Danderyd kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:42:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 68532
Utveckling 30 senaste dagarna: 30.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Juli 54772 13
Juni 58202 15
Maj 53714 34
April 55800 21
Mars 58009 13
Februari 52221 20
Januari 50658 21
December 47277 9
November 59486 8
Oktober 57501 6
September 48575 4
Augusti 60960 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 55629 52222 13
Juni 58341 54411 15
Maj 53908 52222 34
April 55395 53846 21
Mars 58443 50675 13
Februari 51841 50000 20
Januari 50285 49148 21
December 47277 46341 9
November 59486 51515 8
Oktober 57501 57647 6
September 48575 51724 4
Augusti 60960 74074 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 3059k 2800k 13
Juni 4140k 3650k 15
Maj 3601k 3650k 34
April 3209k 2795k 21
Mars 4494k 3300k 13
Februari 3434k 3200k 20
Januari 3438k 2980k 21
December 3675k 3800k 9
November 3680k 3050k 8
Oktober 6195k 5500k 6
September 3922k 4500k 4
Augusti 2537k 2720k 4