Värmlands län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:17:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 14685
Utveckling 30 senaste dagarna: 36.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 142
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 13197 136
Juli 12960 109
Juni 16706 85
Maj 16380 64
April 13350 19
Mars 15105 16
Februari 8974 3
Januari 25680 4
December 4370 1
November 3750 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13334 11538 136
Juli 12344 11165 109
Juni 16713 13421 85
Maj 16682 15037 64
April 12356 11933 19
Mars 15105 16153 16
Februari 8974 7657 3
Januari 25680 7200 4
December 4370 4370 1
November 3750 3750 1

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1564k 1400k 136
Juli 1354k 1225k 109
Juni 2249k 1795k 85
Maj 2024k 1850k 64
April 1758k 1400k 19
Mars 1654k 1600k 16
Februari 1181k 1095k 3
Januari 2831k 900k 4
December 437k 437k 1
November 450k 450k 1