Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:16:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 16906
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 16717 147
Maj 18179 87
April 16335 60
Mars 15892 26
Februari 15300 19
Januari 18317 9
December 12416 13
November 15549 15
Oktober 16329 4
September 21303 7
Augusti 8522 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16506 14886 147
Maj 18179 17380 87
April 16464 15873 60
Mars 15744 15416 26
Februari 15300 14732 19
Januari 18317 18007 9
December 12416 13825 13
November 15549 14375 15
Oktober 16329 18181 4
September 16843 15600 7
Augusti 39352 8522 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 1921k 1680k 147
Maj 2283k 2000k 87
April 2000k 1950k 60
Mars 2127k 2010k 26
Februari 1746k 1675k 19
Januari 2920k 2395k 9
December 1853k 1595k 13
November 2441k 2600k 15
Oktober 2425k 2550k 4
September 1879k 1900k 7
Augusti 7595k 3000k 1