Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:20:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 22477
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 122
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Oktober 23211 145
September 24563 170
Augusti 23352 93
Juli 21733 29
Juni 22824 48
Maj 28339 24
April 25095 9
Mars 23457 8
Februari 24107 3
Januari 30896 6
December 24877 4
November 20877 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 23168 22680 145
September 24646 24740 170
Augusti 23780 21969 93
Juli 21442 20850 29
Juni 22921 24193 48
Maj 28244 28571 24
April 25095 23728 9
Mars 23457 23913 8
Februari 24107 18505 3
Januari 30896 30208 6
December 24877 25000 4
November 20877 21666 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2944k 2995k 145
September 3375k 3220k 170
Augusti 2776k 2600k 93
Juli 3266k 2500k 29
Juni 3123k 3100k 48
Maj 3685k 3400k 24
April 2994k 2450k 9
Mars 2879k 3400k 8
Februari 3873k 3220k 3
Januari 3820k 4100k 6
December 3308k 3325k 4
November 3211k 2785k 5