Södertälje kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:37:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 26130
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.29%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 26116 23
Juni 25903 31
Maj 24246 36
April 23320 40
Mars 24703 40
Februari 25442 50
Januari 24360 34
December 26002 26
November 25963 35
Oktober 25910 37
September 27476 37
Augusti 28012 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 26116 24637 23
Juni 25553 28412 31
Maj 24236 25316 36
April 23481 23825 40
Mars 24611 25000 40
Februari 25371 27100 50
Januari 25042 26234 34
December 26404 26666 26
November 25852 25371 35
Oktober 25988 26666 37
September 27012 30000 37
Augusti 28587 29651 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1729k 1650k 23
Juni 1545k 1450k 31
Maj 1699k 1703k 36
April 1699k 1560k 40
Mars 1488k 1630k 40
Februari 1731k 1620k 50
Januari 1891k 1715k 34
December 1896k 1905k 26
November 1863k 1650k 35
Oktober 1913k 1640k 37
September 1790k 1880k 37
Augusti 1861k 1690k 31