Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:29:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 15586
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Maj 16782 71
April 18350 63
Mars 18086 75
Februari 17163 72
Januari 17643 39
December 12457 57
November 16984 50
Oktober 17518 66
September 17627 66
Augusti 21805 24
Juli 16836 1
Juni 25641 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 17064 18333 71
April 18126 18275 63
Mars 17777 19402 75
Februari 17334 19027 72
Januari 17884 18402 39
December 12516 11764 57
November 16984 16769 50
Oktober 17734 19444 66
September 17535 17487 66
Augusti 20941 23522 24
Juli 16836 16836 1
Juni 25641 25641 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1105k 1115k 71
April 1211k 1200k 63
Mars 1112k 1195k 75
Februari 1251k 1115k 72
Januari 1417k 1265k 39
December 825k 770k 57
November 1144k 1265k 50
Oktober 1147k 1250k 66
September 1226k 1225k 66
Augusti 1436k 1360k 24
Juli 825k 825k 1
Juni 1000k 1000k 1