Österåker kommun

Uppdaterad 2019-05-20 00:57:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 31629
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
April 32630 9
Mars 26351 9
Februari 26936 19
Januari 28722 11
December 36132 2
November 27424 14
Oktober 30046 21
September 28750 16
Augusti 30034 16
Juli 29389 7
Juni 29694 16
Maj 28983 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 32630 36097 9
Mars 26351 27863 9
Februari 27630 28129 19
Januari 28646 27872 11
December 36132 40546 2
November 27424 27087 14
Oktober 29960 32352 21
September 28750 33333 16
Augusti 30034 28016 16
Juli 29389 31250 7
Juni 29694 31578 16
Maj 28983 28873 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2577k 2220k 9
Mars 1765k 1800k 9
Februari 2306k 2015k 19
Januari 2289k 1850k 11
December 2872k 3150k 2
November 1906k 1800k 14
Oktober 1931k 1925k 21
September 2297k 2200k 16
Augusti 2362k 2200k 16
Juli 1855k 1750k 7
Juni 1875k 2000k 16
Maj 1946k 1900k 15