Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:28:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 17960
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Maj 16841 89
April 18437 70
Mars 17770 77
Februari 13434 54
Januari 13841 34
December 14994 25
November 14888 49
Oktober 14744 57
September 16664 70
Augusti 16485 23
Juli 18003 8
Juni 27713 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16691 15307 89
April 18648 15315 70
Mars 17933 14367 77
Februari 13686 13400 54
Januari 13595 12876 34
December 14994 12539 25
November 15194 13427 49
Oktober 14767 13333 57
September 16485 15256 70
Augusti 16581 15042 23
Juli 17549 24268 8
Juni 27713 29391 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1038k 950k 89
April 1147k 970k 70
Mars 1092k 910k 77
Februari 1088k 825k 54
Januari 971k 890k 34
December 1025k 790k 25
November 921k 750k 49
Oktober 879k 915k 57
September 1229k 910k 70
Augusti 975k 810k 23
Juli 1043k 995k 8
Juni 2391k 2175k 3