Sundsvall kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:40:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 14460
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 100
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Juni 15937 114
Maj 15522 93
April 16184 101
Mars 15036 85
Februari 15634 98
Januari 16692 60
December 13867 70
November 14277 53
Oktober 12028 7
September 8158 3
Augusti 14881 3
Juli 10335 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16029 15306 114
Maj 15358 13924 93
April 16178 15060 101
Mars 15130 13836 85
Februari 15634 14634 98
Januari 16441 16513 60
December 14242 14018 70
November 14277 13523 53
Oktober 12028 9497 7
September 8158 8905 3
Augusti 14881 18011 3
Juli 10164 9928 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1101k 925k 114
Maj 1064k 900k 93
April 1023k 910k 101
Mars 1002k 915k 85
Februari 1083k 970k 98
Januari 1037k 925k 60
December 933k 875k 70
November 954k 925k 53
Oktober 880k 840k 7
September 635k 510k 3
Augusti 945k 850k 3
Juli 573k 695k 7