Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:28:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 17405
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juni 16981 106
Maj 18003 113
April 18341 94
Mars 19337 94
Februari 18864 106
Januari 16313 72
December 16004 66
November 17445 77
Oktober 20633 31
September 21236 20
Augusti 25170 12
Juli 23289 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16935 16025 106
Maj 17928 18518 113
April 18269 19765 94
Mars 19163 20437 94
Februari 18864 20129 106
Januari 16313 16326 72
December 15908 14834 66
November 17575 18022 77
Oktober 20360 19253 31
September 21232 23666 20
Augusti 25861 27586 12
Juli 23038 22368 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1080k 975k 106
Maj 1114k 915k 113
April 1164k 1060k 94
Mars 1173k 1210k 94
Februari 1199k 1125k 106
Januari 986k 870k 72
December 948k 880k 66
November 1175k 1120k 77
Oktober 1305k 1250k 31
September 1308k 1325k 20
Augusti 1295k 1200k 12
Juli 1145k 2000k 5