Tyresö kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:46:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 32725
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
Januari 35524 19
December 32568 13
November 31997 26
Oktober 34038 37
September 35593 27
Augusti 30268 17
Juli 29994 13
Juni 32536 17
Maj 35810 27
April 33730 20
Mars 30560 18
Februari 33311 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 35227 39406 19
December 33121 34337 13
November 31414 30405 26
Oktober 34322 34375 37
September 35593 35060 27
Augusti 31320 31375 17
Juli 28611 28225 13
Juni 32010 34736 17
Maj 36513 37190 27
April 33730 33250 20
Mars 29561 28750 18
Februari 33707 34040 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2626k 2100k 19
December 2366k 2495k 13
November 2229k 2340k 26
Oktober 2638k 2500k 37
September 2687k 2430k 27
Augusti 2581k 2475k 17
Juli 2298k 2200k 13
Juni 2252k 2450k 17
Maj 2692k 2530k 27
April 2524k 2350k 20
Mars 2111k 2300k 18
Februari 2853k 2250k 26