Blekinge län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:12:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 17591
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 17263 71
Maj 18578 58
April 16987 40
Mars 18843 11
Februari 12040 4
Januari 8600 1
December 16498 9
November 14828 3
Oktober 12807 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17025 14285 71
Maj 18592 16346 58
April 16954 15966 40
Mars 18555 19354 11
Februari 12040 11217 4
Januari 8600 8600 1
December 16498 13978 9
November 14828 11267 3
Oktober 12807 12807 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 2224k 1900k 71
Maj 2407k 2200k 58
April 2106k 2050k 40
Mars 2737k 2600k 11
Februari 1718k 1750k 4
Januari 860k 860k 1
December 2617k 1665k 9
November 1300k 800k 3
Oktober 1460k 1460k 1