Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:20:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 13636
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.82%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juli 14802 81
Juni 14014 84
Maj 14421 51
April 15826 21
Mars 12557 10
Februari 20467 8
Januari 11981 6
December 9965 3
November 12688 14
Oktober 18776 8
September 17287 12
Augusti 11103 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 15346 13500 81
Juni 13969 14250 84
Maj 14627 14361 51
April 15434 19021 21
Mars 12557 14125 10
Februari 20467 20655 8
Januari 11981 14500 6
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12
Augusti 11103 11274 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1764k 1350k 81
Juni 1766k 1700k 84
Maj 2250k 1950k 51
April 2385k 2100k 21
Mars 1915k 2150k 10
Februari 3011k 3450k 8
Januari 1174k 1160k 6
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12
Augusti 1339k 1150k 8