Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:29:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 23057
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Oktober 23415 68
September 26117 114
Augusti 25246 72
Juli 23308 66
Juni 21620 61
Maj 23796 55
April 25741 27
Mars 28665 23
Februari 33007 14
Januari 29853 17
December 24667 6
November 24910 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 23309 25000 68
September 26073 27570 114
Augusti 25050 28947 72
Juli 23215 25157 66
Juni 21753 20270 61
Maj 22889 23906 55
April 27270 25000 27
Mars 28549 28523 23
Februari 32021 36363 14
Januari 31055 30375 17
December 23380 31147 6
November 25406 25344 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1643k 1695k 68
September 1709k 1640k 114
Augusti 1478k 1475k 72
Juli 1372k 1500k 66
Juni 1528k 1395k 61
Maj 1531k 1600k 55
April 1969k 1695k 27
Mars 1945k 1875k 23
Februari 3308k 2280k 14
Januari 2147k 1825k 17
December 1389k 1695k 6
November 1768k 1595k 13