Sigtuna kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:44:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 26138
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 26963 40
Maj 24394 28
April 26470 27
Mars 25174 30
Februari 26721 35
Januari 25220 26
December 29349 16
November 26401 29
Oktober 26235 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26963 26991 40
Maj 24003 26000 28
April 26489 25322 27
Mars 25056 27215 30
Februari 26927 26256 35
Januari 25217 25536 26
December 29718 30952 16
November 26401 25090 29
Oktober 26518 30263 6

Pris medel pris median Avslut
Juni 1795k 1640k 40
Maj 1577k 1650k 28
April 1806k 1605k 27
Mars 1523k 1695k 30
Februari 1788k 1600k 35
Januari 1530k 1660k 26
December 1710k 1745k 16
November 1903k 1750k 29
Oktober 1244k 1725k 6