Södertälje kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:41:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 27742
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Juni 26808 62
Maj 25548 63
April 27094 46
Mars 26352 58
Februari 26765 61
Januari 27881 53
December 25642 32
November 27485 47
Oktober 26141 13
September 24214 5
Augusti 23775 7
Juli 26009 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26834 27327 62
Maj 25520 26914 63
April 27094 27517 46
Mars 26454 27118 58
Februari 26765 27479 61
Januari 27975 29591 53
December 25752 26490 32
November 27506 27256 47
Oktober 26143 26891 13
September 24214 24496 5
Augusti 24790 24033 7
Juli 26009 25033 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1671k 1650k 62
Maj 1715k 1695k 63
April 1755k 1710k 46
Mars 1628k 1710k 58
Februari 1818k 1660k 61
Januari 1695k 1695k 53
December 1820k 1850k 32
November 1871k 1695k 47
Oktober 1759k 1440k 13
September 1680k 1705k 5
Augusti 1100k 1100k 7
Juli 1662k 1890k 5