Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:36:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 30235
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 46
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Oktober 30266 47
September 30876 64
Augusti 29793 42
Juli 28402 30
Juni 30113 29
Maj 29345 39
April 29591 13
Mars 32178 21
Februari 28327 15
Januari 28892 14
December 30511 8
November 28397 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 30363 30126 47
September 30876 30319 64
Augusti 29675 29493 42
Juli 29386 28888 30
Juni 30062 31346 29
Maj 29503 30468 39
April 29473 31785 13
Mars 32093 32558 21
Februari 27911 28235 15
Januari 28892 30241 14
December 30511 29569 8
November 27387 29419 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2275k 1995k 47
September 2068k 2005k 64
Augusti 2011k 1995k 42
Juli 1783k 1995k 30
Juni 2129k 1830k 29
Maj 1927k 1995k 39
April 1813k 1925k 13
Mars 2160k 1980k 21
Februari 2109k 1920k 15
Januari 1807k 1875k 14
December 2273k 1950k 8
November 1769k 2100k 10