Blekinge län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:28:41

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 16063
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 61
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
April 15577 67
Mars 18587 31
Februari 12347 14
Januari 11854 8
December 16019 13
November 18324 4
Oktober 13545 10
September 17323 6
Augusti 16727 8
Juli 23177 12
Juni 13595 14
Maj 19166 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 15591 14423 67
Mars 18234 17000 31
Februari 13040 11217 14
Januari 11854 12042 8
December 16019 15555 13
November 18324 18928 4
Oktober 13648 12500 10
September 17323 18103 6
Augusti 16727 21142 8
Juli 20216 28846 12
Juni 15617 12592 14
Maj 19232 19571 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1850k 1510k 67
Mars 2363k 2400k 31
Februari 2124k 1600k 14
Januari 1418k 1450k 8
December 2345k 1665k 13
November 1818k 2650k 4
Oktober 1726k 1650k 10
September 2087k 2100k 6
Augusti 1900k 1900k 8
Juli 2259k 2310k 12
Juni 2618k 2250k 14
Maj 3152k 2950k 6