Västra Götalands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:36:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 35060
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 796
Avslut 7 senaste dagarna: 181

Pris kvm Avslut
Januari 36891 710
December 32310 536
November 35248 924
Oktober 35684 1018
September 35583 950
Augusti 36252 860
Juli 31368 549
Juni 32620 738
Maj 34625 921
April 34149 858
Mars 32421 829
Februari 36288 921

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 36515 38390 710
December 31900 33009 536
November 35096 36581 924
Oktober 36194 36949 1018
September 35423 37486 950
Augusti 36181 38043 860
Juli 31027 31333 549
Juni 32643 32558 738
Maj 34661 36363 921
April 34044 34191 858
Mars 32320 34333 829
Februari 35997 40493 921

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2536k 2275k 710
December 2005k 2050k 536
November 2207k 2200k 924
Oktober 2311k 2270k 1018
September 2390k 2250k 950
Augusti 2140k 2170k 860
Juli 1883k 1950k 549
Juni 2038k 2050k 738
Maj 2343k 2150k 921
April 2263k 2100k 858
Mars 1941k 2075k 829
Februari 2564k 2265k 921