Lund kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:36:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 39017
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 101
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 36874 114
Maj 37506 182
April 34983 107
Mars 34706 130
Februari 34768 98
Januari 35671 96
December 35024 59
November 33506 111
Oktober 34261 63
September 33508 68
Augusti 38547 96
Juli 41467 63

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 36860 37800 114
Maj 37832 40217 182
April 34894 34905 107
Mars 34878 34666 130
Februari 34505 34226 98
Januari 35302 35911 96
December 35634 33483 59
November 33563 33950 111
Oktober 33705 34782 63
September 33736 35416 68
Augusti 38428 41460 96
Juli 41602 44666 63

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2456k 2100k 114
Maj 2324k 2190k 182
April 2366k 2275k 107
Mars 2803k 2350k 130
Februari 2564k 2100k 98
Januari 2492k 2210k 96
December 2314k 2095k 59
November 2360k 2225k 111
Oktober 2175k 2250k 63
September 2291k 2010k 68
Augusti 1949k 1975k 96
Juli 2322k 2050k 63