Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:22:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 25096
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.9%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 23416 117
Maj 23234 113
April 22210 77
Mars 25300 45
Februari 25704 23
Januari 19585 17
December 24843 13
November 21130 18
Oktober 41534 5
September 23589 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23331 24769 117
Maj 23327 23611 113
April 22282 23151 77
Mars 25078 24550 45
Februari 25704 24183 23
Januari 21406 19269 17
December 25765 25789 13
November 21130 21428 18
Oktober 41534 21785 5
September 23589 26923 2

Pris medel pris median Avslut
Juni 3123k 2960k 117
Maj 3051k 2700k 113
April 2857k 2620k 77
Mars 3457k 3350k 45
Februari 3645k 3600k 23
Januari 2922k 2345k 17
December 3234k 3000k 13
November 2530k 2775k 18
Oktober 3680k 1525k 5
September 2300k 3500k 2