Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:24:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 17730
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juli 17717 79
Juni 17691 85
Maj 16785 101
April 18071 99
Mars 16596 81
Februari 17858 68
Januari 16356 67
December 15750 52
November 16401 33
Oktober 17276 12
September 17122 17
Augusti 21909 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 17633 18895 79
Juni 17501 15555 85
Maj 17132 16666 101
April 17766 17690 99
Mars 17174 15373 81
Februari 17751 17605 68
Januari 16394 13953 67
December 15736 14062 52
November 16402 15753 33
Oktober 17276 18529 12
September 17122 17207 17
Augusti 21328 22727 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1061k 975k 79
Juni 1064k 820k 85
Maj 1109k 1015k 101
April 1064k 1115k 99
Mars 1168k 985k 81
Februari 1220k 1050k 68
Januari 996k 900k 67
December 952k 735k 52
November 997k 820k 33
Oktober 1156k 1115k 12
September 1053k 1170k 17
Augusti 1123k 1150k 17