Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:38:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 30499
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juli 28514 31
Juni 30286 28
Maj 30133 54
April 30088 42
Mars 31486 51
Februari 29962 44
Januari 30587 45
December 30878 21
November 28021 23
Oktober 28716 19
September 32019 34
Augusti 31605 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 29185 28888 31
Juni 30221 31388 28
Maj 30214 31357 54
April 30232 30769 42
Mars 31467 32051 51
Februari 30198 30267 44
Januari 30226 31851 45
December 30878 29824 21
November 27556 28732 23
Oktober 28855 31724 19
September 32108 32432 34
Augusti 30989 30158 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1908k 1900k 31
Juni 2112k 1830k 28
Maj 1855k 1920k 54
April 2125k 2030k 42
Mars 2091k 1910k 51
Februari 2136k 1920k 44
Januari 1960k 1810k 45
December 2018k 1850k 21
November 1839k 2000k 23
Oktober 2328k 2150k 19
September 2123k 1950k 34
Augusti 1869k 1995k 17