Botkyrka kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:41:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 31772
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Juni 29093 61
Maj 28691 66
April 29740 62
Mars 30619 61
Februari 30746 60
Januari 30064 61
December 29666 35
November 28233 61
Oktober 33283 20
September 30241 14
Augusti 36124 14
Juli 37554 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 29356 29299 61
Maj 28614 28951 66
April 29564 31972 62
Mars 30520 30555 61
Februari 30735 30882 60
Januari 29917 30458 61
December 30611 29230 35
November 28183 29000 61
Oktober 31946 34695 20
September 30241 33129 14
Augusti 36229 37671 14
Juli 37554 39923 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2292k 2040k 61
Maj 1811k 1850k 66
April 1973k 2010k 62
Mars 1997k 1900k 61
Februari 2047k 1850k 60
Januari 2117k 2100k 61
December 1726k 1975k 35
November 1857k 1800k 61
Oktober 2101k 1950k 20
September 1958k 1900k 14
Augusti 2038k 1990k 14
Juli 2227k 2200k 5