Sundsvall kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:36:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 15342
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juli 14272 80
Juni 16369 90
Maj 15089 90
April 15928 80
Mars 14422 84
Februari 17257 106
Januari 12656 47
December 14100 54
November 15823 26
Oktober 15733 17
September 16784 17
Augusti 16153 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 14784 13200 80
Juni 15940 15185 90
Maj 15287 14269 90
April 16011 13690 80
Mars 14520 14814 84
Februari 16862 14723 106
Januari 13224 12953 47
December 14100 13692 54
November 15823 14197 26
Oktober 15842 15322 17
September 16647 15750 17
Augusti 15795 16666 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 937k 778k 80
Juni 1112k 850k 90
Maj 999k 950k 90
April 1009k 830k 80
Mars 944k 850k 84
Februari 1213k 990k 106
Januari 877k 775k 47
December 932k 875k 54
November 1064k 900k 26
Oktober 904k 770k 17
September 1381k 1000k 17
Augusti 788k 950k 14