Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:22:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 17359
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Oktober 18627 88
September 17961 110
Augusti 19641 111
Juli 17765 93
Juni 17867 94
Maj 17749 64
April 19557 26
Mars 18363 28
Februari 15891 19
Januari 17180 14
December 20805 14
November 16522 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18024 18564 88
September 18049 18697 110
Augusti 19363 21739 111
Juli 17734 19347 93
Juni 17687 17383 94
Maj 18209 18317 64
April 19502 20370 26
Mars 18193 18452 28
Februari 16686 16875 19
Januari 17335 18243 14
December 20805 21333 14
November 15374 16460 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1146k 1030k 88
September 1133k 950k 110
Augusti 1070k 1120k 111
Juli 1023k 1035k 93
Juni 1108k 820k 94
Maj 1181k 1120k 64
April 1156k 1210k 26
Mars 1003k 1100k 28
Februari 1505k 945k 19
Januari 1237k 1300k 14
December 1625k 1300k 14
November 810k 930k 11