Sundsvall kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:38:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 15060
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juni 16417 92
Maj 15097 91
April 15815 81
Mars 14422 84
Februari 17257 106
Januari 12656 47
December 14100 54
November 14891 75
Oktober 15733 17
September 16784 17
Augusti 16153 14
Juli 15036 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15994 15203 92
Maj 15293 14269 91
April 15896 13392 81
Mars 14520 14814 84
Februari 16862 14723 106
Januari 13224 12953 47
December 14100 13692 54
November 14882 14184 75
Oktober 15861 15322 17
September 16647 15750 17
Augusti 15795 16666 14
Juli 15334 13196 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1112k 855k 92
Maj 999k 950k 91
April 1001k 800k 81
Mars 944k 850k 84
Februari 1213k 990k 106
Januari 877k 775k 47
December 932k 875k 54
November 986k 900k 75
Oktober 929k 770k 17
September 1381k 1000k 17
Augusti 788k 950k 14
Juli 984k 805k 19