Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:11:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 16501
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 122
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 16990 133
Augusti 15142 126
Juli 14801 58
Juni 18490 67
Maj 17704 44
April 18070 2
Mars 13536 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 16945 16317 133
Augusti 15288 13809 126
Juli 14168 15789 58
Juni 18225 16944 67
Maj 17704 19070 44
April 18070 18235 2
Mars 13769 16494 7

Pris medel pris median Avslut
September 2157k 1900k 133
Augusti 1709k 1550k 126
Juli 1612k 1820k 58
Juni 2535k 2010k 67
Maj 2695k 2500k 44
April 2295k 3100k 2
Mars 1766k 2005k 7