Upplands Väsby kommun

Uppdaterad 2020-07-06 12:11:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-6): 31163
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juni 30739 38
Maj 28483 35
April 31940 47
Mars 32727 46
Februari 30976 56
Januari 31460 57
December 29396 28
November 29614 42
Oktober 29086 11
September 30137 12
Augusti 38667 6
Juli 31064 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 30678 30000 38
Maj 28943 30000 35
April 31940 32758 47
Mars 32535 33333 46
Februari 30976 30530 56
Januari 31460 30963 57
December 29064 29674 28
November 29345 29264 42
Oktober 29838 28666 11
September 30137 31250 12
Augusti 38667 44776 6
Juli 31064 30802 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1843k 2050k 38
Maj 2258k 2000k 35
April 2209k 2150k 47
Mars 2019k 2050k 46
Februari 2246k 2240k 56
Januari 2140k 2000k 57
December 2043k 2060k 28
November 1762k 1995k 42
Oktober 3101k 2100k 11
September 2015k 2030k 12
Augusti 2104k 2200k 6
Juli 2996k 2495k 3