Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:26:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 18413
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 41
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 19083 51
Maj 18330 46
April 15366 31
Mars 17392 39
Februari 16136 47
Januari 17891 35
December 16784 27
November 16667 31
Oktober 18358 6
September 9705 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 19386 19230 51
Maj 18158 20627 46
April 15366 13181 31
Mars 17399 16063 39
Februari 16136 13750 47
Januari 18369 15441 35
December 16060 14827 27
November 16945 14824 31
Oktober 18358 19811 6
September 9705 9937 2

Pris medel pris median Avslut
Juni 1200k 1000k 51
Maj 1275k 975k 46
April 983k 775k 31
Mars 1175k 1010k 39
Februari 1002k 850k 47
Januari 1074k 830k 35
December 864k 875k 27
November 1080k 850k 31
Oktober 1491k 1900k 6
September 577k 795k 2