Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:22:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 20126
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 16733 35
Juni 17689 29
Maj 17436 34
April 16560 35
Mars 18319 35
Februari 19145 32
Januari 15929 31
December 16003 25
November 19522 33
Oktober 19292 41
September 19059 34
Augusti 21772 49

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 17433 18055 35
Juni 17834 17372 29
Maj 17439 18800 34
April 16445 16901 35
Mars 18659 18000 35
Februari 18992 21324 32
Januari 16143 16133 31
December 15722 14925 25
November 19749 15277 33
Oktober 19265 20000 41
September 19057 18487 34
Augusti 21111 24050 49

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1155k 900k 35
Juni 1202k 1110k 29
Maj 1152k 1100k 34
April 1009k 975k 35
Mars 1232k 975k 35
Februari 1305k 1190k 32
Januari 990k 740k 31
December 1076k 1350k 25
November 1225k 900k 33
Oktober 1196k 1025k 41
September 1214k 1100k 34
Augusti 1100k 1070k 49