Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:20:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 24017
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 168
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
September 24016 183
Augusti 23347 122
Juli 21010 66
Juni 24416 91
Maj 25199 57
April 26189 18
Mars 26946 12
Februari 19581 5
Januari 30896 6
December 22994 4
November 25550 5
Oktober 23659 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 24107 24393 183
Augusti 23490 22198 122
Juli 20828 20400 66
Juni 24457 24719 91
Maj 25392 25400 57
April 25974 27692 18
Mars 26110 30486 12
Februari 19581 16764 5
Januari 30896 30208 6
December 22994 25000 4
November 25550 24470 5
Oktober 23659 25545 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3212k 3080k 183
Augusti 2779k 2655k 122
Juli 2867k 2500k 66
Juni 3343k 3100k 91
Maj 3230k 3050k 57
April 4023k 4350k 18
Mars 3398k 3400k 12
Februari 3133k 2850k 5
Januari 3820k 4100k 6
December 2880k 3325k 4
November 3761k 3510k 5
Oktober 3507k 4075k 8