Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:18:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 13163
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.16%

Avslut 30 senaste dagarna: 123
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 12957 85
Juli 12619 70
Juni 15798 64
Maj 15644 29
April 12383 12
Mars 14306 5
Februari 15937 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13197 12861 85
Juli 12393 11956 70
Juni 15685 16319 64
Maj 15644 16000 29
April 12577 12280 12
Mars 13653 12061 5
Februari 15937 15937 1

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1533k 1500k 85
Juli 1435k 1550k 70
Juni 2318k 1895k 64
Maj 2202k 1900k 29
April 1614k 1400k 12
Mars 2160k 2000k 5
Februari 2550k 2550k 1