Botkyrka kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:39:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 28334
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juni 28604 41
Maj 29646 60
April 28164 64
Mars 27814 48
Februari 27940 45
Januari 31375 34
December 28161 33
November 31150 49
Oktober 28412 8
September 32576 6
Augusti 32220 6
Juli 35143 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 28604 28101 41
Maj 29327 29299 60
April 28336 28225 64
Mars 27723 27707 48
Februari 28015 29299 45
Januari 31034 31521 34
December 28161 28823 33
November 31150 30326 49
Oktober 27403 28025 8
September 33387 35784 6
Augusti 36413 36363 6
Juli 29711 39583 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1970k 1850k 41
Maj 1839k 1950k 60
April 1725k 1950k 64
Mars 2044k 1800k 48
Februari 1927k 1800k 45
Januari 2101k 1905k 34
December 1896k 1750k 33
November 1867k 1800k 49
Oktober 1603k 1715k 8
September 2209k 1830k 6
Augusti 1480k 1750k 6
Juli 2233k 1900k 3