Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 07:24:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 24005
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 169
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Maj 23957 161
April 22469 110
Mars 22080 70
Februari 24811 35
Januari 26798 15
December 25281 12
November 21732 30
Oktober 17635 35
September 22324 40
Augusti 22241 9
Juli 16961 6
Juni 22840 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 24187 24230 161
April 22473 21833 110
Mars 21886 23913 70
Februari 24771 23404 35
Januari 28196 27468 15
December 26050 23372 12
November 21935 21666 30
Oktober 17578 15800 35
September 22381 21344 40
Augusti 21995 25000 9
Juli 16961 16949 6
Juni 22840 23611 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2981k 2900k 161
April 2975k 2695k 110
Mars 3021k 3017k 70
Februari 3317k 2955k 35
Januari 4314k 4025k 15
December 3119k 3000k 12
November 3086k 2900k 30
Oktober 2504k 2200k 35
September 3062k 3095k 40
Augusti 3438k 3000k 9
Juli 2046k 1400k 6
Juni 3734k 3350k 4