Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:23:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 16897
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juli 15408 73
Juni 17650 80
Maj 15490 108
April 17328 93
Mars 19459 80
Februari 18257 87
Januari 19604 64
December 19329 58
November 17636 27
Oktober 23774 15
September 15929 14
Augusti 15815 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 15366 15151 73
Juni 17531 17346 80
Maj 15424 14729 108
April 17503 16101 93
Mars 19246 18070 80
Februari 17893 17428 87
Januari 19517 17518 64
December 19166 17000 58
November 17789 15822 27
Oktober 23774 20175 15
September 15929 17424 14
Augusti 15815 18571 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 845k 860k 73
Juni 1136k 1050k 80
Maj 982k 975k 108
April 1123k 1020k 93
Mars 1282k 1087k 80
Februari 1278k 1015k 87
Januari 1363k 1025k 64
December 1297k 1150k 58
November 1257k 1100k 27
Oktober 1889k 1200k 15
September 1173k 1140k 14
Augusti 812k 780k 4