Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:25:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 15065
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
September 15746 89
Augusti 16889 70
Juli 14744 71
Juni 16456 68
Maj 16268 85
April 13634 62
Mars 15480 61
Februari 13808 67
Januari 15533 46
December 13313 47
November 14836 70
Oktober 17191 65

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 15658 14341 89
Augusti 16754 17142 70
Juli 15103 13438 71
Juni 16398 13818 68
Maj 16446 14153 85
April 13673 11842 62
Mars 15319 13260 61
Februari 13809 12396 67
Januari 15458 13230 46
December 13203 11638 47
November 14807 12833 70
Oktober 17072 15918 65

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1019k 900k 89
Augusti 1021k 930k 70
Juli 862k 720k 71
Juni 1000k 850k 68
Maj 992k 875k 85
April 837k 675k 62
Mars 940k 805k 61
Februari 912k 775k 67
Januari 922k 820k 46
December 702k 650k 47
November 1001k 770k 70
Oktober 1044k 925k 65