Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:22:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 10170
Utveckling 30 senaste dagarna: -29.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 14151 117
September 14508 105
Augusti 13343 71
Juli 12301 43
Juni 17267 46
Maj 14829 29
April 15560 17
Mars 14126 16
Februari 14058 11
Januari 13952 14
December 15383 9
November 10180 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14388 12847 117
September 14216 12500 105
Augusti 13774 12000 71
Juli 12315 10083 43
Juni 17254 16788 46
Maj 15040 12727 29
April 15413 15625 17
Mars 14686 14227 16
Februari 12935 11890 11
Januari 13952 12572 14
December 15383 12794 9
November 10180 10256 28

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1677k 1460k 117
September 1881k 1550k 105
Augusti 1629k 1300k 71
Juli 1453k 975k 43
Juni 1977k 1725k 46
Maj 2052k 1650k 29
April 2161k 2300k 17
Mars 1640k 1400k 16
Februari 2383k 2350k 11
Januari 1964k 1600k 14
December 2097k 1450k 9
November 1480k 1100k 28