Sigtuna kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:42:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 28855
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 27
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Juni 26675 40
Maj 26580 39
April 28948 30
Mars 31883 15
Februari 25001 27
Januari 23416 20
December 26939 15
November 26999 23
Oktober 21080 10
September 27548 6
Augusti 27699 11
Juli 24113 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26544 26760 40
Maj 26268 27096 39
April 28834 27310 30
Mars 32563 31491 15
Februari 25125 23769 27
Januari 23416 22656 20
December 26939 27932 15
November 26808 26514 23
Oktober 21189 22343 10
September 27548 29909 6
Augusti 27699 31081 11
Juli 24455 25909 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1877k 1710k 40
Maj 1720k 1710k 39
April 1766k 1650k 30
Mars 2176k 1685k 15
Februari 1892k 1650k 27
Januari 1530k 1530k 20
December 2071k 1700k 15
November 1835k 1770k 23
Oktober 1701k 1800k 10
September 1995k 1795k 6
Augusti 1532k 1450k 11
Juli 1291k 1750k 8