Lidingö kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:40:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 57704
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
Juni 54164 29
Maj 57090 53
April 50604 40
Mars 53115 53
Februari 53255 46
Januari 53852 38
December 55176 19
November 52629 45
Oktober 49839 14
September 62894 13
Augusti 51325 22
Juli 43883 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 55274 54216 29
Maj 56515 56603 53
April 49943 52777 40
Mars 52960 51851 53
Februari 52659 51600 46
Januari 54192 53482 38
December 55482 52608 19
November 53013 51039 45
Oktober 48958 51217 14
September 63929 64285 13
Augusti 51119 47435 22
Juli 43883 43250 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3655k 3200k 29
Maj 4063k 3395k 53
April 3342k 3050k 40
Mars 3525k 3450k 53
Februari 4157k 3050k 46
Januari 3926k 3300k 38
December 3917k 3350k 19
November 3650k 3200k 45
Oktober 3417k 3100k 14
September 4578k 4200k 13
Augusti 3694k 3150k 22
Juli 3258k 3250k 6