Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:22:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 18116
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 37
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 17517 42
Juni 19120 41
Maj 17002 36
April 15979 29
Mars 17208 38
Februari 19210 26
Januari 16969 30
December 15801 22
November 17976 17
Oktober 16666 2
September 29064 2
Augusti 18705 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 17395 17185 42
Juni 18955 18974 41
Maj 16747 17491 36
April 16463 15454 29
Mars 17289 14285 38
Februari 18739 15036 26
Januari 16883 19827 30
December 15801 15045 22
November 17976 17567 17
Oktober 16666 21078 2
September 29064 30645 2
Augusti 18705 15454 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 997k 840k 42
Juni 1326k 960k 41
Maj 939k 790k 36
April 992k 855k 29
Mars 1021k 935k 38
Februari 1602k 950k 26
Januari 953k 850k 30
December 1062k 850k 22
November 1191k 925k 17
Oktober 1725k 2150k 2
September 2950k 3800k 2
Augusti 1060k 850k 3