Värmlands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:17:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 14286
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 137
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 14235 149
September 16547 119
Augusti 15902 84
Juli 13300 50
Juni 16188 40
Maj 13683 16
April 18189 7
Mars 19756 4
Februari 9840 5
Januari 16830 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13938 11702 149
September 16555 14257 119
Augusti 16058 13604 84
Juli 12677 9852 50
Juni 15960 16000 40
Maj 15625 14285 16
April 16129 18529 7
Mars 19756 21830 4
Februari 9840 6884 5
Januari 16830 7200 3

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1773k 1320k 149
September 2327k 2000k 119
Augusti 2057k 1650k 84
Juli 1351k 995k 50
Juni 2127k 1795k 40
Maj 1951k 1100k 16
April 2712k 1625k 7
Mars 2835k 3100k 4
Februari 1730k 1750k 5
Januari 2053k 900k 3