Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:32:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 56201
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 2350
Avslut 7 senaste dagarna: 418

Pris kvm Avslut
Juni 58449 3348
Maj 57610 3021
April 56906 2898
Mars 59892 3332
Februari 62046 3473
Januari 58568 3173
December 59392 1689
November 58908 2558
Oktober 59387 521
September 59057 290
Augusti 51472 188
Juli 48555 83

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 58542 56423 3348
Maj 57558 55505 3021
April 56813 55167 2898
Mars 59845 58125 3332
Februari 62101 58870 3473
Januari 58587 57173 3173
December 59458 57093 1689
November 58845 55975 2558
Oktober 59531 55263 521
September 59159 53888 290
Augusti 51339 47058 188
Juli 48844 43650 83

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3791k 3040k 3348
Maj 3744k 3000k 3021
April 3483k 3000k 2898
Mars 3875k 3150k 3332
Februari 3958k 3200k 3473
Januari 3622k 3020k 3173
December 3541k 3000k 1689
November 3848k 3100k 2558
Oktober 4187k 3125k 521
September 4478k 3275k 290
Augusti 3169k 2875k 188
Juli 3221k 2770k 83