Lidingö kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:43:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 54039
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Januari 53965 35
December 53946 18
November 52543 44
Oktober 52242 34
September 55826 36
Augusti 52194 43
Juli 48234 10
Juni 53330 41
Maj 53086 43
April 50803 30
Mars 50193 34
Februari 57270 44

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 54191 53164 35
December 54214 52608 18
November 52930 51039 44
Oktober 49469 51818 34
September 55687 57391 36
Augusti 51983 49218 43
Juli 47768 48076 10
Juni 53730 51282 41
Maj 52726 50000 43
April 50803 48412 30
Mars 49547 52380 34
Februari 57081 53703 44

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3754k 3290k 35
December 3787k 3350k 18
November 3670k 3250k 44
Oktober 3144k 3500k 34
September 4306k 3450k 36
Augusti 3278k 3050k 43
Juli 4228k 3550k 10
Juni 3674k 2990k 41
Maj 3743k 3100k 43
April 3331k 2850k 30
Mars 3300k 3350k 34
Februari 4535k 3295k 44