Danderyd kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:45:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 58265
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Juni 59312 28
Maj 59912 28
April 53137 28
Mars 59166 35
Februari 56359 42
Januari 59109 31
December 51494 15
November 54907 23
Oktober 58930 6
September 54107 6
Augusti 55737 1
Juli 50757 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 59768 64166 28
Maj 60380 62146 28
April 53004 51783 28
Mars 58859 59239 35
Februari 56359 57021 42
Januari 58265 58139 31
December 51494 53289 15
November 54907 56060 23
Oktober 58930 48387 6
September 54107 55072 6
Augusti 55737 55737 1
Juli 50757 50757 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 4293k 3250k 28
Maj 3825k 4000k 28
April 3402k 3050k 28
Mars 3508k 2950k 35
Februari 3646k 3450k 42
Januari 3581k 3200k 31
December 3364k 2505k 15
November 3602k 3375k 23
Oktober 4096k 3630k 6
September 3106k 3115k 6
Augusti 3400k 3400k 1
Juli 3350k 3350k 1