Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:43:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 55101
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 53955 19
Augusti 53933 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 53955 52903 19
Augusti 53933 53658 19

Pris medel pris median Avslut
September 3816k 3390k 19
Augusti 2933k 2755k 19