Tyresö kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:38:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 33941
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Pris kvm Avslut
Oktober 35200 42
September 32771 58
Augusti 31143 41
Juli 31498 20
Juni 34113 35
Maj 32720 29
April 34102 11
Mars 33761 15
Februari 31186 8
Januari 38461 4
December 35802 4
November 36190 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 34771 34426 42
September 33008 31471 58
Augusti 31040 31209 41
Juli 32002 30864 20
Juni 33634 33606 35
Maj 32966 32968 29
April 34102 34375 11
Mars 33761 38271 15
Februari 32245 33644 8
Januari 38461 40123 4
December 35802 35416 4
November 36190 40495 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2281k 2210k 42
September 2498k 2501k 58
Augusti 2664k 2210k 41
Juli 1957k 2150k 20
Juni 2386k 2300k 35
Maj 2347k 2300k 29
April 2345k 2295k 11
Mars 2394k 2300k 15
Februari 2755k 2310k 8
Januari 2887k 2880k 4
December 2900k 2950k 4
November 2280k 2450k 2