Täby kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:33:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 41288
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 92
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Oktober 41308 107
September 41736 117
Augusti 42721 101
Juli 43428 33
Juni 39663 78
Maj 41257 80
April 41862 33
Mars 41768 31
Februari 40407 27
Januari 41141 24
December 42926 9
November 41926 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 41068 41025 107
September 41584 42363 117
Augusti 42727 42783 101
Juli 43456 45121 33
Juni 39739 39370 78
Maj 41460 40655 80
April 41895 42000 33
Mars 41253 42207 31
Februari 40763 38524 27
Januari 40748 43148 24
December 42926 46428 9
November 41926 41739 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2843k 2830k 107
September 3025k 2680k 117
Augusti 2675k 2600k 101
Juli 2918k 2600k 33
Juni 2814k 2700k 78
Maj 2848k 2720k 80
April 2914k 2850k 33
Mars 2925k 2675k 31
Februari 2858k 2600k 27
Januari 3495k 2795k 24
December 3047k 2600k 9
November 3301k 2750k 15