Västernorrlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-12 04:21:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-12): 14336
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 118
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 15031 130
Maj 17056 66
April 16752 54
Mars 13846 23
Februari 18402 12
Januari 5580 5
December 18531 3
November 12781 8
Oktober 5617 2
September 13981 2
Augusti 9734 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14754 15555 130
Maj 17333 16000 66
April 16570 15540 54
Mars 14298 13750 23
Februari 18402 19491 12
Januari 5580 4430 5
December 22115 21568 3
November 12781 13928 8
Oktober 5617 7375 2
September 13981 17968 2
Augusti 9734 9734 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 1796k 1800k 130
Maj 2400k 1910k 66
April 2196k 1900k 54
Mars 1983k 1755k 23
Februari 2361k 2450k 12
Januari 903k 700k 5
December 2300k 3300k 3
November 1731k 1950k 8
Oktober 682k 1040k 2
September 1922k 2695k 2
Augusti 1100k 1100k 1