Nacka kommun

Uppdaterad 2017-01-20 01:49:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-1-20): 55012
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
December 52264 52
November 48341 99
Oktober 46318 122
September 49167 123
Augusti 43011 78
Juli 44969 36
Juni 48197 90
Maj 44930 130
April 46699 143
Mars 47246 102
Februari 47348 130
Januari 47802 72

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 52514 50500 52
November 48816 48863 99
Oktober 46087 45675 122
September 49329 48672 123
Augusti 43538 41250 78
Juli 45101 44444 36
Juni 48122 50000 90
Maj 45064 45037 130
April 46876 48648 143
Mars 46633 47787 101
Februari 47348 46423 130
Januari 47839 47916 72

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 3108k 2795k 52
November 3369k 2975k 99
Oktober 3296k 3025k 122
September 3196k 2795k 123
Augusti 3400k 2800k 78
Juli 2690k 2660k 36
Juni 3186k 2900k 90
Maj 3033k 2650k 130
April 3219k 2770k 143
Mars 3043k 2695k 101
Februari 3358k 3025k 130
Januari 3251k 2940k 72