Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:21:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 22766
Utveckling 30 senaste dagarna: 20.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 108
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Oktober 22064 110
September 18762 140
Augusti 17398 104
Juli 15794 87
Juni 18130 89
Maj 16407 65
April 16884 18
Mars 24875 23
Februari 19627 25
Januari 24313 20
December 29178 8
November 23761 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21800 18518 110
September 18779 16341 140
Augusti 17596 16491 104
Juli 15963 15312 87
Juni 18073 17361 89
Maj 16554 14939 65
April 16630 19680 18
Mars 25301 20192 23
Februari 19264 17428 25
Januari 23325 19736 20
December 30634 26704 8
November 23517 19471 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1433k 1100k 110
September 1207k 1000k 140
Augusti 1029k 905k 104
Juli 892k 895k 87
Juni 1173k 1100k 89
Maj 1122k 1010k 65
April 1068k 1200k 18
Mars 1567k 1250k 23
Februari 1475k 1150k 25
Januari 1835k 1200k 20
December 1570k 1395k 8
November 1628k 1200k 14