Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:21:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 18541
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Oktober 18307 32
September 19098 57
Augusti 18977 50
Juli 17638 42
Juni 19381 44
Maj 16100 20
April 10022 3
Mars 12473 2
Februari 11460 2
Januari 11554 2
December 6933 2
November 23170 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18216 16208 32
September 18961 16887 57
Augusti 19233 19424 50
Juli 17412 17808 42
Juni 19295 18974 44
Maj 16044 16525 20
April 12120 11746 3
Mars 9842 14285 2
Februari 11460 13703 2
Januari 11554 14423 2
December 6933 8072 2
November 23170 22073 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1288k 950k 32
September 1271k 975k 57
Augusti 1023k 870k 50
Juli 989k 840k 42
Juni 1352k 960k 44
Maj 817k 680k 20
April 505k 740k 3
Mars 940k 800k 2
Februari 647k 740k 2
Januari 687k 750k 2
December 520k 670k 2
November 1543k 1810k 4