Danderyd kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:38:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 56562
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
September 56380 28
Augusti 57874 27
Juli 54535 17
Juni 59863 17
Maj 53623 35
April 55958 14
Mars 43131 5
Februari 45637 8
Januari 52132 2
December 47599 4
November 52357 6
Oktober 55752 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 57416 54973 28
Augusti 56983 59027 27
Juli 55208 52898 17
Juni 60083 55188 17
Maj 53810 51973 35
April 55367 58250 14
Mars 45301 43243 5
Februari 45637 46474 8
Januari 49473 52173 2
December 47599 49342 4
November 54426 51515 6
Oktober 55757 57500 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3756k 3175k 28
Augusti 2938k 2500k 27
Juli 2995k 2750k 17
Juni 4141k 3650k 17
Maj 3603k 3650k 35
April 3271k 2950k 14
Mars 3488k 3060k 5
Februari 3726k 4000k 8
Januari 7287k 3600k 2
December 3692k 3900k 4
November 2120k 3050k 6
Oktober 4170k 3430k 15