Tyresö kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:40:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 28883
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 7
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Juli 29994 13
Juni 31990 18
Maj 35810 27
April 33730 20
Mars 30560 18
Februari 33311 26
Januari 34911 18
December 34600 7
November 35543 25
Oktober 36140 34
September 39650 44
Augusti 36529 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 28611 28225 13
Juni 31461 34736 18
Maj 36513 37190 27
April 33730 33250 20
Mars 29561 28750 18
Februari 33707 34040 26
Januari 35468 36030 18
December 33745 35677 7
November 36412 35544 25
Oktober 35651 35200 34
September 39641 39647 44
Augusti 36727 37048 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2298k 2200k 13
Juni 2254k 2450k 18
Maj 2692k 2530k 27
April 2524k 2350k 20
Mars 2111k 2300k 18
Februari 2853k 2250k 26
Januari 2798k 2295k 18
December 1345k 2250k 7
November 2683k 2270k 25
Oktober 2933k 2700k 34
September 3012k 2700k 44
Augusti 2706k 2650k 33