Danderyd kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:43:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 53581
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Juni 57680 16
Maj 53714 34
April 55800 21
Mars 58009 13
Februari 52221 20
Januari 50590 20
December 47277 9
November 56369 14
Oktober 57501 6
September 48575 4
Augusti 60960 4
Juli 53571 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 57778 54411 16
Maj 53908 52222 34
April 55395 53846 21
Mars 58443 50675 13
Februari 51841 50000 20
Januari 50210 49148 20
December 47277 46341 9
November 56369 51515 14
Oktober 57501 57647 6
September 48575 51724 4
Augusti 60960 74074 4
Juli 53571 53571 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 4194k 3675k 16
Maj 3601k 3650k 34
April 3209k 2795k 21
Mars 4494k 3300k 13
Februari 3434k 3200k 20
Januari 3460k 2980k 20
December 3675k 3800k 9
November 3385k 2675k 14
Oktober 6195k 5500k 6
September 3922k 4500k 4
Augusti 2537k 2720k 4
Juli 4500k 4500k 1