Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:23:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 14089
Utveckling 30 senaste dagarna: 20.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 6
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 11761 99
September 13595 84
Augusti 14923 40
Juli 18851 20
Juni 13984 20
Maj 13332 13
April 14018 6
Mars 11451 7
Februari 20533 6
Januari 11916 5
December 9965 3
November 12688 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 11626 9455 99
September 13561 12272 84
Augusti 14211 15306 40
Juli 19960 20833 20
Juni 14090 15625 20
Maj 13332 10902 13
April 14018 19021 6
Mars 11451 8783 7
Februari 20533 20655 6
Januari 11916 14500 5
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1285k 1200k 99
September 1782k 1490k 84
Augusti 1652k 1800k 40
Juli 2754k 2450k 20
Juni 2472k 2250k 20
Maj 2103k 1450k 13
April 2046k 2060k 6
Mars 1763k 1695k 7
Februari 2919k 3450k 6
Januari 1194k 1160k 5
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14