Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:24:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 22909
Utveckling 30 senaste dagarna: 25.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Januari 20689 65
December 20554 62
November 22522 79
Oktober 20059 65
September 21206 48
Augusti 21946 29
Juli 19746 34
Juni 20505 40
Maj 21154 38
April 20260 31
Mars 19529 21
Februari 19241 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 21279 21950 65
December 20686 20289 62
November 22462 22500 79
Oktober 19975 20194 65
September 21650 21666 48
Augusti 21469 22871 29
Juli 19746 19600 34
Juni 20569 20366 40
Maj 21474 22083 38
April 20042 20425 31
Mars 19514 17868 21
Februari 19241 21428 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3043k 2560k 65
December 2411k 2410k 62
November 3095k 3000k 79
Oktober 2783k 3000k 65
September 3036k 3000k 48
Augusti 3040k 3200k 29
Juli 2563k 2300k 34
Juni 2809k 2645k 40
Maj 2344k 2600k 38
April 2815k 2455k 31
Mars 2525k 2750k 21
Februari 2600k 2350k 23