Södertälje kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:43:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 26768
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 26662 39
September 25561 56
Augusti 26611 36
Juli 26116 23
Juni 26103 30
Maj 24246 36
April 23179 39
Mars 24703 40
Februari 25251 49
Januari 24360 34
December 26002 26
November 25963 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 27036 26888 39
September 25520 27631 56
Augusti 26611 25859 36
Juli 26116 24637 23
Juni 25743 28469 30
Maj 24236 25316 36
April 23343 23629 39
Mars 24611 25000 40
Februari 25192 25714 49
Januari 25042 26234 34
December 26404 26666 26
November 25852 25371 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1629k 1571k 39
September 1608k 1550k 56
Augusti 1708k 1650k 36
Juli 1729k 1650k 23
Juni 1530k 1450k 30
Maj 1699k 1703k 36
April 1718k 1560k 39
Mars 1488k 1630k 40
Februari 1709k 1600k 49
Januari 1891k 1715k 34
December 1896k 1905k 26
November 1863k 1650k 35