Tyresö kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:44:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 35049
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 17
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Juni 36625 34
Maj 33725 47
April 33841 23
Mars 34732 33
Februari 38762 36
Januari 35517 32
December 39277 9
November 33551 34
Oktober 35335 10
September 31120 3
Augusti 34863 3
Juli 30902 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 36625 38192 34
Maj 33834 34062 47
April 33643 34380 23
Mars 34575 33750 33
Februari 38762 40000 36
Januari 35517 34426 32
December 38682 38297 9
November 33843 32812 34
Oktober 35335 33750 10
September 31120 31621 3
Augusti 34863 36434 3
Juli 30902 31065 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2725k 2710k 34
Maj 2438k 2495k 47
April 2273k 2145k 23
Mars 2606k 2500k 33
Februari 2472k 2295k 36
Januari 2776k 2600k 32
December 3098k 2850k 9
November 2511k 2450k 34
Oktober 2424k 2550k 10
September 2445k 2340k 3
Augusti 3570k 3960k 3
Juli 2055k 2020k 3