Botkyrka kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:37:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 31403
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Juli 30761 29
Juni 28604 41
Maj 29646 60
April 27940 64
Mars 27814 48
Februari 27975 45
Januari 31375 34
December 28161 33
November 31033 21
Oktober 27138 7
September 32576 6
Augusti 32220 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 30938 29299 29
Juni 28604 28101 41
Maj 29327 29299 60
April 28081 28205 64
Mars 27723 27707 48
Februari 28048 29299 45
Januari 31034 31521 34
December 28161 28823 33
November 31033 31235 21
Oktober 25862 27579 7
September 33387 35784 6
Augusti 36413 36363 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2004k 1850k 29
Juni 1970k 1850k 41
Maj 1839k 1950k 60
April 1733k 1950k 64
Mars 2044k 1800k 48
Februari 1929k 1800k 45
Januari 2101k 1905k 34
December 1896k 1750k 33
November 1886k 1850k 21
Oktober 1500k 1595k 7
September 2209k 1830k 6
Augusti 1480k 1750k 6