Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 20:25:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 16353
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Maj 15347 108
April 17374 91
Mars 19459 79
Februari 18498 85
Januari 19604 64
December 19528 57
November 18328 81
Oktober 19250 87
September 18240 101
Augusti 16084 13
Juli 16053 6
Juni 18959 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15275 14727 108
April 17555 16101 91
Mars 19243 17386 79
Februari 18095 17540 85
Januari 19517 17518 64
December 19365 17000 57
November 18371 17428 81
Oktober 18817 16772 87
September 18444 16685 101
Augusti 16084 19704 13
Juli 16213 17096 6
Juni 18562 17602 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 963k 920k 108
April 1125k 1020k 91
Mars 1283k 1050k 79
Februari 1281k 920k 85
Januari 1363k 1025k 64
December 1307k 1150k 57
November 1103k 1000k 81
Oktober 1150k 995k 87
September 1182k 1000k 101
Augusti 782k 750k 13
Juli 885k 1060k 6
Juni 1393k 1195k 8