Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:30:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 18313
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juli 18110 7
Juni 23602 24
Maj 19702 28
April 20502 33
Mars 19425 38
Februari 23116 31
Januari 19833 18
December 19186 13
November 20801 34
Oktober 19553 36
September 20294 56
Augusti 23443 65

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 19649 17430 7
Juni 23441 24597 24
Maj 20908 19166 28
April 19858 19155 33
Mars 19830 18805 38
Februari 23047 24219 31
Januari 21592 18181 18
December 19186 19148 13
November 19920 22444 34
Oktober 20746 18248 36
September 20272 22156 56
Augusti 23286 26291 65

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1610k 1255k 7
Juni 1535k 1600k 24
Maj 1241k 1395k 28
April 1511k 1400k 33
Mars 1079k 1150k 38
Februari 1703k 1700k 31
Januari 1591k 1310k 18
December 1342k 1320k 13
November 1346k 1500k 34
Oktober 1332k 1300k 36
September 1388k 1465k 56
Augusti 1452k 1525k 65