Västra Götalands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:39:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 33861
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 848
Avslut 7 senaste dagarna: 203

Pris kvm Avslut
Maj 34534 931
April 34211 871
Mars 32379 831
Februari 36311 920
Januari 34369 734
December 31573 561
November 35739 847
Oktober 36525 893
September 38038 930
Augusti 38284 798
Juli 32466 400
Juni 35136 739

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 34588 36363 931
April 34107 34558 871
Mars 32292 34188 831
Februari 36018 40131 920
Januari 34728 36585 734
December 31094 33035 561
November 35632 37846 847
Oktober 35968 37878 893
September 38002 39444 930
Augusti 38298 40740 798
Juli 32575 31714 400
Juni 34795 34895 739

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2334k 2130k 931
April 2264k 2100k 871
Mars 1942k 2075k 831
Februari 2568k 2265k 920
Januari 2438k 2150k 734
December 1823k 2010k 561
November 2339k 2275k 847
Oktober 2385k 2270k 893
September 2365k 2310k 930
Augusti 2385k 2325k 798
Juli 2084k 2100k 400
Juni 2205k 2310k 739