Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:25:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 21061
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 36

Pris kvm Avslut
Mars 20864 91
Februari 21928 65
Januari 22513 44
December 23001 25
November 22210 40
Oktober 17522 36
September 20939 37
Augusti 21278 26
Juli 19746 34
Juni 20505 40
Maj 21154 38
April 20260 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 20793 21207 91
Februari 20917 20620 65
Januari 23136 24045 44
December 23264 21794 25
November 22382 22500 40
Oktober 17458 15800 36
September 21324 18497 37
Augusti 20755 22871 26
Juli 19746 19600 34
Juni 20569 20366 40
Maj 21474 22083 38
April 20042 20425 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2743k 2700k 91
Februari 2991k 2660k 65
Januari 3399k 3040k 44
December 3017k 2815k 25
November 3048k 3200k 40
Oktober 2435k 2200k 36
September 2956k 2860k 37
Augusti 2845k 3200k 26
Juli 2563k 2300k 34
Juni 2809k 2645k 40
Maj 2344k 2600k 38
April 2815k 2455k 31