Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2018-09-22 07:37:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 31508
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.63%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Augusti 31082 28
Juli 29788 17
Juni 28741 30
Maj 29746 31
April 31484 30
Mars 30554 37
Februari 28750 34
Januari 31860 18
December 31573 12
November 32184 35
Oktober 31262 32
September 32971 46

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 30745 30158 28
Juli 30269 29411 17
Juni 28929 28106 30
Maj 29051 29583 31
April 31484 32697 30
Mars 30125 29333 37
Februari 29354 30853 34
Januari 31860 33818 18
December 31573 32142 12
November 32001 34666 35
Oktober 31477 31927 32
September 33050 33928 46

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2085k 2150k 28
Juli 2017k 1850k 17
Juni 1741k 1825k 30
Maj 2039k 1860k 31
April 2010k 1910k 30
Mars 1876k 2100k 37
Februari 2373k 1995k 34
Januari 2092k 1950k 18
December 2117k 1995k 12
November 2138k 2270k 35
Oktober 2336k 2250k 32
September 2249k 2295k 46