Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-07-18 20:08:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 30888
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 653
Avslut 7 senaste dagarna: 93

Pris kvm Avslut
Juni 32396 743
Maj 34611 930
April 34211 871
Mars 32379 831
Februari 36286 919
Januari 34369 734
December 31573 561
November 35739 847
Oktober 36525 893
September 38038 930
Augusti 38284 798
Juli 32466 400

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 32346 32258 743
Maj 34652 36491 930
April 34107 34558 871
Mars 32292 34188 831
Februari 35995 40109 919
Januari 34728 36585 734
December 31094 33035 561
November 35632 37846 847
Oktober 35968 37878 893
September 38002 39444 930
Augusti 38298 40740 798
Juli 32575 31714 400

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2020k 2010k 743
Maj 2346k 2150k 930
April 2264k 2100k 871
Mars 1942k 2075k 831
Februari 2565k 2265k 919
Januari 2438k 2150k 734
December 1823k 2010k 561
November 2339k 2275k 847
Oktober 2385k 2270k 893
September 2365k 2310k 930
Augusti 2385k 2325k 798
Juli 2084k 2100k 400