Österåker kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:36:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 31880
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
September 32675 24
Augusti 32728 25
Juli 35057 10
Juni 28932 17
Maj 31471 41
April 29607 8
Mars 28135 9
Februari 25837 13
Januari 30329 7
December 35784 1
November 29186 3
Oktober 27726 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 32216 31635 24
Augusti 31801 31696 25
Juli 36888 39726 10
Juni 28932 30294 17
Maj 31288 33823 41
April 30752 31662 8
Mars 27423 29504 9
Februari 26342 23529 13
Januari 30024 31081 7
December 35784 35784 1
November 29186 44545 3
Oktober 27726 44067 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2538k 2000k 24
Augusti 2190k 2210k 25
Juli 3092k 2650k 10
Juni 1799k 1700k 17
Maj 1971k 2000k 41
April 2075k 2220k 8
Mars 2131k 1895k 9
Februari 2133k 1850k 13
Januari 2590k 2300k 7
December 1825k 1825k 1
November 1624k 1470k 3
Oktober 2186k 2150k 4