Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:28:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 17808
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
September 17560 67
Augusti 18116 79
Juli 15709 54
Juni 16836 49
Maj 15478 62
April 15816 59
Mars 15398 50
Februari 17166 61
Januari 15093 35
December 16028 44
November 15224 68
Oktober 16961 93

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17469 17187 67
Augusti 17895 20634 79
Juli 15834 17880 54
Juni 16836 16796 49
Maj 15274 15000 62
April 15883 15942 59
Mars 15317 17241 50
Februari 17398 17647 61
Januari 15997 16250 35
December 15917 18250 44
November 15348 14444 68
Oktober 16921 17624 93

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1223k 1190k 67
Augusti 1111k 1075k 79
Juli 1052k 1195k 54
Juni 1178k 1100k 49
Maj 957k 1050k 62
April 1105k 1100k 59
Mars 872k 1050k 50
Februari 1312k 1100k 61
Januari 1152k 1050k 35
December 1087k 1125k 44
November 1045k 1045k 68
Oktober 1189k 1250k 93