Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:25:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 22217
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 189
Avslut 7 senaste dagarna: 56

Pris kvm Avslut
Maj 21534 139
April 20688 85
Mars 21526 56
Februari 21868 38
Januari 24640 20
December 24466 20
November 17820 32
Oktober 23733 24
September 21266 30
Augusti 21964 32
Juli 19360 20
Juni 20188 41

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 21823 21250 139
April 20552 20982 85
Mars 21687 21527 56
Februari 21868 23200 38
Januari 23779 26721 20
December 24943 26415 20
November 17704 18146 32
Oktober 23888 26875 24
September 21055 21100 30
Augusti 22101 21323 32
Juli 19360 20325 20
Juni 20389 17441 41

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2653k 2410k 139
April 2811k 2500k 85
Mars 2752k 2830k 56
Februari 3032k 3250k 38
Januari 3459k 3330k 20
December 2978k 2800k 20
November 3055k 2700k 32
Oktober 2915k 2810k 24
September 2499k 2760k 30
Augusti 2851k 2760k 32
Juli 2505k 2330k 20
Juni 2646k 2300k 41