Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:26:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 16083
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Maj 17338 35
April 16560 35
Mars 18549 36
Februari 19145 32
Januari 15929 31
December 16003 25
November 19522 33
Oktober 19292 41
September 19059 34
Augusti 21772 49
Juli 17262 24
Juni 16789 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 17341 16380 35
April 16445 16901 35
Mars 18897 18888 36
Februari 18992 21324 32
Januari 16143 16133 31
December 15722 14925 25
November 19749 15277 33
Oktober 19265 20000 41
September 19057 18487 34
Augusti 21111 24050 49
Juli 17236 13815 24
Juni 17489 16447 28

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1132k 950k 35
April 1009k 975k 35
Mars 1230k 1050k 36
Februari 1305k 1190k 32
Januari 990k 740k 31
December 1076k 1350k 25
November 1225k 900k 33
Oktober 1196k 1025k 41
September 1214k 1100k 34
Augusti 1100k 1070k 49
Juli 857k 810k 24
Juni 1109k 840k 28