Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:13:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 15862
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.08%

Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Mars 17171 80
Februari 14130 42
Januari 13628 18
December 7570 16
November 9452 10
Oktober 18661 11
September 15989 10
Augusti 16969 14
Juli 12443 14
Juni 13267 21
Maj 15829 18
April 15164 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 16711 16000 80
Februari 14778 16750 42
Januari 14244 15178 18
December 7570 10878 16
November 9452 11212 10
Oktober 21818 20111 11
September 16268 15131 10
Augusti 17525 16333 14
Juli 12628 14062 14
Juni 13319 13478 21
Maj 15396 15333 18
April 15164 17542 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1928k 1900k 80
Februari 2512k 2260k 42
Januari 1801k 1850k 18
December 1518k 1500k 16
November 1157k 960k 10
Oktober 1592k 2020k 11
September 2280k 1650k 10
Augusti 1613k 1550k 14
Juli 1302k 1430k 14
Juni 1479k 1450k 21
Maj 1972k 1700k 18
April 2338k 2070k 8