Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:24:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 18753
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
September 18402 97
Augusti 17434 63
Juli 14710 64
Juni 15707 62
Maj 17608 83
April 16687 54
Mars 18392 75
Februari 17939 78
Januari 16752 43
December 18391 51
November 15824 73
Oktober 18287 78

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 18612 16197 97
Augusti 16605 17482 63
Juli 15421 12131 64
Juni 16081 13846 62
Maj 17123 15254 83
April 16687 14906 54
Mars 18297 18000 75
Februari 17806 17105 78
Januari 16636 16406 43
December 18344 17021 51
November 15618 14736 73
Oktober 18051 17428 78

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1182k 1000k 97
Augusti 853k 900k 63
Juli 1028k 770k 64
Juni 879k 900k 62
Maj 1171k 945k 83
April 1001k 810k 54
Mars 1036k 1190k 75
Februari 1245k 1075k 78
Januari 1144k 975k 43
December 995k 1050k 51
November 958k 970k 73
Oktober 1262k 1175k 78