Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:06:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 50907
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.08%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Oktober 50920 125
September 50515 123
Augusti 50555 109
Juli 50168 43
Juni 48354 51
Maj 49313 40
April 45863 27
Mars 48763 31
Februari 45437 22
Januari 49477 24
December 44737 18
November 50299 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 50466 52083 125
September 50476 51498 123
Augusti 50667 51960 109
Juli 50423 50000 43
Juni 48306 49180 51
Maj 49266 52293 40
April 46211 48611 27
Mars 48996 49528 31
Februari 46242 44954 22
Januari 48653 54594 24
December 44430 48958 18
November 50299 54000 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2910k 2800k 125
September 3070k 2800k 123
Augusti 2693k 2615k 109
Juli 2521k 2500k 43
Juni 2813k 2530k 51
Maj 2459k 2600k 40
April 3049k 2750k 27
Mars 2663k 2570k 31
Februari 3423k 2495k 22
Januari 3146k 2500k 24
December 2730k 2600k 18
November 2683k 2470k 25