Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:21:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 12766
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 103
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
September 12656 103
Augusti 14057 60
Juli 16948 44
Juni 13677 31
Maj 11996 18
April 14018 6
Mars 11451 7
Februari 20533 6
Januari 11916 5
December 9965 3
November 12688 14
Oktober 18776 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 12665 10714 103
Augusti 13514 14500 60
Juli 17517 16312 44
Juni 13972 14240 31
Maj 11820 12886 18
April 14018 19021 6
Mars 11451 8783 7
Februari 20533 20655 6
Januari 11916 14500 5
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14
Oktober 20371 24000 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1614k 1295k 103
Augusti 1542k 1630k 60
Juli 2199k 2115k 44
Juni 2183k 1980k 31
Maj 2124k 1700k 18
April 2046k 2060k 6
Mars 1763k 1695k 7
Februari 2919k 3450k 6
Januari 1194k 1160k 5
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14
Oktober 2606k 2880k 8