Danderyd kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:47:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 49895
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.34%

Avslut 30 senaste dagarna: 21
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
Januari 51293 19
December 47205 9
November 55516 15
Oktober 53727 21
September 53955 19
Augusti 53933 19
Juli 46913 5
Juni 57131 22
Maj 52041 14
April 55879 11
Mars 54691 21
Februari 56567 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 50795 49342 19
December 47205 46341 9
November 55516 50652 15
Oktober 53727 55434 21
September 53955 52903 19
Augusti 53933 53658 19
Juli 46913 46413 5
Juni 57832 54609 22
Maj 50972 52469 14
April 55879 64107 11
Mars 55116 57936 21
Februari 56080 59420 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3445k 2980k 19
December 3669k 3800k 9
November 3341k 2525k 15
Oktober 3846k 3300k 21
September 3816k 3390k 19
Augusti 2933k 2755k 19
Juli 3739k 3520k 5
Juni 4176k 3400k 22
Maj 3071k 3450k 14
April 2743k 2385k 11
Mars 2975k 2950k 21
Februari 3897k 3300k 31