Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:23:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 21513
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 132
Avslut 7 senaste dagarna: 34

Pris kvm Avslut
September 21236 125
Augusti 21498 112
Juli 22079 68
Juni 23174 87
Maj 22737 53
April 19889 34
Mars 19388 23
Februari 19241 23
Januari 21333 14
December 25660 18
November 17783 32
Oktober 23733 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 21413 21818 125
Augusti 21437 22485 112
Juli 21911 21583 68
Juni 23235 22222 87
Maj 23277 22682 53
April 19712 20425 34
Mars 19367 17868 23
Februari 19241 21428 23
Januari 20406 21578 14
December 26254 26760 18
November 17668 18146 32
Oktober 23888 26875 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3038k 2995k 125
Augusti 2739k 2650k 112
Juli 2716k 2515k 68
Juni 3005k 2925k 87
Maj 2854k 2710k 53
April 2739k 2455k 34
Mars 2484k 2545k 23
Februari 2600k 2350k 23
Januari 3129k 2600k 14
December 3017k 2800k 18
November 3049k 2700k 32
Oktober 2915k 2810k 24