Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:47:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 50617
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 1
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 53727 21
September 53955 19
Augusti 53933 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 53727 55434 21
September 53955 52903 19
Augusti 53933 53658 19

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3846k 3300k 21
September 3816k 3390k 19
Augusti 2933k 2755k 19