Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:09:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 57172
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.56%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 48125 98
September 50037 90
Augusti 50785 79
Juli 46945 28
Juni 48713 52
Maj 48367 71
April 48747 65
Mars 47657 64
Februari 49255 89
Januari 49579 63
December 50538 43
November 50072 80

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 48188 48648 98
September 49623 51958 90
Augusti 50657 53819 79
Juli 47707 50476 28
Juni 48983 50479 52
Maj 48243 49907 71
April 48747 50400 65
Mars 47721 49069 64
Februari 49267 50384 89
Januari 49139 50935 63
December 50486 52962 43
November 49596 51053 80

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2800k 2700k 98
September 2833k 2700k 90
Augusti 2892k 2650k 79
Juli 2637k 2500k 28
Juni 2607k 2725k 52
Maj 3329k 2725k 71
April 2976k 2640k 65
Mars 2478k 2550k 64
Februari 3039k 2570k 89
Januari 3339k 2635k 63
December 2376k 2600k 43
November 2860k 2650k 80