Västerbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:28:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 17923
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Augusti 18732 26
Juli 19754 32
Juni 17581 38
Maj 20163 56
April 20913 44
Mars 19626 41
Februari 18657 15
Januari 20988 16
December 21370 12
November 20089 21
Oktober 23134 37
September 22081 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 18732 19166 26
Juli 19153 20481 32
Juni 17872 17872 38
Maj 20027 20416 56
April 21242 19327 44
Mars 19190 19469 41
Februari 19554 19108 15
Januari 20693 25401 16
December 20548 26397 12
November 20549 18903 21
Oktober 22811 25253 37
September 22198 21525 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1238k 1250k 26
Juli 1248k 1550k 32
Juni 1233k 1175k 38
Maj 1441k 1420k 56
April 1410k 1295k 44
Mars 1324k 1150k 41
Februari 1892k 1440k 15
Januari 1725k 1495k 16
December 1244k 1495k 12
November 1385k 1350k 21
Oktober 1337k 1520k 37
September 1624k 1495k 29