Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-05-21 20:08:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 34710
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 793
Avslut 7 senaste dagarna: 203

Pris kvm Avslut
April 34268 873
Mars 32413 830
Februari 36307 920
Januari 34357 734
December 31573 561
November 35739 847
Oktober 36481 894
September 38023 929
Augusti 38250 796
Juli 32466 400
Juni 35114 740
Maj 35853 843

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 34199 34659 873
Mars 32296 34333 830
Februari 36015 40131 920
Januari 34717 36585 734
December 31094 33035 561
November 35632 37846 847
Oktober 35926 37878 894
September 37986 39240 929
Augusti 38265 40616 796
Juli 32575 31714 400
Juni 34772 34895 740
Maj 36127 37078 843

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2280k 2110k 873
Mars 1943k 2075k 830
Februari 2567k 2265k 920
Januari 2439k 2150k 734
December 1823k 2010k 561
November 2339k 2275k 847
Oktober 2383k 2270k 894
September 2364k 2310k 929
Augusti 2381k 2325k 796
Juli 2084k 2100k 400
Juni 2202k 2310k 740
Maj 2537k 2300k 843