Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:26:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 16511
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 46
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 15398 63
Juni 18513 71
Maj 16920 94
April 18502 72
Mars 17967 78
Februari 13434 54
Januari 13841 34
December 14994 25
November 13436 15
Oktober 15059 5
September 5709 4
Augusti 18111 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 15421 14137 63
Juni 18696 13924 71
Maj 16761 15882 94
April 18714 15315 72
Mars 17933 14878 78
Februari 13990 13400 54
Januari 13595 12876 34
December 14994 12539 25
November 13436 14954 15
Oktober 18141 16148 5
September 5709 5869 4
Augusti 18598 16071 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 947k 880k 63
Juni 1264k 975k 71
Maj 1027k 975k 94
April 1143k 970k 72
Mars 1078k 910k 78
Februari 1135k 825k 54
Januari 971k 890k 34
December 1025k 790k 25
November 851k 825k 15
Oktober 693k 850k 5
September 442k 405k 4
Augusti 1061k 1350k 8