Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:13:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 13250
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 109
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
September 13640 104
Augusti 14868 70
Juli 14233 50
Juni 17998 45
Maj 15578 23
April 15164 8
Mars 14667 14
Februari 14945 8
Januari 12589 10
December 25060 4
November 13045 15
Oktober 16517 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13689 13120 104
Augusti 14582 14388 70
Juli 14081 14136 50
Juni 18124 17117 45
Maj 16277 14062 23
April 14316 17542 8
Mars 14464 16058 14
Februari 15689 15179 8
Januari 12589 10357 10
December 24534 37777 4
November 13045 16326 15
Oktober 16517 14492 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1621k 1525k 104
Augusti 1602k 1550k 70
Juli 1743k 1500k 50
Juni 2194k 2007k 45
Maj 2167k 1700k 23
April 2401k 2070k 8
Mars 1704k 1800k 14
Februari 2845k 2100k 8
Januari 1784k 1450k 10
December 1582k 2950k 4
November 1567k 1600k 15
Oktober 2180k 1600k 18