Sigtuna kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:37:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 28660
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
September 28219 32
Augusti 27049 41
Juli 28695 21
Juni 26675 40
Maj 26580 39
April 29262 19
Mars 36599 6
Februari 24828 9
Januari 26866 7
December 29213 3
November 28487 7
Oktober 22129 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 28048 29227 32
Augusti 27424 28225 41
Juli 28112 28776 21
Juni 26544 26760 40
Maj 26268 27096 39
April 29262 28048 19
Mars 36599 38571 6
Februari 24828 24366 9
Januari 26866 25704 7
December 29213 32692 3
November 28487 27777 7
Oktober 21642 22343 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2051k 1850k 32
Augusti 1971k 1700k 41
Juli 1808k 1645k 21
Juni 1877k 1710k 40
Maj 1720k 1710k 39
April 1746k 1660k 19
Mars 2888k 1750k 6
Februari 1603k 1500k 9
Januari 1696k 1750k 7
December 2600k 2975k 3
November 1762k 1950k 7
Oktober 1616k 1625k 13