Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:07:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 50065
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 44
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juli 46945 28
Juni 48699 53
Maj 48367 71
April 48738 66
Mars 47657 64
Februari 49255 89
Januari 49480 64
December 50538 43
November 50072 80
Oktober 50689 87
September 51361 91
Augusti 54243 76

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 47707 50476 28
Juni 48961 50400 53
Maj 48243 49907 71
April 48738 50400 66
Mars 47721 49069 64
Februari 49267 50384 89
Januari 49059 50935 64
December 50486 52962 43
November 49596 51053 80
Oktober 50754 52666 87
September 51187 52173 91
Augusti 54051 54878 76

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2637k 2500k 28
Juni 2602k 2635k 53
Maj 3329k 2725k 71
April 2968k 2640k 66
Mars 2478k 2550k 64
Februari 3039k 2570k 89
Januari 3322k 2635k 64
December 2376k 2600k 43
November 2860k 2650k 80
Oktober 2872k 2725k 87
September 2925k 2840k 91
Augusti 3076k 2800k 76