Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:22:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 19660
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 44
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 19759 80
Juni 23157 151
Maj 24712 125
April 24453 58
Mars 21554 42
Februari 22309 19
Januari 26381 13
December 23230 10
November 26609 8
Oktober 18812 5
September 35419 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 19489 18455 80
Juni 23042 21844 151
Maj 25103 25490 125
April 24415 24369 58
Mars 21244 23908 42
Februari 22309 22222 19
Januari 26381 27468 13
December 24022 22058 10
November 25629 25954 8
Oktober 18812 16296 5
September 35535 35077 4

Pris medel pris median Avslut
Juli 2582k 2325k 80
Juni 2944k 2850k 151
Maj 3177k 3100k 125
April 3380k 3150k 58
Mars 2963k 2995k 42
Februari 2725k 2850k 19
Januari 3541k 4025k 13
December 2666k 2815k 10
November 4097k 4350k 8
Oktober 2645k 2200k 5
September 3402k 4525k 4