Tyresö kommun

Uppdaterad 2019-09-17 20:38:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 32471
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Augusti 32352 38
Juli 31108 18
Juni 33858 33
Maj 32775 46
April 33157 31
Mars 33581 27
Februari 33537 6
Januari 38547 6
December 34487 4
November 32448 6
Oktober 37986 6
September 33093 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 32282 32061 38
Juli 31604 30864 18
Juni 33360 33606 33
Maj 33245 33783 46
April 33274 34250 31
Mars 33581 35384 27
Februari 34473 33644 6
Januari 38547 40123 6
December 34487 35416 4
November 32448 33039 6
Oktober 37986 40625 6
September 33093 33093 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2588k 2200k 38
Juli 1969k 2250k 18
Juni 2391k 2300k 33
Maj 2367k 2525k 46
April 2571k 2400k 31
Mars 2320k 2250k 27
Februari 3275k 2580k 6
Januari 2883k 2880k 6
December 2862k 2950k 4
November 2771k 2700k 6
Oktober 2719k 2735k 6
September 2300k 2300k 1