Värmlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:23:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 12241
Utveckling 30 senaste dagarna: -26.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 105
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Juni 15337 137
Maj 16668 88
April 17843 77
Mars 13648 52
Februari 21076 22
Januari 19801 28
December 16881 12
November 12596 16
Oktober 22355 8
September 23723 7
Augusti 17568 5
Juli 9246 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15040 12857 137
Maj 16487 13509 88
April 17400 17543 77
Mars 14581 12005 52
Februari 20743 17666 22
Januari 19801 19343 28
December 17246 15811 12
November 12596 11157 16
Oktober 22355 25128 8
September 23723 25310 7
Augusti 17568 11111 5
Juli 9246 9246 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1777k 1350k 137
Maj 2321k 1700k 88
April 2087k 2140k 77
Mars 2178k 1600k 52
Februari 2758k 2595k 22
Januari 2436k 2210k 28
December 2155k 1850k 12
November 1679k 1495k 16
Oktober 3085k 3000k 8
September 3504k 3265k 7
Augusti 2312k 1650k 5
Juli 1350k 1350k 1