Sundsvall kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:34:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 15127
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 107
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Oktober 14817 114
September 15749 127
Augusti 16364 121
Juli 14962 90
Juni 16184 103
Maj 15822 73
April 13961 23
Mars 15859 20
Februari 13590 24
Januari 10607 16
December 13002 4
November 12235 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14797 13855 114
September 15755 13839 127
Augusti 16356 16071 121
Juli 15153 13214 90
Juni 15712 15185 103
Maj 16136 14269 73
April 13961 12105 23
Mars 16304 13559 20
Februari 13301 13324 24
Januari 10662 10526 16
December 13002 11666 4
November 12235 12530 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 976k 785k 114
September 1055k 800k 127
Augusti 985k 895k 121
Juli 945k 780k 90
Juni 1091k 850k 103
Maj 1092k 900k 73
April 842k 580k 23
Mars 1040k 800k 20
Februari 1069k 780k 24
Januari 704k 575k 16
December 720k 770k 4
November 709k 600k 4