Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:26:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 18079
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Mars 18406 33
Februari 18062 25
Januari 17153 28
December 15801 22
November 20023 45
Oktober 17397 43
September 15405 39
Augusti 19524 40
Juli 16733 35
Juni 17689 29
Maj 17436 34
April 16560 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 18526 14285 33
Februari 17914 15036 25
Januari 17064 20000 28
December 15801 15045 22
November 20304 17837 45
Oktober 17342 18425 43
September 15698 14360 39
Augusti 18872 21942 40
Juli 17433 18055 35
Juni 17834 17372 29
Maj 17439 18800 34
April 16445 16901 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1086k 935k 33
Februari 1430k 800k 25
Januari 957k 850k 28
December 1062k 850k 22
November 1259k 1010k 45
Oktober 1275k 1090k 43
September 1016k 845k 39
Augusti 937k 900k 40
Juli 1155k 900k 35
Juni 1202k 1110k 29
Maj 1152k 1100k 34
April 1009k 975k 35