Täby kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:41:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 41865
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 38826 73
September 42223 79
Augusti 40803 61
Juli 39036 38
Juni 40830 52
Maj 39499 73
April 39311 54
Mars 39279 75
Februari 41182 70
Januari 42319 60
December 37959 33
November 38632 60

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 39369 39121 73
September 41936 44318 79
Augusti 40769 41025 61
Juli 39648 38103 38
Juni 40479 42263 52
Maj 39427 38650 73
April 39396 39024 54
Mars 38950 39710 75
Februari 41094 39941 70
Januari 42376 44166 60
December 38353 37795 33
November 38620 37142 60

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2979k 2750k 73
September 2905k 2695k 79
Augusti 2748k 2510k 61
Juli 2589k 2575k 38
Juni 2937k 2425k 52
Maj 2781k 2710k 73
April 2970k 2690k 54
Mars 2460k 2495k 75
Februari 3223k 2500k 70
Januari 3079k 2690k 60
December 1936k 2400k 33
November 2918k 2550k 60