Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:26:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 22770
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 121
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juni 24784 174
Maj 24425 125
April 25148 101
Mars 26598 51
Februari 23996 40
Januari 20211 25
December 17806 13
November 28021 25
Oktober 26373 5
September 22759 5
Augusti 19298 5
Juli 19524 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 24645 23925 174
Maj 23929 22935 125
April 25428 25000 101
Mars 26598 26533 51
Februari 23996 23287 40
Januari 20211 22567 25
December 22490 17375 13
November 28408 28733 25
Oktober 25223 26457 5
September 22759 17687 5
Augusti 19298 21153 5
Juli 19524 18125 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3185k 3100k 174
Maj 3115k 2875k 125
April 3458k 3120k 101
Mars 3510k 3225k 51
Februari 3107k 3000k 40
Januari 2810k 2675k 25
December 1743k 2600k 13
November 3847k 4210k 25
Oktober 4404k 4400k 5
September 2235k 2400k 5
Augusti 1679k 1250k 5
Juli 2531k 2700k 3