Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-08-21 20:22:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 22717
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 54
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Juli 21085 88
Juni 21821 147
Maj 22918 106
April 20844 58
Mars 20895 29
Februari 19537 26
Januari 21333 14
December 24638 19
November 17820 32
Oktober 23733 24
September 21266 30
Augusti 21964 32

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 20818 20606 88
Juni 21712 20366 147
Maj 23286 22857 106
April 20702 20703 58
Mars 20937 19798 29
Februari 19537 21496 26
Januari 20406 21578 14
December 25155 26415 19
November 17704 18146 32
Oktober 23888 26875 24
September 21055 21100 30
Augusti 22101 21323 32

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2503k 2400k 88
Juni 2680k 2600k 147
Maj 2881k 2600k 106
April 2842k 2500k 58
Mars 2771k 2850k 29
Februari 2658k 2730k 26
Januari 3129k 2600k 14
December 2951k 2800k 19
November 3055k 2700k 32
Oktober 2915k 2810k 24
September 2499k 2760k 30
Augusti 2851k 2760k 32