Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:11:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 52520
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Juni 50482 94
Maj 50999 99
April 50682 85
Mars 50355 84
Februari 52262 91
Januari 50202 98
December 48000 46
November 49444 110
Oktober 51417 81
September 55032 7
Augusti 47985 4
Juli 50347 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 50441 51923 94
Maj 51057 50185 99
April 50190 51470 85
Mars 50731 52884 84
Februari 52250 53061 91
Januari 50202 51538 98
December 47788 49716 46
November 49894 52307 110
Oktober 50752 51612 81
September 55032 53734 7
Augusti 47985 50775 4
Juli 47196 50000 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2968k 2680k 94
Maj 2823k 2650k 99
April 2675k 2550k 85
Mars 3222k 2880k 84
Februari 3107k 2800k 91
Januari 2985k 2750k 98
December 2846k 2690k 46
November 2830k 2700k 110
Oktober 3228k 2800k 81
September 4296k 4460k 7
Augusti 2262k 2620k 4
Juli 1683k 2400k 3