Botkyrka kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:41:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 27855
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Januari 30653 34
December 27713 29
November 30620 45
Oktober 29711 55
September 30959 47
Augusti 31322 59
Juli 28281 23
Juni 28308 46
Maj 29403 48
April 30420 43
Mars 28987 33
Februari 30685 49

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 30176 30769 34
December 27713 28431 29
November 30620 30068 45
Oktober 29804 30000 55
September 31074 31869 47
Augusti 31950 31932 59
Juli 27687 29299 23
Juni 28016 28571 46
Maj 29619 29241 48
April 30324 30136 43
Mars 28472 30158 33
Februari 30816 31746 49

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2228k 1930k 34
December 1914k 1750k 29
November 1875k 1800k 45
Oktober 1716k 1850k 55
September 1998k 1950k 47
Augusti 1785k 1895k 59
Juli 2096k 1800k 23
Juni 1827k 1800k 46
Maj 1790k 1910k 48
April 2213k 1895k 43
Mars 1667k 1800k 33
Februari 2113k 1915k 49