Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:29:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 16633
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Maj 16364 87
April 13634 62
Mars 15480 61
Februari 13808 67
Januari 15533 46
December 13313 47
November 14836 70
Oktober 17191 65
September 16142 84
Augusti 16280 61
Juli 12405 57
Juni 15865 56

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16543 14393 87
April 13673 11842 62
Mars 15319 13260 61
Februari 13809 12396 67
Januari 15458 13230 46
December 13203 11638 47
November 14807 12833 70
Oktober 17072 15918 65
September 16056 12875 84
Augusti 16522 14220 61
Juli 12629 11040 57
Juni 15518 14942 56

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 991k 875k 87
April 837k 675k 62
Mars 940k 805k 61
Februari 912k 775k 67
Januari 922k 820k 46
December 702k 650k 47
November 1001k 770k 70
Oktober 1044k 925k 65
September 935k 735k 84
Augusti 872k 730k 61
Juli 878k 670k 57
Juni 1009k 950k 56