Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:13:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 17241
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 143
Avslut 7 senaste dagarna: 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Maj 16349 127
April 16036 49
Mars 18050 48
Februari 12845 15
Januari 18403 3
December 6462 12
November 11427 8
Oktober 18661 11
September 15989 10
Augusti 16786 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16213 16272 127
April 16026 14891 49
Mars 17692 16423 48
Februari 14464 15460 15
Januari 18403 16535 3
December 6462 10878 12
November 11427 11466 8
Oktober 21818 20111 11
September 16268 15131 10
Augusti 16786 18644 6

Pris medel pris median Avslut
Maj 2161k 1975k 127
April 1982k 1600k 49
Mars 2172k 2250k 48
Februari 3167k 2000k 15
Januari 2766k 2500k 3
December 1412k 1500k 12
November 1340k 1100k 8
Oktober 1592k 2020k 11
September 2280k 1650k 10
Augusti 1785k 1800k 6