Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:27:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 18829
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 69
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juli 18565 59
Juni 16158 72
Maj 16923 72
April 18350 63
Mars 18271 76
Februari 17163 72
Januari 17643 39
December 12457 57
November 16462 18
Oktober 21715 2
September 17426 4
Augusti 30612 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 18795 20000 59
Juni 16158 18543 72
Maj 17205 18518 72
April 18126 18275 63
Mars 17975 19776 76
Februari 17334 19027 72
Januari 17884 18402 39
December 12516 11764 57
November 16462 16826 18
Oktober 21715 23076 2
September 17426 20363 4
Augusti 26623 35185 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1108k 1095k 59
Juni 1112k 1150k 72
Maj 1113k 1150k 72
April 1211k 1200k 63
Mars 1122k 1200k 76
Februari 1251k 1115k 72
Januari 1417k 1265k 39
December 825k 770k 57
November 1246k 1350k 18
Oktober 1487k 1500k 2
September 888k 1120k 4
Augusti 683k 1100k 3