 189
April 3117k 2775k 98
Mars 2807k 2570k 75
Februari 3236k 2550k 71
Januari 3831k 3300k 60
December 2570k 2000k 57
November 3047k 3000k 126
Oktober 3222k 2480k 119