Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:13:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 15425
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 57
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
September 13901 57
Augusti 17468 43
Juli 17160 33
Juni 16841 34
Maj 15552 15
April 14146 8
Mars 17880 9
Februari 19511 4
Januari 11192 4
December 12159 6
November 16345 14
Oktober 17108 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 14144 13184 57
Augusti 17468 18451 43
Juli 17369 14628 33
Juni 16770 17142 34
Maj 15760 15231 15
April 14146 13907 8
Mars 18453 15983 9
Februari 19511 22125 4
Januari 11192 13815 4
December 12159 12849 6
November 16800 12285 14
Oktober 16646 16976 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1739k 1500k 57
Augusti 2125k 1900k 43
Juli 1948k 1800k 33
Juni 2305k 2020k 34
Maj 2407k 2300k 15
April 1801k 1900k 8
Mars 1849k 2100k 9
Februari 2843k 2750k 4
Januari 1525k 1575k 4
December 1698k 2000k 6
November 1986k 1700k 14
Oktober 2473k 2920k 12