Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:22:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 17538
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 94
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
September 18041 109
Augusti 19641 111
Juli 17576 91
Juni 17866 93
Maj 17068 112
April 17844 45
Mars 19196 34
Februari 17210 23
Januari 16643 17
December 20696 19
November 18928 22
Oktober 15495 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 18129 18430 109
Augusti 19363 21739 111
Juli 17527 18895 91
Juni 17685 16880 93
Maj 17439 17647 112
April 17925 17690 45
Mars 19075 18452 34
Februari 17575 18106 23
Januari 16794 18105 17
December 20696 19155 19
November 18505 18695 22
Oktober 16097 13275 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1137k 950k 109
Augusti 1070k 1120k 111
Juli 1016k 975k 91
Juni 1113k 820k 93
Maj 1123k 1095k 112
April 1065k 1010k 45
Mars 1153k 1195k 34
Februari 1483k 1020k 23
Januari 1173k 1150k 17
December 1558k 1300k 19
November 1061k 975k 22
Oktober 1073k 825k 18