Täby kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:37:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 42911
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Juni 39400 75
Maj 41679 104
April 41964 65
Mars 41452 79
Februari 39348 77
Januari 39431 55
December 40507 37
November 40347 52
Oktober 40141 36
September 42123 23
Augusti 36678 8
Juli 39383 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 39420 39145 75
Maj 41738 40655 104
April 41966 42326 65
Mars 41261 41786 79
Februari 39567 40000 77
Januari 39379 40322 55
December 40771 41052 37
November 40035 39361 52
Oktober 40454 39156 36
September 42123 41875 23
Augusti 36678 36049 8
Juli 42947 40372 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2783k 2695k 75
Maj 2766k 2720k 104
April 3075k 2750k 65
Mars 2864k 2695k 79
Februari 2990k 2625k 77
Januari 3053k 2675k 55
December 2681k 2600k 37
November 2909k 2800k 52
Oktober 3303k 2850k 36
September 2843k 2475k 23
Augusti 3161k 3200k 8
Juli 2637k 3750k 5