Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:15:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 15979
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 6
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 14301 96
September 14438 86
Augusti 15595 42
Juli 13445 26
Juni 16039 29
Maj 14911 19
April 15164 8
Mars 14667 14
Februari 14945 8
Januari 12589 10
December 25060 4
November 13045 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14575 14275 96
September 14490 13730 86
Augusti 15562 15447 42
Juli 13574 14062 26
Juni 16114 15340 29
Maj 15016 14062 19
April 14316 17542 8
Mars 14464 16058 14
Februari 15689 15179 8
Januari 12589 10357 10
December 24534 37777 4
November 13045 16326 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1490k 1510k 96
September 1734k 1600k 86
Augusti 1794k 1650k 42
Juli 1666k 1430k 26
Juni 1823k 1725k 29
Maj 1866k 1645k 19
April 2401k 2070k 8
Mars 1704k 1800k 14
Februari 2845k 2100k 8
Januari 1784k 1450k 10
December 1582k 2950k 4
November 1567k 1600k 15