Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:25:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 16832
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Oktober 16906 91
September 17853 79
Augusti 19330 91
Juli 18652 66
Juni 16500 74
Maj 16250 32
April 18349 5
Mars 25308 10
Februari 19631 9
Januari 23113 3
December 15757 1
November 15437 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17052 17385 91
September 17762 17884 79
Augusti 19153 20192 91
Juli 18857 20059 66
Juni 16500 18543 74
Maj 16250 18518 32
April 18349 18750 5
Mars 25081 29411 10
Februari 20589 22068 9
Januari 23249 26339 3
December 20599 15757 1
November 15437 19834 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1171k 1145k 91
September 1210k 1160k 79
Augusti 1059k 1150k 91
Juli 1115k 1120k 66
Juni 1135k 1195k 74
Maj 1155k 1200k 32
April 1290k 1150k 5
Mars 918k 1250k 10
Februari 1505k 1225k 9
Januari 1538k 1475k 3
December 2750k 1300k 1
November 1125k 1200k 4