Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:11:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 15605
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 78
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 15144 92
September 17742 104
Augusti 16565 61
Juli 13313 19
Juni 19193 28
Maj 16553 19
April 18235 1
Mars 14495 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15254 14772 92
September 17654 16611 104
Augusti 16938 15976 61
Juli 11530 15646 19
Juni 18547 19411 28
Maj 16553 16272 19
April 18235 18235 1
Mars 14797 16494 9

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1717k 1740k 92
September 2378k 2215k 104
Augusti 2108k 1900k 61
Juli 1389k 2150k 19
Juni 2865k 2250k 28
Maj 2734k 2500k 19
April 3100k 3100k 1
Mars 1946k 2100k 9