Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 20:07:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 50751
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juli 49526 37
Juni 48442 83
Maj 49319 114
April 48461 86
Mars 48972 81
Februari 48772 84
Januari 48327 66
December 46206 19
November 52361 39
Oktober 49962 37
September 47620 33
Augusti 46913 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 49788 48437 37
Juni 48411 49074 83
Maj 49773 51039 114
April 48222 50781 86
Mars 48862 50000 81
Februari 49001 48453 84
Januari 48108 50862 66
December 45993 48958 19
November 52239 54375 39
Oktober 50072 48387 37
September 47493 49600 33
Augusti 47389 49489 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2453k 2475k 37
Juni 2745k 2500k 83
Maj 2698k 2650k 114
April 2890k 2760k 86
Mars 2643k 2600k 81
Februari 3204k 2525k 84
Januari 2925k 2520k 66
December 2942k 2800k 19
November 2942k 2600k 39
Oktober 2714k 2555k 37
September 2933k 2580k 33
Augusti 3112k 2750k 24