Täby kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:33:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 41609
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
September 41789 114
Augusti 42796 100
Juli 43428 33
Juni 39663 78
Maj 41637 112
April 41704 50
Mars 42131 35
Februari 39048 25
Januari 41301 24
December 40420 9
November 42805 14
Oktober 40250 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 41631 42424 114
Augusti 42805 42785 100
Juli 43456 45121 33
Juni 39739 39370 78
Maj 41667 40697 112
April 41709 41095 50
Mars 41654 42207 35
Februari 39486 40000 25
Januari 40880 43202 24
December 40420 38288 9
November 42805 43414 14
Oktober 39831 39554 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3040k 2700k 114
Augusti 2683k 2625k 100
Juli 2918k 2600k 33
Juni 2814k 2700k 78
Maj 2758k 2735k 112
April 3115k 2950k 50
Mars 2958k 2710k 35
Februari 2696k 2400k 25
Januari 3500k 2700k 24
December 3047k 2670k 9
November 3318k 2775k 14
Oktober 3003k 2850k 24