Botkyrka kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:42:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 28229
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 3
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 29784 54
September 30900 48
Augusti 31322 59
Juli 28281 23
Juni 28308 46
Maj 29403 48
April 30420 43
Mars 28987 33
Februari 30685 49
Januari 29942 40
December 29458 25
November 30550 62

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 29903 30256 54
September 31000 31869 48
Augusti 31950 31932 59
Juli 27687 29299 23
Juni 28016 28571 46
Maj 29619 29241 48
April 30324 30136 43
Mars 28472 30158 33
Februari 30816 31746 49
Januari 30389 29801 40
December 29249 29914 25
November 30328 31007 62

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1714k 1850k 54
September 2006k 1950k 48
Augusti 1785k 1895k 59
Juli 2096k 1800k 23
Juni 1827k 1800k 46
Maj 1790k 1910k 48
April 2213k 1895k 43
Mars 1667k 1800k 33
Februari 2113k 1915k 49
Januari 2265k 1995k 40
December 1830k 1850k 25
November 1910k 1950k 62