Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:30:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 17219
Utveckling 30 senaste dagarna: 10.29%

Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Januari 17254 40
December 12402 57
November 16735 52
Oktober 17684 69
September 17568 67
Augusti 18116 79
Juli 15709 54
Juni 16836 49
Maj 15478 62
April 15816 59
Mars 15398 50
Februari 17166 61

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 17523 18402 40
December 12462 11320 57
November 16735 16728 52
Oktober 17898 19444 69
September 17477 17187 67
Augusti 17895 20634 79
Juli 15834 17880 54
Juni 16836 16796 49
Maj 15274 15000 62
April 15883 15942 59
Mars 15317 17241 50
Februari 17398 17647 61

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1385k 1265k 40
December 808k 770k 57
November 1115k 1210k 52
Oktober 1148k 1235k 69
September 1223k 1190k 67
Augusti 1111k 1075k 79
Juli 1052k 1195k 54
Juni 1178k 1100k 49
Maj 957k 1050k 62
April 1105k 1100k 59
Mars 872k 1050k 50
Februari 1312k 1100k 61