Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:12:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 15913
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Maj 16589 75
April 15878 44
Mars 16246 23
Februari 18525 9
Januari 11192 4
December 12629 7
November 16345 14
Oktober 16182 13
September 12708 15
Augusti 13025 8
Juli 9533 12
Juni 13101 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16087 14444 75
April 16516 13907 44
Mars 16352 15416 23
Februari 18525 16871 9
Januari 11192 13815 4
December 12629 12849 7
November 16800 12285 14
Oktober 15818 10433 13
September 12708 14285 15
Augusti 12675 10333 8
Juli 10448 8402 12
Juni 12274 12409 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1920k 1700k 75
April 2146k 1900k 44
Mars 1747k 1950k 23
Februari 2575k 2700k 9
Januari 1525k 1575k 4
December 1770k 2000k 7
November 1986k 1700k 14
Oktober 2467k 2400k 13
September 1595k 1550k 15
Augusti 1332k 800k 8
Juli 893k 875k 12
Juni 1578k 1200k 19