Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:20:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 13291
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 133
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
September 13677 122
Augusti 12457 102
Juli 14215 71
Juni 18084 61
Maj 15094 40
April 15779 18
Mars 14173 17
Februari 14058 11
Januari 13952 14
December 15383 9
November 10180 28
Oktober 11727 27

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13314 10483 122
Augusti 12911 10887 102
Juli 13732 11538 71
Juni 18215 16830 61
Maj 15231 14102 40
April 15634 18779 18
Mars 14704 14227 17
Februari 12935 11890 11
Januari 13952 12572 14
December 15383 12794 9
November 10180 10256 28
Oktober 11172 9375 27

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1734k 1320k 122
Augusti 1447k 1150k 102
Juli 1622k 1425k 71
Juni 2130k 1825k 61
Maj 2072k 1650k 40
April 2197k 2350k 18
Mars 1641k 1400k 17
Februari 2383k 2350k 11
Januari 1964k 1600k 14
December 2097k 1450k 9
November 1480k 1100k 28
Oktober 1586k 1380k 27