Österåker kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:41:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 27485
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 20
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
September 28750 16
Augusti 31083 15
Juli 31629 6
Juni 29694 16
Maj 29090 18
April 30042 16
Mars 28310 15
Februari 33041 18
Januari 34211 9
December 28057 10
November 30617 21
Oktober 39608 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 28750 33333 16
Augusti 31083 28016 15
Juli 31629 31637 6
Juni 29694 31578 16
Maj 28983 28931 18
April 30161 31386 16
Mars 27412 33566 15
Februari 32568 34482 18
Januari 34235 37395 9
December 28057 26234 10
November 30685 29835 21
Oktober 39231 38636 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2297k 2200k 16
Augusti 2303k 2150k 15
Juli 1990k 1900k 6
Juni 1875k 2000k 16
Maj 1621k 1900k 18
April 2212k 1860k 16
Mars 1757k 1850k 15
Februari 2144k 1775k 18
Januari 2129k 1800k 9
December 1775k 1650k 10
November 1875k 1895k 21
Oktober 2828k 2030k 23