Botkyrka kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:34:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 29640
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
September 30561 71
Augusti 30706 65
Juli 30605 33
Juni 32196 48
Maj 29321 60
April 27735 34
Mars 28496 21
Februari 27360 17
Januari 32206 9
December 28223 9
November 31407 10
Oktober 30605 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 30122 33043 71
Augusti 31123 31153 65
Juli 30980 29299 33
Juni 32031 28662 48
Maj 28989 29059 60
April 27887 27777 34
Mars 28143 29617 21
Februari 27360 27777 17
Januari 30526 33846 9
December 28223 28376 9
November 31407 31235 10
Oktober 30734 30341 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1796k 1750k 71
Augusti 1831k 1875k 65
Juli 1951k 1850k 33
Juni 2169k 1850k 48
Maj 1817k 1895k 60
April 1725k 2000k 34
Mars 2136k 1750k 21
Februari 1829k 1744k 17
Januari 2073k 1595k 9
December 1836k 1660k 9
November 1840k 1750k 10
Oktober 1478k 1715k 14