Blekinge län – hus

Uppdaterad 2019-03-22 20:13:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-3-22): 15546
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Februari 12380 32
Januari 14038 23
December 16516 21
November 18110 13
Oktober 13412 12
September 17323 6
Augusti 16727 8
Juli 20178 11
Juni 13595 14
Maj 17757 7
April 14440 7
Mars 17880 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 12685 12359 32
Januari 13980 13846 23
December 16516 14646 21
November 18110 16200 13
Oktober 13490 12500 12
September 17323 18103 6
Augusti 16727 21142 8
Juli 20178 18333 11
Juni 13276 12592 14
Maj 17957 18934 7
April 14440 13907 7
Mars 18453 15983 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2089k 1750k 32
Januari 1971k 1800k 23
December 2185k 1500k 21
November 2293k 2100k 13
Oktober 1634k 1550k 12
September 2087k 2100k 6
Augusti 1900k 1900k 8
Juli 2460k 2200k 11
Juni 2079k 2250k 14
Maj 2895k 2740k 7
April 1916k 1900k 7
Mars 1849k 2100k 9