Danderyd kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:39:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 52951
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Oktober 54047 35
September 56075 29
Augusti 57874 27
Juli 54535 17
Juni 59863 17
Maj 53220 21
April 52226 8
Mars 43131 5
Februari 45637 8
Januari 52132 2
December 52245 5
November 52456 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 53382 52132 35
September 56939 54347 29
Augusti 56983 59027 27
Juli 55208 52898 17
Juni 60083 55188 17
Maj 53345 52222 21
April 50643 62318 8
Mars 45301 43243 5
Februari 45637 46474 8
Januari 49473 52173 2
December 52245 49342 5
November 54905 50652 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3309k 3300k 35
September 3873k 3175k 29
Augusti 2938k 2500k 27
Juli 2995k 2750k 17
Juni 4141k 3650k 17
Maj 3625k 3250k 21
April 2360k 2350k 8
Mars 3488k 3060k 5
Februari 3726k 4000k 8
Januari 7287k 3600k 2
December 4444k 3900k 5
November 2205k 3050k 5