Sundsvall kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:33:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 15634
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 113
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
September 15729 126
Augusti 16364 121
Juli 14962 90
Juni 16184 103
Maj 15408 101
April 17900 50
Mars 14841 30
Februari 16750 40
Januari 11669 23
December 14788 15
November 13562 14
Oktober 15821 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 15734 13839 126
Augusti 16356 16071 121
Juli 15153 13214 90
Juni 15712 15185 103
Maj 15599 14074 101
April 17868 15686 50
Mars 15091 12962 30
Februari 16208 15444 40
Januari 12343 10891 23
December 14788 12409 15
November 13562 14197 14
Oktober 15972 14457 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1057k 800k 126
Augusti 985k 895k 121
Juli 945k 780k 90
Juni 1091k 850k 103
Maj 1049k 950k 101
April 1154k 890k 50
Mars 992k 800k 30
Februari 1249k 930k 40
Januari 876k 595k 23
December 873k 770k 15
November 812k 800k 14
Oktober 925k 770k 13