Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:24:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 18450
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Oktober 18028 75
September 17392 84
Augusti 20028 83
Juli 15548 75
Juni 18970 78
Maj 17947 63
April 14779 18
Mars 20637 13
Februari 15449 9
Januari 16805 4
December 33944 1
November 13273 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18309 17333 75
September 17447 15126 84
Augusti 19507 18529 83
Juli 15810 14431 75
Juni 19129 14563 78
Maj 17646 17600 63
April 14859 13859 18
Mars 20894 25645 13
Februari 15627 16538 9
Januari 16805 18750 4
December 33944 33944 1
November 13273 19536 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1169k 1000k 75
September 1097k 900k 84
Augusti 1047k 1050k 83
Juli 989k 950k 75
Juni 1292k 1020k 78
Maj 1091k 985k 63
April 773k 850k 18
Mars 1305k 1595k 13
Februari 1168k 840k 9
Januari 756k 890k 4
December 3700k 3700k 1
November 1030k 1895k 2