Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:12:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 13524
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 96
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 14664 94
Juni 17485 123
Maj 17896 88
April 15954 28
Mars 15615 27
Februari 10168 11
Januari 20209 2
December 6289 11
November 17346 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 14338 15631 94
Juni 17371 16000 123
Maj 17946 18136 88
April 15597 16176 28
Mars 15246 15918 27
Februari 11471 13043 11
Januari 20209 23125 2
December 6289 9714 11
November 17346 22173 4

Pris medel pris median Avslut
Juli 1542k 1650k 94
Juni 2186k 1930k 123
Maj 2462k 2375k 88
April 1899k 1490k 28
Mars 1946k 2000k 27
Februari 2562k 1695k 11
Januari 2900k 3700k 2
December 1451k 1500k 11
November 1691k 2550k 4