Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:14:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 15790
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 115
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Maj 14779 85
April 14631 39
Mars 16058 35
Februari 15483 15
Januari 13458 13
December 25060 4
November 12975 16
Oktober 16434 19
September 19361 14
Augusti 13390 17
Juli 14449 20
Juni 14612 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 14708 13675 85
April 14677 14246 39
Mars 15498 16058 35
Februari 15912 15000 15
Januari 13458 10357 13
December 24534 37777 4
November 12975 16326 16
Oktober 16434 12982 19
September 19425 18292 14
Augusti 13670 14705 17
Juli 14449 13333 20
Juni 14650 15656 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1842k 1645k 85
April 2005k 1800k 39
Mars 1767k 1800k 35
Februari 2313k 1950k 15
Januari 1881k 1450k 13
December 1582k 2950k 4
November 1550k 1600k 16
Oktober 2104k 1500k 19
September 2600k 2650k 14
Augusti 1722k 1500k 17
Juli 1830k 1525k 20
Juni 1681k 1700k 29