Södertälje kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:35:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 26412
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.34%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Oktober 25973 57
September 27626 64
Augusti 26401 60
Juli 25555 47
Juni 25363 58
Maj 30959 100
April 28399 28
Mars 25097 23
Februari 23110 15
Januari 29418 10
December 25639 1
November 27043 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 26173 26666 57
September 27626 27741 64
Augusti 26404 26064 60
Juli 25681 26130 47
Juni 25427 27319 58
Maj 30866 33602 100
April 28138 30138 28
Mars 25234 26822 23
Februari 23511 24482 15
Januari 29418 30754 10
December 25639 25639 1
November 27043 26548 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1643k 1695k 57
September 1774k 1620k 64
Augusti 1508k 1700k 60
Juli 1755k 1650k 47
Juni 1738k 1650k 58
Maj 2206k 2196k 100
April 1802k 1650k 28
Mars 1757k 1760k 23
Februari 2285k 1740k 15
Januari 1678k 1753k 10
December 1705k 1705k 1
November 1742k 1540k 9