Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:11:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 14643
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Juli 16204 56
Juni 16114 72
Maj 17005 43
April 15918 17
Mars 17880 9
Februari 18714 5
Januari 11192 4
December 12159 6
November 16345 14
Oktober 17108 12
September 12708 15
Augusti 13025 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 16595 13978 56
Juni 16018 15662 72
Maj 16865 16000 43
April 15918 13907 17
Mars 18453 15983 9
Februari 18714 16871 5
Januari 11192 13815 4
December 12159 12849 6
November 16800 12285 14
Oktober 16646 16976 12
September 12708 14285 15
Augusti 12675 10333 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1811k 1495k 56
Juni 2041k 1700k 72
Maj 2254k 1850k 43
April 2165k 2100k 17
Mars 1849k 2100k 9
Februari 2665k 2700k 5
Januari 1525k 1575k 4
December 1698k 2000k 6
November 1986k 1700k 14
Oktober 2473k 2920k 12
September 1595k 1550k 15
Augusti 1332k 800k 8