Lund kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:32:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 33442
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 123
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
September 33330 128
Augusti 36735 167
Juli 41115 149
Juni 36457 115
Maj 37332 185
April 34426 52
Mars 31860 26
Februari 34946 17
Januari 34176 9
December 38196 9
November 30101 16
Oktober 35673 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 33418 34471 128
Augusti 36346 37500 167
Juli 41124 45192 149
Juni 36372 37129 115
Maj 37770 39772 185
April 34127 34511 52
Mars 31518 32323 26
Februari 34946 35217 17
Januari 34176 29455 9
December 38196 33483 9
November 30180 31920 16
Oktober 35581 37797 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2390k 2130k 128
Augusti 2060k 2100k 167
Juli 2142k 2010k 149
Juni 2476k 2050k 115
Maj 2303k 2150k 185
April 2467k 2275k 52
Mars 2890k 2500k 26
Februari 2229k 2000k 17
Januari 2559k 2340k 9
December 2346k 1815k 9
November 2108k 2225k 16
Oktober 1956k 2000k 25