Österåker kommun

Uppdaterad 2019-01-18 20:42:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-1-18): 32933
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 4
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
December 36132 2
November 27940 15
Oktober 31402 20
September 28750 16
Augusti 31083 15
Juli 31629 6
Juni 29694 16
Maj 29090 18
April 30042 16
Mars 28310 15
Februari 33041 18
Januari 34211 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 36132 40546 2
November 27940 27087 15
Oktober 31363 33200 20
September 28750 33333 16
Augusti 31083 28016 15
Juli 31629 31637 6
Juni 29694 31578 16
Maj 28983 28931 18
April 30161 31386 16
Mars 27412 33566 15
Februari 32568 34482 18
Januari 34235 37395 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2872k 3150k 2
November 1986k 1800k 15
Oktober 1950k 2050k 20
September 2297k 2200k 16
Augusti 2303k 2150k 15
Juli 1990k 1900k 6
Juni 1875k 2000k 16
Maj 1621k 1900k 18
April 2212k 1860k 16
Mars 1757k 1850k 15
Februari 2144k 1775k 18
Januari 2129k 1800k 9