Botkyrka kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:36:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 32205
Utveckling 30 senaste dagarna: 24.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 28281 23
Juni 28275 45
Maj 29403 48
April 30583 44
Mars 29240 35
Februari 30685 49
Januari 30479 42
December 29174 26
November 30547 61
Oktober 31459 46
September 32869 45
Augusti 31674 37

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27333 29299 23
Juni 27975 28376 45
Maj 29619 29241 48
April 30478 30194 44
Mars 28862 30158 35
Februari 30945 31746 49
Januari 30861 30493 42
December 28958 29914 26
November 30328 31007 61
Oktober 31719 31460 46
September 32595 33775 45
Augusti 32083 33162 37

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2026k 1800k 23
Juni 1820k 1800k 45
Maj 1790k 1910k 48
April 2208k 1900k 44
Mars 1628k 1825k 35
Februari 2190k 1915k 49
Januari 2251k 1995k 42
December 1843k 1885k 26
November 1941k 1950k 61
Oktober 2285k 2100k 46
September 1976k 2125k 45
Augusti 2291k 1980k 37