Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:18:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 11852
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 100
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 11793 104
September 15133 93
Augusti 14380 51
Juli 10264 27
Juni 14440 20
Maj 14638 11
April 13333 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 12217 11759 104
September 14762 14652 93
Augusti 14580 14347 51
Juli 9318 10607 27
Juni 15019 16371 20
Maj 14638 15454 11
April 13333 13333 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1557k 1400k 104
September 1876k 1725k 93
Augusti 1818k 1700k 51
Juli 1025k 1400k 27
Juni 2153k 1850k 20
Maj 2060k 1700k 11
April 1400k 1400k 1