Lund kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:38:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 38840
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 103
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 35840 127
Maj 37583 155
April 35935 125
Mars 37473 111
Februari 35794 95
Januari 39420 104
December 34781 63
November 35232 91
Oktober 32288 14
September 35073 9
Augusti 37569 8
Juli 45952 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 35773 37702 127
Maj 37628 39000 155
April 35853 36315 125
Mars 37959 38245 111
Februari 35711 37235 95
Januari 39689 41574 104
December 34145 35849 63
November 35340 37109 91
Oktober 32482 32539 14
September 34844 33766 9
Augusti 37569 39855 8
Juli 45952 45952 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2512k 2295k 127
Maj 2248k 2225k 155
April 2582k 2210k 125
Mars 2600k 2350k 111
Februari 2464k 2200k 95
Januari 2413k 2300k 104
December 1903k 2015k 63
November 2515k 2350k 91
Oktober 2196k 2050k 14
September 2702k 2550k 9
Augusti 2703k 2750k 8
Juli 2895k 2895k 1