Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-05-20 00:48:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 20012
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
April 20674 39
Mars 18523 41
Februari 16478 28
Januari 16802 19
December 18122 20
November 15747 33
Oktober 20925 44
September 19863 55
Augusti 21006 47
Juli 17443 21
Juni 21820 35
Maj 20607 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 21039 19205 39
Mars 18231 17968 41
Februari 16308 17570 28
Januari 15953 15086 19
December 18122 18000 20
November 15289 14552 33
Oktober 20895 21551 44
September 19918 19509 55
Augusti 20808 20117 47
Juli 17857 17430 21
Juni 22140 21519 35
Maj 20543 20967 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1401k 1270k 39
Mars 1260k 1100k 41
Februari 1244k 1160k 28
Januari 1238k 1100k 19
December 1144k 1050k 20
November 1007k 950k 33
Oktober 1388k 1465k 44
September 1457k 1425k 55
Augusti 1238k 1400k 47
Juli 1509k 1255k 21
Juni 1297k 1400k 35
Maj 1614k 1530k 38