Västra Götalands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:30:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 36318
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 1266
Avslut 7 senaste dagarna: 240

Pris kvm Avslut
Augusti 36033 1101
Juli 33509 703
Juni 34540 1050
Maj 35734 1259
April 35281 976
Mars 34657 917
Februari 40334 422
Januari 41367 395
December 39300 215
November 42798 382
Oktober 42928 397
September 41509 353

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 35889 37179 1101
Juli 34254 33783 703
Juni 34331 35398 1050
Maj 35461 36861 1259
April 35283 35714 976
Mars 34809 35238 917
Februari 40078 43250 422
Januari 41681 42523 395
December 38442 42453 215
November 42303 44400 382
Oktober 43997 45903 397
September 41308 44252 353

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2161k 2185k 1101
Juli 1971k 2080k 703
Juni 2263k 2120k 1050
Maj 2224k 2260k 1259
April 2283k 2225k 976
Mars 2297k 2185k 917
Februari 2792k 2450k 422
Januari 2835k 2400k 395
December 2359k 2350k 215
November 2726k 2600k 382
Oktober 2770k 2525k 397
September 2826k 2550k 353