Täby kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:35:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 41560
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juli 38649 37
Juni 40485 53
Maj 39691 74
April 39333 55
Mars 39279 75
Februari 41182 70
Januari 42329 61
December 38102 34
November 38632 60
Oktober 41872 81
September 42857 88
Augusti 46224 65

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 39298 37755 37
Juni 40156 42236 53
Maj 39628 38977 74
April 39416 39024 55
Mars 38950 39710 75
Februari 41094 39941 70
Januari 42385 43828 61
December 38528 38392 34
November 38620 37142 60
Oktober 41228 41818 81
September 42813 41840 88
Augusti 46118 47580 65

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2706k 2600k 37
Juni 2942k 2425k 53
Maj 2800k 2750k 74
April 2952k 2650k 55
Mars 2460k 2495k 75
Februari 3223k 2500k 70
Januari 3105k 2690k 61
December 1926k 2400k 34
November 2918k 2550k 60
Oktober 2913k 2750k 81
September 3100k 2750k 88
Augusti 3146k 2700k 65