Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 20:26:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 17746
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 91
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Maj 16785 101
April 18071 99
Mars 16596 81
Februari 17858 68
Januari 16356 67
December 15750 52
November 16179 82
Oktober 15440 85
September 15821 90
Augusti 19762 30
Juli 19232 13
Juni 16310 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 17132 16666 101
April 17766 17690 99
Mars 17174 15373 81
Februari 17751 17605 68
Januari 16394 13953 67
December 15736 14062 52
November 16112 14765 82
Oktober 15684 13170 85
September 15731 14848 90
Augusti 19299 20645 30
Juli 20119 19440 13
Juni 16310 20107 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1109k 1015k 101
April 1064k 1115k 99
Mars 1168k 985k 81
Februari 1220k 1050k 68
Januari 996k 900k 67
December 952k 735k 52
November 984k 843k 82
Oktober 980k 790k 85
September 1023k 900k 90
Augusti 1170k 1150k 30
Juli 1163k 995k 13
Juni 981k 915k 13