Österåker kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:39:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 33114
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Juli 28097 5
Juni 28979 17
Maj 31889 30
April 32301 8
Mars 27951 11
Februari 26278 22
Januari 28722 11
December 34075 2
November 29364 7
Oktober 14090 1
September 61538 1
Augusti 22108 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 33002 29707 5
Juni 28979 30965 17
Maj 31683 36247 30
April 32301 36363 8
Mars 27951 29504 11
Februari 26963 27793 22
Januari 28646 27872 11
December 34075 35784 2
November 29364 29626 7
Oktober 14090 14090 1
September 61538 61538 1
Augusti 22108 22108 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 3062k 1960k 5
Juni 1802k 1700k 17
Maj 1834k 1950k 30
April 2622k 2950k 8
Mars 1848k 1800k 11
Februari 2132k 1850k 22
Januari 2289k 1850k 11
December 2487k 3150k 2
November 1842k 1700k 7
Oktober 1550k 1550k 1
September 1600k 1600k 1
Augusti 3250k 3250k 1