Täby kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:35:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 43120
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juli 43037 27
Juni 39142 73
Maj 41679 104
April 41856 64
Mars 41452 79
Februari 39348 77
Januari 39431 55
December 40507 37
November 42557 25
Oktober 39843 30
September 42123 23
Augusti 36678 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 42707 45121 27
Juni 39230 38852 73
Maj 41738 40655 104
April 41859 42326 64
Mars 41261 41786 79
Februari 39567 40000 77
Januari 39379 40322 55
December 40771 41052 37
November 42557 41025 25
Oktober 39716 38888 30
September 42123 41875 23
Augusti 36678 36049 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2642k 2600k 27
Juni 2734k 2695k 73
Maj 2766k 2720k 104
April 3070k 2750k 64
Mars 2864k 2695k 79
Februari 2990k 2625k 77
Januari 3053k 2675k 55
December 2681k 2600k 37
November 3196k 2800k 25
Oktober 3218k 3025k 30
September 2843k 2475k 23
Augusti 3161k 3200k 8