Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-07-19 20:32:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 19313
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Juni 17592 37
Maj 20128 55
April 20913 44
Mars 19328 46
Februari 18429 32
Januari 18802 24
December 19232 25
November 18285 46
Oktober 23134 37
September 22081 29
Augusti 22528 35
Juli 18597 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17891 17872 37
Maj 19989 20312 55
April 21242 19327 44
Mars 18930 18717 46
Februari 18702 18409 32
Januari 18890 24666 24
December 18795 18125 25
November 18261 17402 46
Oktober 23014 25253 37
September 22198 21525 29
Augusti 22826 22372 35
Juli 18318 21527 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1231k 1130k 37
Maj 1436k 1400k 55
April 1410k 1295k 44
Mars 1284k 1150k 46
Februari 1497k 1215k 32
Januari 1472k 1175k 24
December 1181k 1080k 25
November 1222k 1250k 46
Oktober 1396k 1520k 37
September 1624k 1495k 29
Augusti 1256k 1440k 35
Juli 1478k 1360k 18