Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:24:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 14100
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 15031 130
Maj 17602 64
April 16623 50
Mars 13846 23
Februari 19234 11
Januari 5580 5
December 18531 3
November 12658 7
Oktober 5617 2
September 13981 2
Augusti 9734 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14754 15555 130
Maj 17829 17410 64
April 16429 15540 50
Mars 14298 13750 23
Februari 19234 19491 11
Januari 5580 4430 5
December 22115 21568 3
November 12658 13928 7
Oktober 5617 7375 2
September 13981 17968 2
Augusti 9734 9734 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 1796k 1800k 130
Maj 2454k 1950k 64
April 2179k 1900k 50
Mars 1983k 1755k 23
Februari 2421k 2450k 11
Januari 903k 700k 5
December 2300k 3300k 3
November 1765k 1950k 7
Oktober 682k 1040k 2
September 1922k 2695k 2
Augusti 1100k 1100k 1