Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:34:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 22178
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juni 24109 119
Maj 25875 116
April 22692 107
Mars 23934 114
Februari 25002 97
Januari 27434 83
December 24866 65
November 24646 93
Oktober 28795 85
September 24086 38
Augusti 27008 36
Juli 21956 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23618 25130 119
Maj 25982 25663 116
April 22726 22897 107
Mars 24000 24875 114
Februari 25002 26120 97
Januari 27337 28079 83
December 24818 24236 65
November 24670 26736 93
Oktober 28612 30876 85
September 24086 25090 38
Augusti 27120 27967 36
Juli 24843 24013 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1606k 1625k 119
Maj 1817k 1570k 116
April 1649k 1495k 107
Mars 1665k 1650k 114
Februari 1763k 1637k 97
Januari 1708k 1645k 83
December 1558k 1550k 65
November 1639k 1575k 93
Oktober 1986k 1850k 85
September 1857k 1800k 38
Augusti 1369k 1505k 36
Juli 2006k 1550k 13