Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:30:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 17400
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 64
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Mars 17959 75
Februari 13421 53
Januari 13568 33
December 13703 24
November 14888 49
Oktober 14744 57
September 16804 69
Augusti 17060 57
Juli 12294 34
Juni 16786 45
Maj 16749 67
April 16526 46

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 17838 14367 75
Februari 13733 12500 53
Januari 13323 11627 33
December 13703 12539 24
November 15194 13427 49
Oktober 14767 13333 57
September 16613 15256 69
Augusti 16848 16112 57
Juli 12325 11176 34
Juni 16926 14133 45
Maj 16661 13535 67
April 16526 14462 46

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1107k 910k 75
Februari 1043k 800k 53
Januari 950k 770k 33
December 913k 790k 24
November 921k 750k 49
Oktober 879k 915k 57
September 1243k 910k 69
Augusti 912k 900k 57
Juli 808k 660k 34
Juni 1086k 850k 45
Maj 1129k 975k 67
April 1074k 975k 46