Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:34:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 17445
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Januari 15922 9
December 17286 13
November 16861 25
Oktober 20834 21
September 19103 35
Augusti 22472 27
Juli 19056 9
Juni 23777 25
Maj 19702 28
April 20744 32
Mars 19374 37
Februari 23116 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 15922 11750 9
December 17286 16574 13
November 16314 15286 25
Oktober 21725 21079 21
September 19073 18956 35
Augusti 22169 24303 27
Juli 20205 19927 9
Juni 23628 24597 25
Maj 20908 19166 28
April 20057 20090 32
Mars 19782 17500 37
Februari 23047 24219 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1069k 800k 9
December 1123k 1060k 13
November 1085k 1175k 25
Oktober 1591k 1580k 21
September 1385k 1425k 35
Augusti 1435k 1550k 27
Juli 1576k 1310k 9
Juni 1550k 1600k 25
Maj 1241k 1395k 28
April 1523k 1420k 32
Mars 1073k 1105k 37
Februari 1703k 1700k 31