Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:25:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 17720
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
September 17853 79
Augusti 19330 91
Juli 18652 66
Juni 16257 75
Maj 16868 75
April 18434 21
Mars 25546 11
Februari 20398 10
Januari 23113 3
December 17665 2
November 17004 5
Oktober 22134 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17762 17884 79
Augusti 19153 20192 91
Juli 18857 20059 66
Juni 16257 18103 75
Maj 17138 18333 75
April 18143 18275 21
Mars 25398 28611 11
Februari 21172 22477 10
Januari 23249 26339 3
December 20111 19395 2
November 17004 19834 5
Oktober 22134 22698 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1210k 1160k 79
Augusti 1059k 1150k 91
Juli 1115k 1120k 66
Juni 1122k 1150k 75
Maj 1106k 1125k 75
April 1273k 1150k 21
Mars 928k 1160k 11
Februari 1522k 1500k 10
Januari 1538k 1475k 3
December 2257k 1765k 2
November 1260k 1200k 5
Oktober 1451k 1475k 6