Lund kommun

Uppdaterad 2018-07-20 07:33:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 30747
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 45
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Juni 31573 85
Maj 33957 123
April 35163 85
Mars 31770 91
Februari 30043 94
Januari 35574 94
December 33341 49
November 30899 82
Oktober 32036 81
September 32738 98
Augusti 34147 124
Juli 41041 101

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 31116 31081 85
Maj 34494 34057 123
April 35204 35828 85
Mars 31728 31250 91
Februari 30801 30201 94
Januari 35445 37058 94
December 33539 35446 49
November 30705 32743 82
Oktober 32399 31458 81
September 31975 34660 98
Augusti 34576 35714 124
Juli 40721 43548 101

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2053k 2015k 85
Maj 2409k 2050k 123
April 2537k 2195k 85
Mars 2181k 1950k 91
Februari 2380k 1975k 94
Januari 2280k 2020k 94
December 2200k 1820k 49
November 2165k 2050k 82
Oktober 2193k 2000k 81
September 1969k 2100k 98
Augusti 2030k 1965k 124
Juli 2014k 2025k 101