Blekinge län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:10:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 15640
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.01%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 15991 55
Juli 18813 58
Juni 17123 41
Maj 19539 18
April 17786 15
Mars 16786 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 16125 15286 55
Juli 19016 17479 58
Juni 16863 14342 41
Maj 19658 17213 18
April 17461 14642 15
Mars 16786 19318 4

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1951k 1670k 55
Juli 2300k 2100k 58
Juni 2388k 1910k 41
Maj 2268k 2675k 18
April 2430k 2050k 15
Mars 2337k 3000k 4