Värmlands län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:20:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 14074
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 145
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 14748 140
Maj 16032 116
April 14926 43
Mars 16102 39
Februari 14539 24
Januari 12568 20
December 14180 13
November 8270 23
Oktober 20689 1
September 5833 1
Augusti 13726 6
Juli 3666 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14704 11556 140
Maj 16042 14215 116
April 14389 12896 43
Mars 16102 13181 39
Februari 14539 14062 24
Januari 12568 7604 20
December 14180 10112 13
November 8270 6951 23
Oktober 20689 20689 1
September 5833 5833 1
Augusti 14067 8888 6
Juli 3666 3666 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1840k 1475k 140
Maj 1905k 1600k 116
April 1969k 1550k 43
Mars 1909k 1525k 39
Februari 1923k 1750k 24
Januari 1690k 1095k 20
December 1627k 900k 13
November 1068k 970k 23
Oktober 3900k 3900k 1
September 700k 700k 1
Augusti 1495k 1300k 6
Juli 495k 495k 1