Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:37:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 13273
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.33%

Avslut 30 senaste dagarna: 66
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
April 13890 60
Mars 14364 46
Februari 14744 24
Januari 13864 4
December 12137 18
November 15885 11
Oktober 14056 11
September 10787 18
Augusti 16432 12
Juli 16797 10
Juni 13244 16
Maj 11973 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 13788 12757 60
Mars 14457 14285 46
Februari 14736 15937 24
Januari 15126 16355 4
December 12137 13035 18
November 15885 17142 11
Oktober 14056 9523 11
September 10787 10279 18
Augusti 14299 17717 12
Juli 18879 16312 10
Juni 13425 15625 16
Maj 11973 10902 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1777k 1550k 60
Mars 1930k 1675k 46
Februari 1931k 2250k 24
Januari 3282k 1820k 4
December 1653k 1825k 18
November 2241k 1850k 11
Oktober 2038k 1450k 11
September 1422k 1470k 18
Augusti 1394k 1650k 12
Juli 2856k 2610k 10
Juni 2278k 1980k 16
Maj 1798k 1450k 11