Sigtuna kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:40:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 25756
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 20
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 28511 20
Juni 26675 40
Maj 26580 39
April 28751 31
Mars 31883 15
Februari 25001 27
Januari 23416 20
December 26939 15
November 26958 10
Oktober 21080 10
September 27548 6
Augusti 27699 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27916 28776 20
Juni 26544 26760 40
Maj 26268 27096 39
April 28636 27108 31
Mars 32563 31491 15
Februari 25125 23769 27
Januari 23416 22656 20
December 26939 27932 15
November 26958 27777 10
Oktober 20405 22343 10
September 27548 29909 6
Augusti 27699 31081 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1835k 1650k 20
Juni 1877k 1710k 40
Maj 1720k 1710k 39
April 1759k 1625k 31
Mars 2176k 1685k 15
Februari 1892k 1650k 27
Januari 1530k 1530k 20
December 2071k 1700k 15
November 1741k 1820k 10
Oktober 1536k 1800k 10
September 1995k 1795k 6
Augusti 1532k 1450k 11