Södertälje kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:37:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 25287
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Juli 25413 36
Juni 25586 53
Maj 31076 113
April 25167 49
Mars 25129 51
Februari 24961 37
Januari 27704 31
December 26265 20
November 27380 18
Oktober 30083 4
September 25342 7
Augusti 32910 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 25672 26130 36
Juni 25586 27073 53
Maj 31028 33453 113
April 25423 26119 49
Mars 24515 24489 51
Februari 25173 26206 37
Januari 27128 28518 31
December 26265 26666 20
November 27081 28906 18
Oktober 31224 35849 4
September 25342 25688 7
Augusti 32910 38088 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1805k 1640k 36
Juni 1713k 1650k 53
Maj 2210k 2196k 113
April 1685k 1600k 49
Mars 1680k 1670k 51
Februari 2131k 1650k 37
Januari 1905k 1540k 31
December 1735k 1660k 20
November 1734k 1750k 18
Oktober 1690k 1370k 4
September 1768k 1800k 7
Augusti 1653k 1660k 4