Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:20:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 18248
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 45
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
September 19364 56
Augusti 18977 50
Juli 17638 42
Juni 19381 44
Maj 16652 38
April 14119 13
Mars 14285 7
Februari 12479 5
Januari 12714 6
December 9628 4
November 20275 6
Oktober 13682 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 19219 18776 56
Augusti 19233 19424 50
Juli 17412 17808 42
Juni 19295 18974 44
Maj 16397 16551 38
April 14119 12500 13
Mars 14285 12647 7
Februari 12479 12307 5
Januari 12714 16025 6
December 9628 8461 4
November 20275 19254 6
Oktober 13682 12380 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1288k 975k 56
Augusti 1023k 870k 50
Juli 989k 840k 42
Juni 1352k 960k 44
Maj 933k 790k 38
April 860k 775k 13
Mars 1071k 925k 7
Februari 765k 740k 5
Januari 804k 750k 6
December 647k 670k 4
November 1228k 1550k 6
Oktober 995k 1000k 10