Österåker kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:43:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 29307
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 33383 27
Maj 29596 26
April 31193 18
Mars 36849 22
Februari 34275 21
Januari 35160 29
December 33895 17
November 29994 29
Oktober 30630 10
September 36303 2
Augusti 31846 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 32382 33070 27
Maj 30410 31021 26
April 30015 31632 18
Mars 36849 37676 22
Februari 34275 31147 21
Januari 35149 33050 29
December 33895 34653 17
November 30400 29822 29
Oktober 29589 33333 10
September 36303 38383 2
Augusti 31846 35128 4

Pris medel pris median Avslut
Juni 2466k 1935k 27
Maj 1981k 2050k 26
April 2411k 1995k 18
Mars 2438k 2495k 22
Februari 2375k 2150k 21
Januari 2322k 2100k 29
December 2794k 2450k 17
November 2091k 2000k 29
Oktober 2485k 2250k 10
September 2750k 3800k 2
Augusti 1776k 1850k 4