Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:13:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 12066
Utveckling 30 senaste dagarna: -30.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 48
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Januari 16300 36
December 11203 38
November 14114 29
Oktober 16059 24
September 16036 12
Augusti 16370 15
Juli 12443 14
Juni 13623 22
Maj 14850 18
April 15164 8
Mars 14667 14
Februari 14945 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 15926 15243 36
December 11203 12903 38
November 14114 13793 29
Oktober 15920 17672 24
September 16242 15239 12
Augusti 16819 16115 15
Juli 12628 14062 14
Juni 13680 13793 22
Maj 14965 14062 18
April 14316 17542 8
Mars 14464 16058 14
Februari 15689 15179 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1916k 1700k 36
December 1764k 1635k 38
November 1612k 1710k 29
Oktober 1545k 2020k 24
September 2498k 2225k 12
Augusti 1599k 1435k 15
Juli 1302k 1430k 14
Juni 1514k 1520k 22
Maj 1814k 1645k 18
April 2401k 2070k 8
Mars 1704k 1800k 14
Februari 2845k 2100k 8