Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:31:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 17895
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juni 17764 78
Maj 16673 74
April 15714 71
Mars 19743 70
Februari 19534 76
Januari 18135 60
December 17721 52
November 16615 60
Oktober 22654 16
September 18516 9
Augusti 16208 1
Juli 16310 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 18008 17534 78
Maj 16381 17037 74
April 15753 15987 71
Mars 19553 20904 70
Februari 19534 21008 76
Januari 17871 18260 60
December 17452 17582 52
November 16838 18333 60
Oktober 22654 23157 16
September 18516 17884 9
Augusti 16208 16208 1
Juli 16310 21978 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1274k 1200k 78
Maj 1070k 1100k 74
April 1026k 1050k 71
Mars 1331k 1320k 70
Februari 1303k 1260k 76
Januari 1248k 1220k 60
December 1099k 1180k 52
November 1171k 990k 60
Oktober 1504k 1475k 16
September 1151k 1170k 9
Augusti 1475k 1475k 1
Juli 1129k 2000k 2