Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:27:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 16207
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 97
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juni 17287 110
Maj 17508 107
April 16786 93
Mars 18510 112
Februari 16538 99
Januari 20580 91
December 21201 67
November 18577 93
Oktober 20468 39
September 24100 16
Augusti 14485 7
Juli 24124 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17635 14935 110
Maj 17282 16527 107
April 16587 14864 93
Mars 18632 15146 112
Februari 16538 13487 99
Januari 20370 16748 91
December 21815 16923 67
November 18577 17272 93
Oktober 19287 18705 39
September 25966 16911 16
Augusti 14485 14525 7
Juli 24782 28358 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1125k 950k 110
Maj 1180k 995k 107
April 1099k 995k 93
Mars 1227k 1075k 112
Februari 1040k 800k 99
Januari 1304k 1025k 91
December 1315k 945k 67
November 1264k 1050k 93
Oktober 1213k 1150k 39
September 2006k 1000k 16
Augusti 874k 695k 7
Juli 760k 1250k 6