Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:22:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 14865
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 129
Avslut 7 senaste dagarna: 36

Pris kvm Avslut
Maj 14680 109
April 14518 64
Mars 17586 36
Februari 14523 18
Januari 13930 15
December 15978 10
November 10305 31
Oktober 11727 27
September 16415 33
Augusti 11794 28
Juli 13370 24
Juni 11774 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 14609 12102 109
April 14483 14488 64
Mars 17192 16860 36
Februari 14268 14062 18
Januari 13930 12572 15
December 15978 13000 10
November 10305 10256 31
Oktober 11172 9375 27
September 17034 12750 33
Augusti 11677 9600 28
Juli 13823 11600 24
Juni 11287 11000 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1878k 1470k 109
April 1828k 1675k 64
Mars 1924k 1750k 36
Februari 2366k 1950k 18
Januari 1932k 1490k 15
December 2187k 2495k 10
November 1509k 1100k 31
Oktober 1586k 1380k 27
September 2207k 1340k 33
Augusti 1421k 1280k 28
Juli 1334k 1250k 24
Juni 1479k 1500k 42