Tyresö kommun

Uppdaterad 2018-06-19 20:50:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 32146
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Maj 35810 27
April 33730 20
Mars 31139 19
Februari 33311 26
Januari 34911 18
December 34600 7
November 35543 25
Oktober 36140 34
September 39650 44
Augusti 36529 33
Juli 37050 14
Juni 34838 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 36513 37190 27
April 33730 33250 20
Mars 30227 28750 19
Februari 33707 34040 26
Januari 35468 36030 18
December 33745 35677 7
November 36412 35544 25
Oktober 35651 35200 34
September 39641 39647 44
Augusti 36727 37048 33
Juli 37050 41860 14
Juni 34763 36250 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2692k 2530k 27
April 2524k 2350k 20
Mars 2141k 2300k 19
Februari 2853k 2250k 26
Januari 2798k 2295k 18
December 1345k 2250k 7
November 2683k 2270k 25
Oktober 2933k 2700k 34
September 3012k 2700k 44
Augusti 2706k 2650k 33
Juli 2830k 2600k 14
Juni 2230k 2500k 31