Uppsala kommun

Uppdaterad 2017-01-20 01:47:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-1-20): 41037
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
December 39800 77
November 37211 164
Oktober 39860 160
September 35587 176
Augusti 39166 178
Juli 39518 81
Juni 34015 153
Maj 34812 210
April 35263 217
Mars 35653 203
Februari 35431 175
Januari 24458 155

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 39190 41666 77
November 37427 39860 164
Oktober 39782 40000 160
September 35476 36734 176
Augusti 38894 41428 178
Juli 40019 42142 81
Juni 33836 34522 153
Maj 34952 35454 210
April 35009 36944 217
Mars 35595 36250 203
Februari 35534 35739 175
Januari 24508 36732 155

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1638k 2120k 77
November 2491k 2100k 164
Oktober 2538k 2215k 160
September 2268k 2110k 176
Augusti 2142k 2025k 178
Juli 2158k 2075k 81
Juni 2200k 2150k 153
Maj 2477k 2120k 210
April 2341k 2200k 217
Mars 2286k 2200k 203
Februari 2379k 2150k 175
Januari 2358k 2150k 155