Västra Götalands län

Uppdaterad 2017-11-19 12:49:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 35340
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 799
Avslut 7 senaste dagarna: 174

Pris kvm Avslut
Oktober 36165 922
September 37920 919
Augusti 38065 785
Juli 32448 398
Juni 35140 735
Maj 35841 839
April 35978 760
Mars 34837 876
Februari 35414 684
Januari 36217 585
December 31072 401
November 33423 772

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 35642 37425 922
September 37858 39140 919
Augusti 38108 40207 785
Juli 32558 31714 398
Juni 34798 34895 735
Maj 36118 37078 839
April 36202 37692 760
Mars 34760 34722 876
Februari 35170 35647 684
Januari 36131 37581 585
December 30230 30691 401
November 33744 32812 772

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2382k 2260k 922
September 2366k 2300k 919
Augusti 2366k 2300k 785
Juli 2084k 2100k 398
Juni 2205k 2315k 735
Maj 2533k 2300k 839
April 2386k 2300k 760
Mars 2077k 2210k 876
Februari 2444k 2220k 684
Januari 2543k 2300k 585
December 1708k 1960k 401
November 2311k 2170k 772