Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:25:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 17674
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Januari 17153 28
December 16158 19
November 20023 45
Oktober 17397 43
September 15405 39
Augusti 19524 40
Juli 16733 35
Juni 17689 29
Maj 17436 34
April 16560 35
Mars 18319 35
Februari 19145 32

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 17064 20000 28
December 16158 15045 19
November 20304 17837 45
Oktober 17342 18425 43
September 15698 14360 39
Augusti 18872 21942 40
Juli 17433 18055 35
Juni 17834 17372 29
Maj 17439 18800 34
April 16445 16901 35
Mars 18659 18000 35
Februari 18992 21324 32

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 957k 850k 28
December 1085k 840k 19
November 1259k 1010k 45
Oktober 1275k 1090k 43
September 1016k 845k 39
Augusti 937k 900k 40
Juli 1155k 900k 35
Juni 1202k 1110k 29
Maj 1152k 1100k 34
April 1009k 975k 35
Mars 1232k 975k 35
Februari 1305k 1190k 32