Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:22:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 11823
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Januari 10054 25
December 12190 51
November 16290 40
Oktober 11372 23
September 11583 22
Augusti 16465 12
Juli 16528 11
Juni 13244 16
Maj 11973 11
April 14018 6
Mars 11451 7
Februari 20533 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 10781 8547 25
December 12337 13402 51
November 16017 15625 40
Oktober 11892 9455 23
September 11765 10279 22
Augusti 14341 17717 12
Juli 18448 15730 11
Juni 13425 15625 16
Maj 11973 10902 11
April 14018 19021 6
Mars 11451 8783 7
Februari 20533 20655 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1334k 1060k 25
December 1567k 1650k 51
November 2154k 1700k 40
Oktober 1539k 1370k 23
September 1640k 1470k 22
Augusti 1398k 1650k 12
Juli 2762k 2400k 11
Juni 2278k 1980k 16
Maj 1798k 1450k 11
April 2046k 2060k 6
Mars 1763k 1695k 7
Februari 2919k 3450k 6