Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:06:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 50287
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 113
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
September 50516 120
Augusti 50663 106
Juli 50172 42
Juni 48757 90
Maj 48737 75
April 46990 33
Mars 49300 35
Februari 47237 30
Januari 48889 31
December 45709 17
November 51010 28
Oktober 50241 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 50475 51794 120
Augusti 50780 52072 106
Juli 50433 50000 42
Juni 48724 49552 90
Maj 48922 51093 75
April 47098 49385 33
Mars 49191 51204 35
Februari 48068 46906 30
Januari 48300 52036 31
December 45445 48969 17
November 50789 54705 28
Oktober 50289 52127 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3026k 2760k 120
Augusti 2718k 2650k 106
Juli 2518k 2500k 42
Juni 2779k 2530k 90
Maj 2642k 2600k 75
April 2914k 2760k 33
Mars 2850k 2600k 35
Februari 3299k 2510k 30
Januari 3053k 2500k 31
December 2893k 2795k 17
November 2584k 2470k 28
Oktober 2816k 2800k 29