Värmlands län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:19:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 11539
Utveckling 30 senaste dagarna: -18.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juli 12862 113
Juni 16231 109
Maj 15731 77
April 15613 37
Mars 16598 23
Februari 13963 12
Januari 13930 15
December 15978 10
November 10404 29
Oktober 11727 27
September 16415 33
Augusti 11794 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12374 10083 113
Juni 16390 14673 109
Maj 15772 13103 77
April 15537 15625 37
Mars 16564 15335 23
Februari 13744 12761 12
Januari 13930 12572 15
December 15978 13000 10
November 10404 10256 29
Oktober 11172 9375 27
September 17034 12750 33
Augusti 11677 9600 28

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1394k 1040k 113
Juni 1906k 1680k 109
Maj 2084k 1890k 77
April 1965k 1700k 37
Mars 1804k 1487k 23
Februari 2627k 2350k 12
Januari 1932k 1490k 15
December 2187k 2495k 10
November 1516k 1100k 29
Oktober 1586k 1380k 27
September 2207k 1340k 33
Augusti 1421k 1280k 28