Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:26:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 17037
Utveckling 30 senaste dagarna: 38.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 41
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juli 10650 29
Juni 15725 42
Maj 16648 65
April 16361 44
Mars 15613 51
Februari 16455 41
Januari 16409 44
December 14860 43
November 18037 50
Oktober 15892 68
September 15299 63
Augusti 17456 71

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 10824 8888 29
Juni 15863 14115 42
Maj 16558 13274 65
April 16361 14450 44
Mars 15368 13690 51
Februari 16543 13579 41
Januari 16563 15000 44
December 15072 11603 43
November 17351 17132 50
Oktober 16425 13291 68
September 15520 13000 63
Augusti 17191 13750 71

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 743k 505k 29
Juni 993k 850k 42
Maj 1127k 940k 65
April 1072k 930k 44
Mars 751k 845k 51
Februari 1263k 935k 41
Januari 1127k 850k 44
December 888k 760k 43
November 1134k 1225k 50
Oktober 1145k 960k 68
September 995k 795k 63
Augusti 1220k 850k 71