Sigtuna kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:38:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 27148
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Oktober 27764 44
September 28074 33
Augusti 27049 41
Juli 29375 21
Juni 26899 39
Maj 26647 17
April 28364 11
Mars 34279 5
Februari 24513 8
Januari 25637 6
December 32692 1
November 28487 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 27449 29801 44
September 27899 28333 33
Augusti 27424 28225 41
Juli 28776 28776 21
Juni 26759 26760 39
Maj 26324 27272 17
April 28364 27108 11
Mars 34279 30392 5
Februari 24513 29411 8
Januari 24676 25704 6
December 32692 32692 1
November 28487 27777 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1804k 1795k 44
September 2050k 1850k 33
Augusti 1971k 1700k 41
Juli 1843k 1645k 21
Juni 1889k 1710k 39
Maj 1888k 1850k 17
April 1690k 1675k 11
Mars 3116k 1750k 5
Februari 1573k 1500k 8
Januari 1908k 1750k 6
December 1275k 1275k 1
November 1762k 1950k 7