Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:21:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 12483
Utveckling 30 senaste dagarna: -19.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Juni 14400 102
Maj 15189 70
April 13270 46
Mars 15651 20
Februari 16172 11
Januari 17176 2
December 13498 14
November 15885 11
Oktober 13226 3
September 19771 3
Augusti 22574 1
Juli 15441 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14267 13202 102
Maj 15216 14825 70
April 13336 12173 46
Mars 15377 14750 20
Februari 16172 15937 11
Januari 17176 28444 2
December 13498 13035 14
November 15885 17142 11
Oktober 13226 9523 3
September 19771 13593 3
Augusti 22574 22574 1
Juli 15441 22641 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2052k 1700k 102
Maj 1969k 1800k 70
April 1758k 1400k 46
Mars 1876k 1500k 20
Februari 2206k 2500k 11
Januari 3650k 6400k 2
December 1736k 1825k 14
November 2241k 1850k 11
Oktober 2473k 1450k 3
September 2451k 2175k 3
Augusti 3025k 3025k 1
Juli 1575k 2400k 2