Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:30:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 17195
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 59
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Juni 16373 70
Maj 19164 74
April 17787 88
Mars 16826 82
Februari 16787 71
Januari 17923 72
December 19380 44
November 19936 46
Oktober 13515 6
September 13549 3
Augusti 11066 1
Juli 13090 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16845 14090 70
Maj 19071 16428 74
April 17857 15092 88
Mars 17020 15384 82
Februari 16787 14942 71
Januari 17968 17605 72
December 19902 17592 44
November 19867 15340 46
Oktober 13515 12987 6
September 13549 14894 3
Augusti 11066 11066 1
Juli 12039 15445 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1054k 950k 70
Maj 1222k 1000k 74
April 1128k 995k 88
Mars 1090k 1025k 82
Februari 1143k 1000k 71
Januari 1179k 1090k 72
December 1211k 1180k 44
November 1326k 1050k 46
Oktober 762k 820k 6
September 954k 995k 3
Augusti 830k 830k 1
Juli 708k 925k 3