Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-12 04:23:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-12): 23327
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 158
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 24784 174
Maj 24244 131
April 25417 114
Mars 26872 56
Februari 23996 40
Januari 20469 27
December 17806 13
November 27161 29
Oktober 26373 5
September 22759 5
Augusti 19298 5
Juli 19524 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 24645 23925 174
Maj 23766 22297 131
April 25652 25185 114
Mars 26862 26612 56
Februari 23996 23287 40
Januari 20469 22567 27
December 22490 17375 13
November 27450 28647 29
Oktober 25223 26457 5
September 22759 17687 5
Augusti 19298 21153 5
Juli 19524 18125 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3185k 3100k 174
Maj 3059k 2825k 131
April 3441k 3195k 114
Mars 3601k 3275k 56
Februari 3107k 3000k 40
Januari 2817k 2675k 27
December 1743k 2600k 13
November 3757k 4210k 29
Oktober 4404k 4400k 5
September 2235k 2400k 5
Augusti 1679k 1250k 5
Juli 2531k 2700k 3