Sundsvall kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:35:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 14693
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 55
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juli 14027 66
Juni 14114 65
Maj 14671 88
April 14414 73
Mars 15498 65
Februari 14042 63
Januari 12908 30
December 14244 46
November 13215 63
Oktober 14029 74
September 16130 86
Augusti 16184 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13959 13780 66
Juni 14009 12625 65
Maj 14692 13381 88
April 14414 13953 73
Mars 15579 15151 65
Februari 14060 12804 63
Januari 12763 12820 30
December 14311 14308 46
November 13370 12500 63
Oktober 14153 12718 74
September 16235 16513 86
Augusti 15863 16415 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 916k 805k 66
Juni 928k 870k 65
Maj 1017k 875k 88
April 1018k 820k 73
Mars 983k 900k 65
Februari 944k 850k 63
Januari 886k 800k 30
December 785k 880k 46
November 902k 800k 63
Oktober 973k 875k 74
September 994k 950k 86
Augusti 1012k 900k 69