Blekinge län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:10:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 16653
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.56%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 16657 56
September 16600 66
Augusti 19091 30
Juli 19742 23
Juni 14796 14
Maj 13636 4
April 25551 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 16181 13380 56
September 17031 15694 66
Augusti 19148 18870 30
Juli 20330 19256 23
Juni 14415 14342 14
Maj 13636 12500 4
April 25551 15384 3

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2002k 1700k 56
September 2366k 1950k 66
Augusti 2565k 2400k 30
Juli 2552k 2550k 23
Juni 2113k 1750k 14
Maj 1725k 1550k 4
April 2470k 1200k 3