Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:25:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 17613
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 80
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Januari 19928 60
December 20022 50
November 18506 76
Oktober 19273 79
September 18402 97
Augusti 17434 63
Juli 15036 63
Juni 15707 62
Maj 17608 83
April 16687 54
Mars 18498 74
Februari 17939 78

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 19823 18000 60
December 19840 17000 50
November 18554 17457 76
Oktober 18780 16770 79
September 18612 16197 97
Augusti 16605 17482 63
Juli 15741 12131 63
Juni 16081 13846 62
Maj 17123 15254 83
April 16687 14906 54
Mars 18416 18500 74
Februari 17806 17105 78

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1384k 1025k 60
December 1330k 1155k 50
November 1106k 1000k 76
Oktober 1107k 960k 79
September 1182k 1000k 97
Augusti 853k 900k 63
Juli 1036k 770k 63
Juni 879k 900k 62
Maj 1171k 945k 83
April 1001k 810k 54
Mars 1043k 1200k 74
Februari 1245k 1075k 78