Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:23:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 14410
Utveckling 30 senaste dagarna: 15.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Maj 14467 65
April 15328 36
Mars 15624 19
Februari 17869 15
Januari 14420 8
December 9965 3
November 12688 14
Oktober 18776 8
September 17287 12
Augusti 10453 9
Juli 9961 7
Juni 13669 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 14470 14252 65
April 15096 16181 36
Mars 15624 14125 19
Februari 17869 19047 15
Januari 14420 14500 8
December 10774 7666 3
November 12402 11388 14
Oktober 20371 24000 8
September 16101 15465 12
Augusti 10453 10606 9
Juli 8951 12173 7
Juni 13669 10855 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2159k 1860k 65
April 2176k 2050k 36
Mars 2145k 1810k 19
Februari 2463k 2520k 15
Januari 1478k 1750k 8
December 765k 575k 3
November 1801k 1600k 14
Oktober 2606k 2880k 8
September 2147k 2370k 12
Augusti 1268k 1050k 9
Juli 1055k 1500k 7
Juni 1850k 1650k 25