Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:28:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 17052
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 94
Avslut 7 senaste dagarna: 32

Pris kvm Avslut
Mars 16542 79
Februari 17714 68
Januari 16357 67
December 15252 49
November 15779 77
Oktober 15498 84
September 15746 89
Augusti 17157 74
Juli 15080 74
Juni 16696 72
Maj 16262 86
April 14109 65

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 17119 15373 79
Februari 17622 17481 68
Januari 16395 13953 67
December 15226 13944 49
November 15699 14250 77
Oktober 15746 13273 84
September 15658 14341 89
Augusti 17035 17612 74
Juli 15430 13819 74
Juni 16645 14554 72
Maj 16438 14393 86
April 14149 11979 65

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1156k 985k 79
Februari 1207k 995k 68
Januari 996k 900k 67
December 914k 725k 49
November 955k 820k 77
Oktober 983k 800k 84
September 1019k 900k 89
Augusti 1026k 950k 74
Juli 875k 805k 74
Juni 1006k 920k 72
Maj 991k 895k 86
April 866k 675k 65