Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:24:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 16886
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
September 17392 84
Augusti 20028 83
Juli 15548 75
Juni 18591 75
Maj 17192 98
April 16316 43
Mars 20637 13
Februari 15449 9
Januari 16805 4
December 33944 1
November 19536 1
Oktober 12351 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17262 15126 84
Augusti 19507 18529 83
Juli 15810 14431 75
Juni 18761 14149 75
Maj 17055 15940 98
April 16413 14227 43
Mars 20894 25645 13
Februari 15627 16538 9
Januari 16805 18750 4
December 33944 33944 1
November 19536 19536 1
Oktober 17138 13333 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1068k 900k 84
Augusti 1047k 1050k 83
Juli 989k 950k 75
Juni 1276k 995k 75
Maj 1041k 975k 98
April 982k 850k 43
Mars 1305k 1595k 13
Februari 1168k 840k 9
Januari 756k 890k 4
December 3700k 3700k 1
November 1895k 1895k 1
Oktober 567k 450k 6