Täby kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:40:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 38577
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Januari 39360 54
December 39988 36
November 39980 48
Oktober 39161 72
September 42215 80
Augusti 40803 61
Juli 39036 38
Juni 40890 51
Maj 39499 73
April 39462 53
Mars 39279 75
Februari 41461 71

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 39171 40551 54
December 40239 40991 36
November 39619 39361 48
Oktober 39471 39156 72
September 41931 44318 80
Augusti 40769 41025 61
Juli 39648 38103 38
Juni 40531 42263 51
Maj 39427 38650 73
April 39543 39024 53
Mars 38950 39710 75
Februari 41342 39941 71

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2934k 2675k 54
December 2666k 2600k 36
November 2841k 2775k 48
Oktober 3002k 2750k 72
September 2891k 2695k 80
Augusti 2748k 2510k 61
Juli 2589k 2575k 38
Juni 2938k 2405k 51
Maj 2781k 2710k 73
April 2978k 2690k 53
Mars 2460k 2495k 75
Februari 3265k 2500k 71