Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:35:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 28758
Utveckling 30 senaste dagarna: 37.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 1
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 20834 21
September 19103 35
Augusti 21949 26
Juli 18110 7
Juni 23602 24
Maj 19702 28
April 20744 32
Mars 19374 37
Februari 23116 31
Januari 19833 18
December 19186 13
November 20801 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21725 21079 21
September 19073 18956 35
Augusti 21616 24303 26
Juli 19649 17430 7
Juni 23441 24597 24
Maj 20908 19166 28
April 20057 20090 32
Mars 19782 17500 37
Februari 23047 24219 31
Januari 21592 18181 18
December 19186 19148 13
November 19920 22444 34

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1591k 1580k 21
September 1385k 1425k 35
Augusti 1430k 1610k 26
Juli 1610k 1255k 7
Juni 1535k 1600k 24
Maj 1241k 1395k 28
April 1523k 1420k 32
Mars 1073k 1105k 37
Februari 1703k 1700k 31
Januari 1591k 1310k 18
December 1342k 1320k 13
November 1346k 1500k 34