Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:12:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 14710
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juli 13311 104
Juni 16427 110
Maj 15199 57
April 15171 22
Mars 14894 19
Februari 14996 10
Januari 12589 10
December 25060 4
November 13045 15
Oktober 16517 18
September 19361 14
Augusti 13390 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13142 13404 104
Juni 16686 15909 110
Maj 15142 14325 57
April 15214 16818 22
Mars 14752 15688 19
Februari 15623 15179 10
Januari 12589 10357 10
December 24534 37777 4
November 13045 16326 15
Oktober 16517 14492 18
September 19425 18292 14
Augusti 13670 14705 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1459k 1305k 104
Juni 1945k 1700k 110
Maj 2020k 1775k 57
April 2247k 1805k 22
Mars 1693k 1800k 19
Februari 2657k 2100k 10
Januari 1784k 1450k 10
December 1582k 2950k 4
November 1567k 1600k 15
Oktober 2180k 1600k 18
September 2600k 2650k 14
Augusti 1722k 1500k 17