Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:26:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 17773
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 82
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Mars 19412 73
Februari 18496 83
Januari 19603 64
December 19874 55
November 18465 77
Oktober 19781 83
September 18218 100
Augusti 17487 64
Juli 15000 65
Juni 16116 66
Maj 17930 85
April 17602 57

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 19243 17254 73
Februari 18083 17540 83
Januari 19518 17518 64
December 19704 17000 55
November 18512 17428 77
Oktober 19349 16825 83
September 18424 16685 100
Augusti 16675 17500 64
Juli 15697 12131 65
Juni 16490 14655 66
Maj 17438 15337 85
April 17602 15657 57

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1246k 1050k 73
Februari 1279k 920k 83
Januari 1385k 1025k 64
December 1300k 1150k 55
November 1103k 940k 77
Oktober 1150k 995k 83
September 1187k 1005k 100
Augusti 852k 900k 64
Juli 1012k 770k 65
Juni 930k 900k 66
Maj 1191k 950k 85
April 1038k 810k 57