Sigtuna kommun

Uppdaterad 2018-09-22 07:38:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 25177
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Augusti 25510 37
Juli 21175 22
Juni 24295 23
Maj 26071 29
April 25848 22
Mars 26335 33
Februari 24861 26
Januari 27147 19
December 26514 18
November 24154 24
Oktober 28308 19
September 28604 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 25510 24797 37
Juli 21361 22341 22
Juni 24670 24033 23
Maj 24934 25892 29
April 25848 25833 22
Mars 26284 28431 33
Februari 25265 23750 26
Januari 26531 28285 19
December 26666 26484 18
November 24142 23076 24
Oktober 28308 26706 19
September 28700 29807 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1631k 1665k 37
Juli 1525k 1590k 22
Juni 1653k 1510k 23
Maj 1681k 1435k 29
April 1765k 1695k 22
Mars 1636k 1690k 33
Februari 1768k 1550k 26
Januari 1987k 1675k 19
December 1662k 1635k 18
November 1764k 1610k 24
Oktober 2007k 1730k 19
September 1735k 1700k 26