Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:41:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 55183
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 4
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Pris medel pris median Avslut