Värmlands län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:36:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 16659
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
April 14032 73
Mars 15495 76
Februari 15692 39
Januari 14550 27
December 13888 16
November 10471 28
Oktober 14223 31
September 14263 31
Augusti 13322 35
Juli 13014 29
Juni 17840 42
Maj 14672 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 13854 11933 73
Mars 15579 13417 76
Februari 15792 13846 39
Januari 14550 11153 27
December 13888 10377 16
November 10471 8981 28
Oktober 14684 12250 31
September 13837 11397 31
Augusti 13459 12570 35
Juli 13053 10864 29
Juni 17848 16830 42
Maj 14830 12727 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1844k 1500k 73
Mars 1914k 1520k 76
Februari 2001k 1725k 39
Januari 1970k 1600k 27
December 1568k 1100k 16
November 1391k 1050k 28
Oktober 2013k 1770k 31
September 2062k 1600k 31
Augusti 1657k 1400k 35
Juli 1505k 975k 29
Juni 2033k 1750k 42
Maj 2113k 1675k 25