Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:30:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 10363
Utveckling 30 senaste dagarna: -26.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 14121 58
September 16804 69
Augusti 16719 53
Juli 11176 30
Juni 15725 42
Maj 16648 65
April 16361 44
Mars 15613 51
Februari 16455 41
Januari 16409 44
December 14860 43
November 18037 50

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14080 12666 58
September 16613 15256 69
Augusti 16451 16112 53
Juli 11302 10531 30
Juni 15863 14115 42
Maj 16558 13274 65
April 16361 14450 44
Mars 15368 13690 51
Februari 16543 13579 41
Januari 16563 15000 44
December 15072 11603 43
November 17351 17132 50

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 845k 830k 58
September 1243k 910k 69
Augusti 863k 890k 53
Juli 775k 510k 30
Juni 993k 850k 42
Maj 1127k 940k 65
April 1072k 930k 44
Mars 751k 845k 51
Februari 1263k 935k 41
Januari 1127k 850k 44
December 888k 760k 43
November 1134k 1225k 50