Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:35:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 30612
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 54
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
September 30720 62
Augusti 29789 43
Juli 28402 30
Juni 30113 29
Maj 30133 54
April 29432 16
Mars 31895 20
Februari 28302 16
Januari 28892 14
December 30511 8
November 28397 10
Oktober 26663 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 30720 30246 62
Augusti 29673 29493 43
Juli 29386 28888 30
Juni 30062 31346 29
Maj 30214 31357 54
April 29793 31785 16
Mars 31823 32558 20
Februari 27911 28235 16
Januari 28892 30241 14
December 30511 29569 8
November 27387 29419 10
Oktober 27513 25393 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2048k 1995k 62
Augusti 2020k 1995k 43
Juli 1783k 1995k 30
Juni 2129k 1830k 29
Maj 1855k 1920k 54
April 1994k 2200k 16
Mars 2164k 1980k 20
Februari 2094k 1920k 16
Januari 1807k 1875k 14
December 2273k 1950k 8
November 1769k 2100k 10
Oktober 2345k 1900k 13