Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:40:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 27287
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Juni 30286 28
Maj 30133 54
April 30088 42
Mars 31486 51
Februari 29943 44
Januari 30603 45
December 30878 21
November 28665 36
Oktober 29128 22
September 32246 33
Augusti 31605 17
Juli 31085 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 30221 31388 28
Maj 30214 31357 54
April 30232 30769 42
Mars 31467 32051 51
Februari 30180 30267 44
Januari 30241 31851 45
December 30878 29824 21
November 28167 29207 36
Oktober 29538 31724 22
September 32333 32432 33
Augusti 30989 30158 17
Juli 32524 29821 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2112k 1830k 28
Maj 1855k 1920k 54
April 2125k 2030k 42
Mars 2091k 1910k 51
Februari 2135k 1920k 44
Januari 1961k 1810k 45
December 2018k 1850k 21
November 1858k 2000k 36
Oktober 2383k 2150k 22
September 2142k 1950k 33
Augusti 1869k 1995k 17
Juli 1927k 1900k 12