Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:26:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 19363
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 19839 124
September 21592 115
Augusti 21712 92
Juli 21044 48
Juni 21092 55
Maj 22448 45
April 20260 31
Mars 19529 21
Februari 19241 23
Januari 21333 14
December 25660 18
November 17783 32

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19496 19318 124
September 21772 22000 115
Augusti 21641 22871 92
Juli 21044 20606 48
Juni 21143 20366 55
Maj 22869 22682 45
April 20042 20425 31
Mars 19514 17868 21
Februari 19241 21428 23
Januari 20406 21578 14
December 26254 26760 18
November 17668 18146 32

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2512k 2375k 124
September 3128k 3000k 115
Augusti 2876k 2820k 92
Juli 2763k 2410k 48
Juni 2831k 2680k 55
Maj 2561k 2650k 45
April 2815k 2455k 31
Mars 2525k 2750k 21
Februari 2600k 2350k 23
Januari 3129k 2600k 14
December 3017k 2800k 18
November 3049k 2700k 32