Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 20:08:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 47943
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 88
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Maj 49328 106
April 48824 84
Mars 48983 80
Februari 49068 83
Januari 48247 66
December 46428 50
November 49895 95
Oktober 48630 103
September 48135 53
Augusti 46003 19
Juli 42653 8
Juni 49210 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 49816 50752 106
April 48569 50859 84
Mars 48872 50000 80
Februari 49198 49090 83
Januari 48324 50862 66
December 46349 48936 50
November 49836 52368 95
Oktober 48551 50600 103
September 48043 49621 53
Augusti 46598 48924 19
Juli 41772 49074 8
Juni 49210 52083 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2708k 2670k 106
April 2878k 2750k 84
Mars 2646k 2600k 80
Februari 3159k 2525k 83
Januari 2832k 2520k 66
December 2895k 2795k 50
November 2820k 2610k 95
Oktober 2750k 2650k 103
September 2968k 2755k 53
Augusti 3298k 2850k 19
Juli 2430k 2650k 8
Juni 3584k 3200k 16