Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:27:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 17352
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Januari 16269 66
December 15140 50
November 15726 76
Oktober 15498 84
September 15746 89
Augusti 16921 71
Juli 14744 71
Juni 16456 68
Maj 16268 85
April 13634 62
Mars 15480 61
Februari 13808 67

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 16255 13953 66
December 15112 13944 50
November 15644 14250 76
Oktober 15746 13273 84
September 15658 14341 89
Augusti 16789 17142 71
Juli 15103 13438 71
Juni 16398 13818 68
Maj 16446 14153 85
April 13673 11842 62
Mars 15319 13260 61
Februari 13809 12396 67

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1009k 900k 66
December 903k 725k 50
November 957k 820k 76
Oktober 983k 800k 84
September 1019k 900k 89
Augusti 1019k 920k 71
Juli 862k 720k 71
Juni 1000k 850k 68
Maj 992k 875k 85
April 837k 675k 62
Mars 940k 805k 61
Februari 912k 775k 67