Blekinge län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:16:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 14542
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 57
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 14448 80
Maj 18067 70
April 14256 46
Mars 15849 22
Februari 16382 11
Januari 14996 12
December 8728 3
November 17619 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14214 13809 80
Maj 18316 16833 70
April 14170 13235 46
Mars 15341 15328 22
Februari 16382 15923 11
Januari 14996 14000 12
December 8728 8670 3
November 17619 14705 9

Pris medel pris median Avslut
Juni 1693k 1500k 80
Maj 2216k 1950k 70
April 2049k 1650k 46
Mars 1806k 1600k 22
Februari 2435k 2500k 11
Januari 1666k 1560k 12
December 1190k 1300k 3
November 2122k 1350k 9