Södertälje kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:39:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 25271
Utveckling 30 senaste dagarna: -19.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 25612 53
Maj 31076 113
April 25292 48
Mars 25129 51
Februari 24961 37
Januari 27845 32
December 26265 20
November 27344 47
Oktober 29600 5
September 25342 7
Augusti 32910 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 25612 27073 53
Maj 31028 33453 113
April 25555 26666 48
Mars 24515 24489 51
Februari 25173 26206 37
Januari 27256 28658 32
December 26265 26666 20
November 26894 27314 47
Oktober 32282 30444 5
September 25342 25688 7
Augusti 32910 38088 4

Pris medel pris median Avslut
Juni 1715k 1650k 53
Maj 2210k 2196k 113
April 1688k 1620k 48
Mars 1680k 1670k 51
Februari 2131k 1650k 37
Januari 1888k 1540k 32
December 1735k 1660k 20
November 1727k 1650k 47
Oktober 2518k 1370k 5
September 1768k 1800k 7
Augusti 1653k 1660k 4