Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:31:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 17283
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 69
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Mars 18114 77
Februari 17028 71
Januari 17254 40
December 12482 57
November 16781 51
Oktober 17684 69
September 17568 67
Augusti 18116 79
Juli 15709 54
Juni 16836 49
Maj 15478 62
April 15816 59

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 17814 19241 77
Februari 17214 18678 71
Januari 17523 18402 40
December 12543 11764 57
November 16781 16728 51
Oktober 17898 19444 69
September 17477 17187 67
Augusti 17895 20634 79
Juli 15834 17880 54
Juni 16836 16796 49
Maj 15274 15000 62
April 15883 15942 59

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1116k 1195k 77
Februari 1245k 1095k 71
Januari 1385k 1265k 40
December 813k 770k 57
November 1134k 1210k 51
Oktober 1148k 1235k 69
September 1223k 1190k 67
Augusti 1111k 1075k 79
Juli 1052k 1195k 54
Juni 1178k 1100k 49
Maj 957k 1050k 62
April 1105k 1100k 59