Värmlands län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:21:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 14138
Utveckling 30 senaste dagarna: 15.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Januari 12462 55
December 14184 52
November 14426 62
Oktober 14836 49
September 14734 36
Augusti 13322 35
Juli 13014 29
Juni 17969 41
Maj 14815 25
April 14997 16
Mars 14126 16
Februari 13218 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 12377 11153 55
December 13756 10833 52
November 14741 14117 62
Oktober 15111 13095 49
September 14348 12500 36
Augusti 13459 12570 35
Juli 13053 10864 29
Juni 17983 16830 41
Maj 15055 12727 25
April 14856 15625 16
Mars 14686 14227 16
Februari 12161 11890 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1637k 1300k 55
December 1610k 1200k 52
November 1920k 1550k 62
Oktober 2047k 1800k 49
September 2102k 1710k 36
Augusti 1657k 1400k 35
Juli 1505k 975k 29
Juni 2067k 1750k 41
Maj 2103k 1675k 25
April 2071k 2300k 16
Mars 1640k 1400k 16
Februari 2296k 2350k 10