Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:07:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 48732
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Januari 48106 60
December 46189 47
November 49771 86
Oktober 48466 99
September 49587 93
Augusti 50524 80
Juli 47115 30
Juni 48713 52
Maj 48388 72
April 48747 65
Mars 47657 64
Februari 49208 90

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 48237 50862 60
December 46101 48507 47
November 49702 52000 86
Oktober 48541 48679 99
September 49185 51818 93
Augusti 50396 53543 80
Juli 47826 50476 30
Juni 48983 50479 52
Maj 48264 49907 72
April 48747 50400 65
Mars 47721 49069 64
Februari 49223 50384 90

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2895k 2500k 60
December 2881k 2650k 47
November 2746k 2600k 86
Oktober 2785k 2660k 99
September 2825k 2700k 93
Augusti 2899k 2750k 80
Juli 2640k 2500k 30
Juni 2607k 2725k 52
Maj 3343k 2750k 72
April 2976k 2640k 65
Mars 2478k 2550k 64
Februari 3033k 2570k 90