Stockholm – Södermalm – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:07:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 82316
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 167
Avslut 7 senaste dagarna: 39

Pris kvm Avslut
Augusti 84897 126
Juli 82100 52
Juni 83481 112
Maj 81224 133
April 82388 134
Mars 79674 118
Februari 82488 204
Januari 83310 108
December 79645 89
November 82047 164
Oktober 84684 151
September 88235 171

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 84674 87109 126
Juli 82634 88157 52
Juni 84131 86914 112
Maj 80855 84126 133
April 82388 83035 134
Mars 79647 82352 118
Februari 82539 85000 204
Januari 82551 85661 108
December 79621 81818 89
November 81749 83658 164
Oktober 84565 86734 151
September 88427 88953 171

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 4154k 3850k 126
Juli 3804k 3615k 52
Juni 4138k 4000k 112
Maj 4951k 4150k 133
April 4792k 4350k 134
Mars 3974k 3950k 118
Februari 4827k 3810k 204
Januari 4477k 3500k 108
December 3931k 4275k 89
November 4537k 4045k 164
Oktober 4837k 4350k 151
September 4815k 4500k 171